HARTA SITE • Primaria
 • Organizarea
 • Regulament de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani
 • Organigrama
 • Serviciile Primăriei
 • Primar
 • Birou autorizare avizare
 • Compartiment autorizare si avizare
 • Compartiment comunicare
 • Compartiment protectie civila
 • Compartiment intern de prevenire si protectie
 • Compartiment audit public intern
 • Compartiment expert problemele rromilor
 • Cabinet Primar
 • Directia de urbanism
 • Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului
 • Biroul de cadastru si registru agricol
 • Compartiment coordonare avizare documentatii de urbanism , GIS
 • Compartiment Registratura urbana, Statistica si concesiuni
 • Directia Tehnica
 • Birou Management al proiectelor cu finantare internationala si Achizitii publice și Tehnologia informației
 • Compartimentul Tehnologia informaţiei
 • Serviciu Administrare Cinematograf, Muzeul Mineritului, CNIPT
 • Muzeul Mineritului
 • Compartiment Administrare Cinematograf
 • Centrul National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT)
 • Directia Economica
 • Serviciul constatare şi impunere persoane fizice şi juridice
 • Serviciu Urmariri incasari si executare silita, impozite si taxe locale
 • Serviciu buget finante, contabilitate-salarizare
 • Serviciul Public Local Salvamont
 • Directia Politia Locala
 • Serviciul Politie Locala
 • Birou Ordine si liniste publica, Paza bunuri
 • Birou circulatie drumuri publice
 • Birou disciplina in constructii, protectia mediului, evidenta persoanelor, centru monitorizare video-dispecerat
 • Compartiment centru monitorizare video-dispecerat
 • Compartiment disciplină în construcţii, protecţia mediului
 • Compartiment evidenta persoanelor
 • Directia Investitii si Servicii publice
 • Compartiment administrativ şi gestiune
 • Birou investitii, transport public local, salubrizare si iluminat public, Unitatea municipala de monitorizare
 • Compartiment investitii
 • Unitate municipala de monitorizare
 • Compartiment transport public local
 • Compartiment Salubrizare si Iluminat public
 • Consiliul Local
 • Serviciul public local de evidenta persoanelor
 • Compartiment stare civila
 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
 • Compartiment informatic
 • Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
 • Directia Administrarea domeniului public si privat
 • Clubul sportiv municipal Petrosani
 • Serviciul public administratia pietelor
 • Directia de Asistenta Sociala
 • Acte necesare pentru a beneficia de Venitul Minim Garantat
 • Acte alocatia pentru sustinerea familiei
 • Acte pentru ajutor de urgenta
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Administrator Public
 • Secretar general
 • Biroul permanent al Consiliului Local
 • Birou Juridic, Legislatie, Resurse umane, Administratie publica locala, Monitor oficial local
 • Compartimentul resurse umane
 • Compartimentul administratie publica locala
 • Compartimentul juridic legislatie
 • Compartimentul monitor oficial local
 • Serviciul relatii publice, cultura, relatii externe
 • Biblioteca Municipala
 • Serviciul relatii publice, cultura relatii externe
 • Centrul de Informare a Cetăţeanului / Registratură
 • Viceprimar
 • Cabinet Viceprimar
 • Regulament Intern al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani
 • Codul etic si de integritate
 • Organigrama cu nume
 • Carieră
 • Codul Administrativ
 • Legislatie
 • Conducere
 • Viceprimar - Mariana GHIOC
 • Conducere si coordonate de contact
 • Primar - IACOB-RIDZI Florin Tiberiu
 • Secretar General - Oana PARIS
 • Rapoarte si studii
 • Rapoarte de activitate
 • Programe si strategii
 • Consiliul
 • Componenta consiliului
 • Comisii de specialitate
 • Program de audiențe
 • Regulament funcționare
 • Documente şedinţe
 • Hotărâri ale Consiliului Local 2020
 • Dispoziții de convocare/Ordine de zi/ Invitaţii la şedinţele Consiliului Local 2020
 • Minute ale şedinţelor Consiliului Local 2020
 • Minuta sedintei CL 23.01.2020
 • Minuta sedintei CL 14.02.2020
 • Minuta sedintei CL 27.02.2020
 • Minuta sedintei CL 11.03.2020
 • Minuta sedintei CL 30.03.2020
 • Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local 2020
 • Informații
 • Buget/ Execuție Bugetară
 • Buget local 2018
 • Buget local 2017
 • Buget local 2016
 • Buget local 2015
 • Declarații de avere
 • Declaratii de avere 2019 (aferente anului 2018)
 • Declaratii de avere 2018 (aferente anului 2017)
 • Declaratii de avere 2020 (aferente anului 2019)
 • Declaratii de avere 2021 (aferente anului 2020)_v anterioara
 • Declaratii de avere 2017 (aferente anului 2016)
 • Declaratii de avere 2016 (aferente anului 2015)
 • Declaratii de avere 2015 (aferente anului 2014)
 • Declaratii de avere 2014 (aferente anului 2013)
 • Declaratii de avere 2013 (aferente anului 2012)
 • Declaratii de avere 2021 (aferente anului 2020)
 • Declaratii de avere 2022 (aferente anului 2021)
 • Declaratii de avere 2023 (aferente anului 2022)
 • Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Certificate de urbanism 2010
 • Certificate de urbanism 2011
 • Certificate de urbanism 2012
 • Certificate de urbanism 2013
 • Certificate de urbanism 2014
 • Certificate de urbanism 2015
 • Certificate de urbanism 2016
 • Certificate de urbanism 2017
 • Certificate de urbanism 2018
 • Certificate de urbanism 2019
 • Certificate de urbanism 2020
 • Certificate de urbanism 2021
 • Certificate de urbanism 2022
 • Certificate de urbanism 2023
 • Autorizatii de construire
 • Autorizatii de construire 2009
 • Autorizatii de construire 2010
 • Autorizatii de construire 2011
 • Autorizatii de construire 2012
 • Autorizatii de construire 2013
 • Autorizatii de construire 2014
 • Autorizatii de construire 2015
 • Autorizatii de construire 2016
 • Autorizatii de construire 2017
 • Autorizatii de construire 2018
 • Autorizatii de construire 2019
 • Autorizatii de construire 2020
 • Autorizatii de construire 2021
 • Autorizatii de construire 2022
 • Autorizatii de construire 2023
 • Proiect PUG
 • Informare si consultare
 • Informare si consultare 2017
 • Informare si consultare 2018
 • Informare si consultare 2019
 • Informare si consultare 2020
 • Informare si consultare 2021
 • Consultarea prealabila a publicului
 • Consultare populatie Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
 • Informare si consultare 2022
 • Regulament - protecția datelor
 • Anunturi si Proiecte de Hotarare_Informare publica
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2021
 • Proiect de Hotarare pentru pentru modificarea art.4 alin.(1) al Hotararii Consiliului Local nr.227_2006
 • Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administrația Piețelor pentru anul 2022
 • Proiect de Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Petrosani 2022
 • Proiect de Hotărâre privind instituirea sensului unic de circulație pe străzile: Șt. O. Iosif - 6 August - 22 Decembrie
 • 2022
 • Proiect de Hotarare nr.3 /2022 - privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
 • Proiect de Hotarare nr.4 /2022 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea activitatilor Serviciului de Salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara
 • Proiect de Hotarare nr.11 /2022 - Pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr.93_2015 (Tarife Bazin de inot didactic)
 • Proiect de Hotarare nr.75/2022 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de Fond locativ
 • Proiect de Hotarare nr.255/2022 - privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD)
 • Proiect de Hotarare nr.351/2022 - ​privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul Municipiului Petrosani si aplicarea majorarii impozitului aferent acestora
 • Proiect de Hotarare nr.368/2022 - ​privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare, autorizare si desfasurare a activitatii de publicitate in Municipiul Petrosani
 • Proiectului de hotarare nr 415/2022 - privind stabilirea taxelor pentru serviciile de transport pe cablu in zona Domeniului schiabil Parang
 • Proiectului de hotarare nr 414/2022 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap din municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.422 /2022 - privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de imobile (condominii), persoane fizice, persoane fizice autorizate si persoane juridice specializate
 • Proiect de Hotarare nr.450 /2022 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.471 /2022 - privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administratia Pietelor pentru anul 2023
 • Proiect de Hotarare nr.492 /2022 - privind tarife Bazin de inot pentru anul 2023
 • Proiect de Hotarare nr.506 /2022 - pentru modificarea reglementarii serviciilor de transport public in regim de taxi in municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.531 /2022 - privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026
 • 2023
 • Proiect de Hotarare nr.46 /2023 - privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare consolidat şi armonizat pentru Valea Jiului și a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Valea Jiului
 • Proiect de Hotarare nr.62 /2023 - privind aprobarea Planului Tarifar, a Studiului de oportunitate pentru delegarea activitatilor serviciului de salubrizare in cadrul SMID Judetul Hunedoara si a anexelor, precum si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din Judetul Hunedoara
 • Proiect de Hotarare /2023 - Privind aprobarea Regulamentului pentru inchirierea pasunilor aflate in proprietatea publica/privata a municipiului Petrosani, prin licitație publică
 • Proiect de Hotarare nr.137 /2023 - privind aprobarea programului de subventionare a sterilizarii cainilor cu stapan ce apartin rasei comune si a metisilor acestora aflati pe raza municipiului Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.232 /2023 - privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea pasunilor aflate in proprietatea privata a municipiului Petrosani, prin atribuire directa
 • Proiect de Hotarare nr.469 /2023 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarii cu plata situata in Piata Centrala din Municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.489 /2023 - privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al pietelor din municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.503 /2023 - privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiei pentru analiza solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ al municipiului Petrosani destinate inchirierii
 • Proiect de Hotarare nr.520/2023 - privind aprobarea taxelor de desfacere a produselor agroalimentare si industriale din cadrul pietelor din municipiul Petrosani pe anul 2024
 • Proiect de Hotarare nr.547 /2023 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Petrosani pentru anul 2024
 • Proiect de Hotarare nr.561 /2023 - privind stabilirea taxelor pentru serviciile de transport pe cablu in zona Domeniului schiabil Parang
 • Transparenta decizionala
 • Legea nr. 52/ 2003
 • Situația drepturilor salariale pe categorii de funcții
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_ 30 septembrie 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_ 31 martie 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2017
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020 la 31 martie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020 la 30 septembrie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2022
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2022
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2022
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2023
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2023
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2023
 • Legea nr. 544/2001
 • Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
 • Raport de aplicare a Legii 544/ 2001
 • Buletin informativ (Legea 544/2001)
 • Informatii publice
 • Numele si prenumele persoanelor responsabile pentru Legea 544/2001
 • Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
 • Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
 • Raport
 • RAPORT ANUAL - cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate
 • FORMULARE Primarie
 • Scrisoarea anuală a primarului
 • Stare civilă 2020
 • Statutul Municipiului
 • Declarații de interese
 • Declaratii de interese 2014
 • Declaratii de interese 2015
 • Declaratii de interese 2016
 • Declaratii de interese 2017
 • Declaratii de interese 2018
 • Declaratii de interese 2019
 • Declaratii de interese 2020
 • Declaratii de interese 2021_v anterioara
 • Declaratii de interese 2021
 • Declaratii de interese 2022
 • Declaratii de interese 2023
 • Anunțuri/ Noutăți
 • Anunțuri
 • Anunțuri 2017
 • ANUNT PUd_februarie 2017
 • ANUNT oferte_Directia de Asistenta Sociala
 • ANUNT Raport anual Legea 350
 • Caiet de sarcini_achizitie de la unitate protejata
 • Materiale informative - Planul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020
 • Anunt achizitie serviciu de telefonie fixa
 • Anunt achizitionare servicii de internet
 • HCL 67_68/ 12.04.2017
 • HCL 79/ 26.04.2017
 • Anunt Achiziție servicii Informare si publicitate - proiect Muzeul Mineritului
 • SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI ȘI RĂSPUNSURI ANUNȚ NR. 10060 din 06.07.2017
 • ANUNT DE PARTICIPARE - pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă
 • Caiet de sarcini_diriginte_arheolog
 • Raport implementare Legea 544/ 2001
 • Raport implementare Legea 52/ 2003
 • Anunt DIrectia de Asistenta Sociala
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 14.11.2017
 • PV selecție dosare, DAS - 14 decembrie 2017
 • Anunțuri 2018
 • Proces verbal al sedintei CL 28.12.2017
 • Minuta sedinței CL 09.01.2018
 • Regulament pentru serviciul de salubrizare al Municipiului Petrosani
 • PETROSANI_ANUNȚ SELECȚIE PARTENER PRIVAT_CINEMATOGRAF VICTORIA
 • Anunt Directia de Asistenta Sociala
 • Anunt DAS_achizitie servicii de asistenta medicala in unitatile de invatamant
 • 17.03.2018 - O nouă campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.( DEEE )
 • REZULTAT SELECȚIE PARTENER PRIVAT_CINEMATOGRAF VICTORIA PETROȘANI
 • Lista castigatori ROREC petrosani martie 2018
 • Proces verbal_verificare documente_28.03.2018
 • Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Anunt publicitate_Sistem de supraveghere video_cinema Victoria_2018
 • Raspuns cerere de clarificari 1_ Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Raspuns cerere de clarificari 2_ Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Proces verbal proba scrisa referent IA -15.05.2018
 • Proces verbal proba interviu referent IA -15-16.05.2018
 • Proces verbal rezultate finale - referent IA -15-16.05.2018
 • Proces verbal selectie dosare DADPP _12.07.2018
 • Minuta sedintei CL 25.07.2018
 • Program Birou de evidenta persoanelor, in perioada 15 - 19.08.2018
 • Anunt - Depunere cerere de solicitare subventie conf. Legii 34/1998
 • Delimitare Sectii de Votare_Referendum 2018
 • Biroul de Evidenta a Persoanelor_Program Special
 • Informare GDPR_in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Petrosani
 • Lista castigatori ROREC_Petrosani octombrie 2018
 • Consultare Publica inițiată de MFE pentru identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului
 • Proces Verbal afisare rezultate proba scrisa 04.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate proba interviu 04.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate proba finale 04.12.2018
 • Anunțuri 2019
 • Proces verbal rezultat proba practica DADPP 21.01.2019
 • Proces verbal rezultat interviu DADPP 21.01.2019
 • Invitatie Sedinta CL 19.03.2019
 • Anunt si Proiect de Hotarare nr. 132_2019_privind instituirea unor contraventii
 • ANUNT_Sedinta de tragere in Poligonul Maleia_17_23 aprilei 2019_orele 9_11
 • Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 2019
 • Anunt de publicitate si caiet de sarcini_serv de comunicatii prin internet
 • ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019
 • Anunt privind depunerea de oferte pentru incheierea contractelor de medicina scolara 2019
 • Invitatie de participare servicii asistenta la domiciliu
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 29.05.2019
 • Caiet de sarcini_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Invitatia de participare_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Anunt de participare
 • Anunt si Proiect de Hotarare nr. 222_2019_privind aprobarea Regulamemtului de atribuire a locurilor de parcare de resedinta si cu plata din municipiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu DADPP 04.07.2019
 • ANUNT_Licitatie deschisa_Serv. Public Adm. Pietelor
 • Proces verbal rezultat_proba practica DADPP 27.08.2019
 • Proces verbal rezultat_proba interviu DADPP 27.08.2019
 • Proces verbal rezultat _final DADPP 27.08.2019
 • Publicare in consultare ghidul solicitantului - Axa prioritara 3, Locuri de munca pentru toti - dedicat exclusiv regiunii Valea Jiului
 • ANUNT Consultare Plan Urbanistic de detaliu situat in Municipiul Petrosani, DN 66 FN
 • ANUNT_DAS (Directia de Asistenta Sociala) Petrosani
 • HCL 225/ 25.07.2019
 • Lista câștigătorilor campaniei de colectare DEEE_Petrosani 2019
 • HCL 279/ 30.09.2019
 • HCL 293/ 30.09.2019_si anexe
 • HCL 321/ 31.10.2019
 • Consultarea populatiei pentru obiectivul - Construire Pensiune - municipiul Petrosani, str. Universitatii, nr. FN (zona Bradet)
 • DISPOZITIE CONVOCARE 1216_2019_sedinta CL 3 decembrie 2019
 • DISPOZITIE CONVOCARE 1252_2019_SEDINTA CL 19 DECEMBRIE
 • HCL 349_19.12.2019_ IMPOZITE SI TAXE 2020
 • Anunțuri 2020
 • HCL 322_14.11.2019
 • DISPOZITIE CONVOCARE 32_2020_SEDINTA 23 IANUARIE
 • Anunt Colectare deseuri_Supercom 01.02.2020
 • Raport anual 2019_cf. L 350
 • Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii de asistenta medicala scolara in unitatile de invatamant unde nu exista cabinete scolare
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii de asistenta la domiciliu acordata persoanelor varstnice la domiciliu
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Anunt licitatie
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 27.02.2020
 • ANUNT-pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general_domeniu CULTE
 • Anunt de interes public_Corona Virus
 • Hotararea_nr.1 GST privind gestionarea bolilor inalt contagioase_29.01.2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_martie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020
 • Opțiuni de viziune privind Strategia de Dezvoltare a Văii Jiului 2021-2030 – document în consultare publică
 • Anunt de interes public -termen de plata a impozitelor prelungit_30.06.2020
 • Apel extraordinar de proiecte_COVID 19
 • Cerere tichete sociale de Pasti
 • ANUNT_privind procedura de transmitere si intocmire a documentelor de DECES si CASATORIE pe perioada starii de urgenta
 • ANUNT_ Serviciul de Taxe si Impozite locale Petrosani
 • ANUNT - Notificare - in atenția proprietarilor de culturi agricole, silvice și al animalelor domestice, precum și a gestionarilor fondurilor cinegetice
 • ANUNT_Stare civila
 • ANUNT publicitate si Caiet de sarcini_pt Servicii de comunicatii prin internet_2020
 • Ministerul Fondurilor Europene - POIM, consultare publică: Ghidul „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19”
 • Achizitia de servicii sociale prestate in centre de copii
 • Anunt program consultare Registru zone verzi
 • Dezbatere publică pentru proiectul “STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PETROȘANI 2020-2025”
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND VÂNZARE TERENURI ȘI IMOBILE_26.06.2020
 • Anunt – Notificare / în atenția deținătorilor de Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice DEEE
 • INVITATIE la Premiera spectacolului „Paracliserul” de Marin Sorescu
 • ANUNT Reciclare Deseuri din Echipamente Electrice si Electronice (DEEE)
 • INVITATIE la Premiera spectacolului „Paracliserul” de Marin Sorescu
 • Hotarari ale BEC municipala nr. 6 Petrosani
 • ANUNT ridicare deseuri voluminoase
 • SPRIJIN EDUCATIONAL cf OUG 133-2020
 • Firme autorizate ISCIR_interventie GAZ
 • ANUNȚ Licitatie Publica_VANZARE
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2020
 • ANUNT privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19
 • Anunt Pollicino_DAS
 • ANUNT Licitatie Publica
 • STRATEGIA PENTRU TRANZITIA DE LA CARBUNE A VAII JIULUI - IN CONSULTARE PUBLICA
 • Proces verbal proba scrisa CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal final CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu 11.11.2020-D.A.D.P.P
 • noiembrie 2020
 • Raport operativ COVID 19
 • Hotarari ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta HUNEDOARA
 • ANUNŢ INTENȚIE ELABORARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021 - 2027
 • Consultarea populatiei_Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 • H.C.J.S.U. nr.71 din 15.12.2020 -măsuri pesta porcină africană
 • MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR IN SEZONUL RECE
 • H.C.J.S.U. nr.73 din 18.12.2020
 • H.C.J.S.U nr.74 din 23.12.2020
 • Anunțuri 2021
 • Ordinul Prefectului Jud. Hunedoara_13_2021
 • Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 - Municipiul Petrosani
 • ANUNT DECLANSARE PROCEDURA DE EVALUARE DE MEDIU_STRATEGIA DE DEZVOLTARE VALEA JIULUI
 • Oportunitate acordare vouchere pentru persoane cu dizabilități - Proiect ,,Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități"
 • Hotarari CJSU Hunedoara. Informatii
 • Anunț de consultare a PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
 • Informatii utile fermieri
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_martie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017 aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petrosani_31.03.2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153-2017 Clubul Sportiv Municipal Petrosani (CSMJ)_31.03.2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_Serv. Administratia Pietelor_31.03.2021
 • Anunt de publicitate si caiet de sarcini_pachet Servicii de comunicatii prin internet_2021
 • Anunt de participare pentru "Contractarea de servicii sociale în centre de zi pentru copii"
 • Proces Verbal analiza de oferte pentru achiziția “Servicii de comunicații prin internet”
 • MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR IN PERIOADA SARBATORILOR PASCALE
 • ANUNT CONSULTARE PUBLICA STRATEGIA PENTRU TRANZITIA DE LA CARBUNE A VAII JIULUI SI PLANUL DE ACTIUNE
 • ANUNT_in cadrul Schemei nationale de sprijin pt elevii cei mai defavorizati
 • ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PETROSANI 2021 – 2027
 • ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
 • Consultare populatie Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
 • Contract de servicii de acordare credit bancar: Lotul 1 – 14.000.000 lei, Lotul 2 – 6.000.000 lei, Lotul 3 – 16.745.697,58 lei _Nr. anunt SEAP/SICAP - ADV1224173
 • Răspuns clarificări 8 iulie 2021
 • Răspuns la clarificări 21 iulie 2021
 • TABEL-Situatie investitii proiecte propuse la finantare – detalieri suplimentare
 • Raspuns la clarificari 26 iulie 2021
 • Raspuns la clarificari 29 iulie 2021
 • Proces Verbal selectie dosare Anunt concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Proces Verbal proba scrisa anunt concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Proces Verbal interviu concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Centralizator final concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Anunt concurs_17.09.2021_CSM Jiul
 • Anunt concurs_24.09.2021_CSM Jiul
 • Anunt achizitie servicii de asistenta la domiciliu pt persoane varstnice
 • Anunt examen promovare in grad profesional- 11.10.2021
 • Anunt privind depunerea cererilor de solicitare de " Acordare a unor subventii asociatiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială" - pentru anul 2022
 • Anunt examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Anunt privind actualizarea dosarului pentru locuinta sociala
 • Proces Verbal selectie dosare Anunt concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICA_15232_24.09.2021
 • Proces Verbal rezultat final concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • Proces Verbal rezultat proba interviu concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional 11.10.2021
 • Anunt campanie ridicare deseuri periculoase Supercom 02.10.2021
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICA_15735_01.10.2021
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICA Concesiuni_15848_04.10.2021
 • Anunt concurs 08.11.2021
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 11.10.2021
 • Proces Verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional 11.10.2021
 • Proces Verbal rezultat final examen promovare grad profesional 11.10.2021
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Anunt concurs 09.11.2021
 • Condiții acordare ajutor de încălzire a locuinței sezon rece 01.11.2021 - 31.03.2022 și a suplimentului pentru energie
 • Proces Verbal proba scrisa examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Proces Verbal interviu examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Centralizator final examen promovare DAS_21.10.2021
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_08.11.2021
 • Anunt concurs CSM Jiul_18.11.2021
 • Anunt concurs_23.11.2021
 • Anunt concurs_06.12.2021
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_09.11.2021
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA Concesiuni_18130_04.11.2021
 • ANUNT anulare concurs programat pentru data de 06.12.2021
 • Proiect de Hotarare pentru modificarea art.4 alin.(1) al Hotararii Consiliului Local nr.227_2006
 • Proces verbal afisare rezultate proba practica concurs 09.11.2021
 • ANUNT privind selectia consilierului de etica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani
 • Anunt concurs_25.11.2021
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 09.11.2021
 • Anunt concurs_07.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs_09.11.2021
 • Proces verbal selectie dosare concurs 23.11.2021
 • Proiectului de hotarare privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administratia Pietelor pentru anul 2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA inchirieri imobile_18858_16.11.2021
 • Anunt concurs CSM Jiul_13.12.2021
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_25.11.2021
 • Anunt actiune colectare DEEE sambata 20.11.2021
 • Anunt concurs - 15.12.2021_DADPP
 • Anunt concurs 16.12.2021
 • Lista castigatori tombola - actiune colectare DEEE sambata 20.11.2021
 • Proces verbal rezultate proba scrisa concurs 23.11.2021
 • Rezultat final concurs 23.11.2021
 • Proces verbal selectie dosare concurs 07.12.2021
 • Proces verbal rezultate proba scrisa concurs 25.11.2021
 • Proces verbal rezultate proba interviu concurs 25.11.2021
 • Rezultat final concurs 25.11.2021
 • Anunt concurs DAS Petrosani_05.01.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional- 05.01.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 13.12.2021_CSM Jiul
 • Proces verbal rezultat proba IT concurs 07.12.2021
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 07.12.2021
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 07.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs 07.12.2021
 • Anunt concurs_05.01.2022_DADPP
 • Proces verbal proba practica concurs CSM Jiul_13.12.2021
 • Proces verbal proba interviu concurs CSM Jiul_13.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs CSM Jiul_13.12.2021
 • Proces verbal proba practica concurs_15.12.2021_DADPP
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs_16.12.2021
 • Raspuns contestatie proba practica concurs 15.12.2021_DADPP
 • Proces verbal rezultat interviu concurs_16.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs_16.12.2021
 • Proces verbal proba interviu concurs DADPP_16.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs D.A.D.P.P 15.12.2021
 • Proces- Verbal selectie dosar concurs DAS_05.01.2022
 • Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional 05.01.2022
 • HCL 322_21.12.2021_si anexe_Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 05.01.2022 -D.A.D.P.P
 • HCL 324_2021 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Petroşani
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 05.01.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 05.01.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional 05.01.2022
 • Proves verbal rezultat final examen promovare grad 05.01.2022
 • Anunțuri 2016
 • Anunt Legea 52_2003 - Proiect de Hotărâre nr. 4/ 2016
 • ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI POCU 2014 - 2020
 • Cupa Parang 2016_schi
 • LISTA CANDIDATI CALIFICATI - Parteneriat POCU 2014 - 2020
 • Anunt de atribuire - Servicii de publicitate presa scrisa
 • ANUNT - Directia de Asistenta Sociala - familii defavorizate
 • ANUNT - Directia de Asistenta Sociala - cerere de oferte
 • ANUNT - participare presa
 • LISTA PUNCTAJE CANDIDATI CALIFICATI_Parteneriat POCU 2014 - 2020
 • Lista castigatorilor tombolei RoREC 2016
 • PH 81/2016 privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe cladire si a impozitului/taxei pe teren
 • PH 87/ 2016 privind aprobarea Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui
 • ANUNT REZULTAT SELECȚIE PARTENERI POCU 2014 - 2020
 • HCL 80 /31.03.2016
 • Impozit pe cladiri_ghid ilustrativ PF
 • Infografic impozit pe cladiri
 • ORDIN CONVOCARE SEDINTA CONSTITUIRE 24.06.2016
 • CONSULTARE PIATA - Servicii elaborare D.A.L.I.
 • Documentatie de atribuire "Modernizare strazi in Municipiul Petrosani"
 • Raspuns clarificari anunt SEAP nr. 43833
 • Raspuns clarificari anunt SEAP nr.43833_2
 • Invitatie sedinta CL 10.08.2016
 • Delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice in sistem centralizat in municipiul Petrosani
 • ANUNT Directia de Asistenta sociala
 • Oportunitate de angajare
 • Lot 3 – Caiet de sarcini PMUD
 • Lot 2 – Caiet de sarcini SDS 2030
 • Lot 1 – Caiet de sarcini DP
 • D_A_servicii - 3 loturi
 • HCL 219/ 31.08.2016
 • REGULAMENT servicii termoficare Petrosani 2016
 • Clarificari_Delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice in sistem centralizat in municipiul Petrosani
 • Casa verde PLUS
 • Casa verde CLASIC
 • Listă câștigători campanie_ROREC_Primăria Petroșani 08.10.2016
 • Masuri organizatorice pentru reducerea birocratiei in Primaria municipiului Petrosani
 • Locuri speciale de afisaj electoral din luna decembrie 2016
 • Anunt selectie parteneri POCU 5.1
 • Anunt presa_Intentie implementare proiect Muzeul Mineritului
 • ANUNŢ PRELUNGIRE PERIOADA EVALUARE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)
 • LISTA PUNCTAJE PARTENERIAT POCU
 • RAPORT PROCEDURA EVALUARE PARTENERI 5.1 POCU 2014 - 2020
 • Anunțuri 2015
 • Anunt transfer
 • Proces verbal SPADPP
 • Anunt Legea 52/2003 - Adoptarea unui nou act normativ
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE
 • Anunt Licitatie Publica
 • Anunt Licitatie Publica
 • Anunt D.A.S.
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA - BOXE- PIATA PETROSANI
 • ANUNT DE PARTICIPARE
 • Arhiva / Declaratii de interese / 2014
 • Anunt privind Planul de Dezvoltare Locala 2014 - 2020
 • Zilele municipiului Petrosani / 28-31 mai 2015
 • Conducere si coordonate de contact
 • Solicitare informatii de interes public
 • Raport de implementare Legea 544/2001 in anul 2014
 • Informatii publice
 • Cabinet primar
 • Stare
 • Parângul - regele munţilor!
 • Birou Relaţii Publice, Cultură, Relaţii Externe
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Acte pentru ajutor de urgenta
 • Acte alocatia pentru sustinerea familiei
 • Acte pentru a beneficia de VMG
 • Atributiile principale ale Primarului
 • HCL 217/ 30.07.2015
 • Anunt _dezbatere publica_PDLMP 2014-2020
 • Masuri canicula
 • Dezbatere publica “Situaţia Complexului Energetic Hunedoara şi implicaţiile acesteia asupra comunităţii locale”
 • Minuta sedinta CL 24.08.2015
 • Biroul juridic legislatie
 • Anunț din partea Direcției de Asistență Socială - Primăria Municipiului Petroșani
 • Minuta sedinta CL 29.10.2015
 • Anunt voluntariat_Directia de asistenta sociala
 • HCL 311 /26.11.2015
 • Invitatie de participare
 • Anunturi 2022
 • Proiect de hotarare nr.3 /2022 - privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P concurs 05.01.2022
 • ANUNT LICITATIE INCHIRIERI SEDIU_341_ din 07.01.2022
 • ANUNT_Atentie la Munitia neexplodata!
 • Proces verbal rezultat final concurs D.A.D.P.P 05.01.2022
 • Proiect de Hotarare nr.4 /2022 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea activitatilor Serviciului de Salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara
 • Anunt examen promovare personal contractual_DADPP_26.01.2022
 • Anunt concurs 14.02.2022
 • Anunt concurs 16.02.2022
 • Anunt examen promovare_DAS_23.02.2022
 • Proiect de Hotarare nr.11 /2022 - Pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr.93_2015 (Tarife Bazin de inot didactic)
 • Proces verbal selectie dosare examen de promovare D.A.D.P.P 26.01.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional_24.02.2022
 • Proces verbal punctaj final examen de promovare în grad, treapta profesionala D.A.D.P.P 26.01.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI VOLUMINOASE_05.02.2022
 • Anunt concurs 07.03.2022
 • CHESTIONAR DE COMPLETAT pentru Planul de Mobilitate Urbana Durabila
 • Anunt concurs 02.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 14.02.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 16.02.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_2015_din 07.02.2022
 • ANUNT privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant
 • Anunt concurs 15.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare examen promovare_DAS_23.02.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 14.02.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 14.02.2022
 • Proces verbal final concurs 14.02.2022
 • Anunt concurs - 10.03.2022-DADPP
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 16.02.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 16.02.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 16.02.2022
 • Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional 24.02.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI IMOBILE_2929_18.02.2022
 • Copie la Anunt concurs - 10.03.2022-DADPP
 • Anunt concurs 24.03.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 02.03.202
 • Proces verbal rezultat proba scrisă examen promovare DAS 23.02.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 07.03.2022
 • Proces verbal rezultat interviu examen promovare DAS 23.02.2022
 • Centralizator final examen promovare DAS 23.02.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare in grad profesional 24.02.2022
 • Proces verbal rezultat interviu examen promovare in grad profesional 24.02.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare in grad profesional 24.02.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_3555_din 25.02.2022
 • Anunt concurs DAS 31.03.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI PERICULOASE_05.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 15.03.2022
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa concurs 02.03.2022
 • Proces Verbal rezultat proba interviu concurs 02.03.2022
 • Proces Verbal rezultat final concurs 02.03.2022
 • Anunt concurs 28.03.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P-10.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 07.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 07.03.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 07.03.2022
 • ANUNT - colectare gratuita DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE_12.03.2022
 • Proces verbal proba practica concurs D.A.D.P.P 10.03.2022
 • Anunt concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Anunt concurs temporar vacant 30.03.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 10.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 15.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 15.03.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 15.03.2022
 • Anunt concurs D.A.D.P.P -20.04.2022
 • Centralizator final concurs D.A.D.P.P 10.03.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_5071_16.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 28.03.2022
 • Anunt examen de promovare_DAS_27.04.2022
 • DONAREA DE SANGE - BUCURIE, LUMINA SI SPERANTA
 • Proces verbal selectie dosare concurs 30.03.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs DAS 31.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 28.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 28.03.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 28.03.2022
 • Anunt concurs de promovare sef serviciu DAS 05.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 30.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 30.03.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 30.03.2022
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa concurs DAS 31.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 20.04.2022
 • Comunicat rezultat interviu la concursul din 31.03.2022 DAS
 • Centralizator final cu rezultatele la concursul din 31.03.2022 DAS
 • Anunt concurs 03.05.2022
 • Anunt concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • Anunt de publicitate si caiet de sarcini Pachet servicii de comunicatii prin internet_2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Centralizator final concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Anunt concurs 19.05.2022
 • Proces-verbal selectie dosare examen de promovare 27.04.2022 DAS
 • Anunt concurs 12.05.2022
 • Proces Verbal privind analiza de oferte pentru achizitia “Pachet de servicii de comunicatii prin internet _2022”
 • Proces verbal rezultat selectie dosare concurs 03.05.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 20.04.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 20.04.2022
 • Centralizator final concurs D.A.D.P.P 20.04.2022
 • MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR PASCALE APRILIE 2022
 • Anunt de participare pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005
 • Proces-verbal selectie dosare promovare sef serviciu 05.05.2022
 • Rezultatul probei scrise examen de promovare in grad profesional 27.04.2022 DAS
 • Rezultatul probei interviului examen de promovare in grad profesional 27.04.2022 DAS
 • Centralizator final examen de promovare grad profesional 27.04.2022 DAS
 • Proces verbal selectie dosare concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI VOLUMINOASE_07.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 03.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 03.05.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 03.05.2022
 • Rezultat proba scrisa concurs promovare sef serviciu DAS 05.05.2022
 • Rezultat proba interviu concurs promovare sef serviciu DAS 05.05.2022
 • Centralizator final concurs promovare sef serviciu DAS 05.05.2022
 • Campania Națională de ecologizare Curățăm România, desfășurată sub deviza „Vrem o țară fără deșeuri abandonate”
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 12.05.2022
 • Anunt concurs femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • Proces verbal rezultat interviu concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 19.05.2022
 • Anunt concurs D.A.D.P.P -16.06.2022
 • Anunt concurs 15.06.2022
 • Anunt concurs 06.06.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 12.05.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 12.05.2022
 • Proces verbal final concurs D.A.D.P.P 12.05.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Anunt Licitatie Publica - Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 19.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 19.05.2022
 • Centralizator final concurs 19.06.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 22.06.2022
 • Rezultat proba practica concurs femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Rezultat proba interviu femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Raport final concurs femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Anunt concurs 21.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 06.06.2022
 • Anunt concurs CSM Jiul_22.06.2022
 • Anunt concurs recrutare functie publica de conducere 07.07.2022
 • Proces verbal proba practica concurs D.A.D.P.P 06.06.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 06.06.2022
 • Proces verbal punctaj final concurs D.A.D.P.P 06.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 16.06.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_15.06.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARE TERENURI_10328_06.06.2022
 • Anunt concurs 30.06.2022
 • Anunt tichete sociale pe suport electronic
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional - 22.06.2022
 • Anunt examen promovare personal contractual_DADPP_29.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 21.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs CSM Jiul 22.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 15.06.2022
 • Proces verbal rezulta proba interviu concurs 15.06.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 15.06.202
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 16.06.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 16.06.2022
 • Centralizator final concurs D.A.D.P.P 16.06.2022
 • Anunt concurs inspector debutant DAS 21.07.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_11051_20.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 21.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 21.06.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 21.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 22.06.2022
 • Proces verbal rezultat interviu examen promovare grad profesional 22.06.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 22.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 30.06.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs CSM Jiul 22.06.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs CSM Jiul 22.06.2022
 • Proces verbal final concurs CSM Jiul 22.06.2022
 • Anunt concurs recrutare 26.07.2022
 • Anunt examen de promovare DAS-27.07.2022
 • Proces Verbal selectie dosare D.A.D.P.P 29.06.2022
 • Proces vrebal proba scrisa examen de promovare personal contractual D.A.D.P.P 29.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 30.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 30.06.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 30.06.2022
 • Anunt concurs promovare functie publica de conducere 08.08.2022
 • CFR - IN ATENTIA PROPRIETARILOR DE TERENURI AGRICOLE IN VECINATATEA CF PRECUM SI A PROPRIETARILOR DE STUPINE AMPLASATE IN VECINATATEA CF TARGU JIU
 • Anunt concurs de promovare functie publica de conducere - D.A.D.P.P - 11.08.2022
 • Anunt concurs(3 posturi) - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului_12.08.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs recrutare_26.07.2022
 • Proces Verbal selectie dosare pt concursul de recrutare DAS 21.07.2022
 • Proces Verbal selectie dosare pt examenul de promovare DAS 27.07.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 25.08.2022
 • Anunt concurs recrutare functie publica de conducere 23.08.2022
 • Rezultat proba scrisa concurs DAS 21.07.2022
 • Anunt concurs de promovare functie publica de conducere- D.A.D.P.P_24.08.2022
 • Anunt examen de promovare DAS-29.08.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_13103_25.07.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 26.07.2022
 • Rezultat interviu concurs DAS 21.07.2022
 • Centralizator final concurs DAS 21.07.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 26.07.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 26.07.2022
 • Rezultat proba scrisa examen de promovare DAS 27.07.2022
 • Rezultat interviu examen de promovare DAS 27.07.2022
 • Centralizator final examen de promovare DAS 27.07.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs promovare functie publica de conducere-08.08.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs de promovare functie publica de conducere D.A.D.P.P 11.08.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 12.08.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_13668_din 04.08.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI VOLUMINOASE_06.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs de promovare functie publica de conducere_08.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs promovare functie publica de conducere-08.08.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs promovare functie publica de conducere-08.08.2022
 • Anunt examen promovare grad profesional 24.08.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional -25.08.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs de promovare D.A.D.P.P 11.08.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs de promovare D.A.D.P.P 11.08.2022
 • Centralizator final concurs de promovare D.A.D.P.P 11.08.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs recrutare functie publica de conducere -23.08.2022
 • Anunt licitatie publica_Serviciul Public Administrația Piețelor Petroșani_05.09.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 12.08.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional 24.08.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs de promovare D.A.D.P.P 24.08.2022
 • Post disponibil - Director Executiv al Asociatiei pentru Dezvoltarea Teritoriala Integrata Valea Jiului
 • Proces Verbal selectie dosare examen de promovare DAS 29.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 23.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 23.08.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 23.08.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs de promovare D.A.D.P.P 24.08.2022
 • Proces Verbal proba scrisa examen promovare grad profesional 24.08.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs de promovare D.A.D.P.P 24.08.2022
 • Centralizator final concurs de promovare D.A.D.P.P 24.08.2022
 • Proces Verbal rezultat final examen promovare grad profesional 24.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 25.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional 25.08.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 25.08.2022
 • Rezultat proba scrisa examen de promovare in grad profesional DAS 29.08.2022
 • Rezultat interviu examen de promovare DAS 29.08.2022
 • Centralizator final examen de promovare DAS 29.08.2022
 • Anunt examen de promovare DADPP 20.09.2022
 • ANUNT - solicitare subventie pentru anul 2023
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 13.10.2022
 • Comunicat selectie dosare examen de promovare D.A.D.P.P 20.09.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 28.09.2022
 • ANUNT examen promovare in grad profesional D.A.D.P.P. 19.10.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare în grad profesional 28.09.2022
 • Proces verbal proba scrisa examen de promovare D.A.D.P.P 20.09.2022
 • Centralizator final examen de promovare D.A.D.P.P 20.09.2022
 • Anunt examen de promovare DAS 27.10.2022
 • Proces verbal proba scrisa examen promovare grad profesional 28.09.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 28.09.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_17483 din 28.09.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI PERICULOASE_01.10.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional -13.10.2022
 • ANUNT_declararea sistemelor individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate
 • AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI SEZON RECE NOIEMBRIE 2022- MARTIE 2023 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
 • Proces verbal selectie dosare examen de promovare D.A.D.P.P 19.10.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad -13.10.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare 13.10.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 13.10.2022
 • Anunt concurs 08.11.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 17.11.2022
 • ANUNT consultare Plan Urbanistic Zonal_PUZ Cometex
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen de promovare grad profesional D.A.D.P.P 19.10.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen de promovare grad profesional D.A.D.P.P 19.10.2022
 • Proces verbal rezultat final examen de promovare in grad profesional D.A.D.P.P 19.10.2022
 • Rezultat selectie dosare examen de promovare DAS din 27.10.2022
 • Anunt concurs 22.11.2022
 • Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional DAS 27.10.2022
 • Rezultatul probei interviului la examenul de promovare in grad profesional DAS 27.10.2022
 • Centralizator final al rezultatelor examenului de promovare in grad profesional DAS 27.10.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 08.11.2022
 • ANUNT examen promovare in grad profesional D.A.D.P.P. 07.12.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_nr. 19895 din 04.11.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 08.11.2022
 • Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional -17.11.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI VOLUMINOASE_12.11.2022
 • Anunt concurs CSM Jiul_07.12.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 08.11.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 08.11.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 22.11.2022
 • ANUNT PUBLIC - in atentia detinatorilor de DESEURI
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_20635_din 15.11.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 17.11.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional 17.11.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 17.11.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 21.12.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 22.11.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 22.11.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 22.11.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_21276_din 24.11.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare in grad profesional DADPP_07.12.2022
 • Proces Verbal proba scrisa concurs CSM Jiul_07.12.2022
 • Proces verbal proba scrisa examen de promovare in grad profesional DADPP.07.12.2022
 • Proces verbal proba interviu examen de promovare in grad profesional DADPP.07.12.2022
 • Proces verbal rezultat final examen de promovare in grad profesional DADPP.07.12.2022
 • Proces Verbal proba interviu concurs CSM Jiul_07.12.2022
 • Proces Verbal rezultat final concurs CSM Jiul_07.12.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional_21.12.2022
 • ANUNT - Cumparare directa - Elaborare documentații tehnice pentru proiectul Regenerare urbană în municipiul Petroșani
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional_21.12.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional_21.12.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional_21.12.2022
 • Anunt concurs 26.01.2023
 • Anunt - privind selectia consilierului de etica
 • Anunturi 2023
 • Anunt concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_26.01.2023
 • ANUNT - Cumparare directa - "Serviciul de furnizare zilnica a unui pachet alimentar tip sandvici pentru prescolarii si elevii Scolii Gimnaziale nr.2, structura al Liceului Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petrosani"
 • Proces verbal selectie dosare concurs 26.01.2023
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI IMOBILE_558_11.01.2023
 • Anunt examen promovare in clasa D.A.D.P.P 09.02.2023
 • Anunt concurs Administratia Pietelor Petrosani_13.02.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_26.01.2023
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 26.01.2023
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 26.01.2023
 • Proces verbal rezultat final concurs 26.01.2023
 • Comunicat selectie dosare promovare in clasa D.A.D.P.P 09.02.2023
 • Proces verbal final concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_26.01.2023
 • RAPORT ANUAL - cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022
 • Anunt concurs 09.03.2023
 • Rezultat selectie dosare concurs Administratia Pietelor Petrosani_13.02.2023
 • ANUNT colectare DESEURI VOLUMINOASE_11.02.2023
 • Anunt Sistemul de GARANTIE - RETURNARE - privind returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării
 • Raspuns contestatie selectie dosare concurs Administratia Pietelor Petrosani_13.02.2023
 • Proces verbal proba scrisa examen de promovare DADPP 09.02.2023
 • Proces verbal proba interviu examen de promovare in clasa DADPP 09.02.2023
 • Proces Verbal punctaj final examen de promovare in clasa DADPP 09.02.2023
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ CONCESIUNI_2446_10.02.2023
 • Rezultat proba scrisa concurs Adm. Pietelor 13.02.2023
 • Rezultat proba interviu concurs Adm. Pietelor 13.02.2023
 • Rezultat final concurs Adm. Pietelor 13.02.2023
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARE_2788_16.02.2023
 • Anunt concurs pentru atestarea administratorilor de condominii 16.03.2023
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA INCHIRIERI SEDIU_2907_17.02.2023
 • ANUNT Procedura de atribuire autorizatii de transport_regim TAXI
 • Anunt concurs CSM Jiul 17.03.2023
 • ANUNT achizitie servicii de elaborare documentații tehnice pentru investiția “Creșterea eficienței energetice la Școala gimnazială Nr. 2”
 • ANUNT achizitie servicii de elaborare documentații tehnice pentru investiția “Creșterea eficienței energetice la Școala generală Nr. 6”
 • ANUNT achizitie servicii de elaborare documentații tehnice pentru investiția “Creșterea eficienței energetice la Colegiul Economic Hermes”
 • ANUNT achizitie servicii de elaborare documentații tehnice pentru investiția “Creșterea eficienței energetice la Liceul tehnologic Dimitrie Leonida”
 • ANUNT prevenire incediere anvelope
 • Proces verbal selectie dosare concurs 09.03.2023
 • Anunt concurs CSM Jiul_27.03.2023
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI PERICULOASE_martie 2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs_CSM Jiul_17.03.2023
 • Selectie dosare concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_16.03.2023
 • Anunt colectare deseuri electrocasnice, electronice, electrice (DEEE)_Petrosani_18.03.2023
 • Anunt concurs recrutare DAS_25.04.2023
 • Proces verbal proba scrisa concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_16.03.2023
 • Proces verbal punctaj final concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_16.03.2023
 • Proces verbal proba scrisa concurs CSM Jiul 17.03.2023
 • Proces verbal proba interviu concurs CSM Jiul 17.03.2023
 • Proces verbal rezultat final concurs CSM Jiul 17.03.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs CSM Jiul 27.03.2023
 • Proces verbal proba scrisa concurs CSM Jiul 27.03.2023
 • Anunt concurs recrutare DAS 03.05.2023
 • ANUNT ARDERE DESEURI VEGETALE
 • Proces verbal proba interviu concurs CSM Jiul 27.03.2023
 • Anunt examen promovare personal contractual Adm. Pietelor 20.04.2023
 • Anunt Achiziție Servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică în cadrul proiectului ”Renovare energetică moderată a 4 clădiri rezidențiale din municipiul Petroșani - lotul 1”. LOTUL 1: strada Unirii blocul 1 și LOTUL 2: strada Unirii blocul 3
 • Anunt de participare privind contractarea de servicii sociale in centre de zi pentru copii, cod serviciu social 8891CZ-C-II
 • Anunt achizitie_pachet servicii de comunicatii prin internet_2023
 • Proces Verbal selectie dosare concurs DAS_25.04.2023
 • Anunt pentru achiziție Servicii elaborare documentatii de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) în cadrul proiectului "Renovare energetică moderată a Spitalului de Urgență Petroșani
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARE_7384_12.04.2023
 • ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • Anunt de participare privind contractarea de servicii sociale comunitare acordate persoanelor varstnice la domiciliu
 • Proces Verbal de analiza si achizitie - Pachet servicii de comunicatii prin internet_2023
 • Proces Verbal selectie dosare concurs DAS_03.05.2023
 • Rezultat final examen promovare personal contractual Administratia Pietelor Petrosani_20.04.2023
 • Anunt concurs 25.05.2023
 • Anunt concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • Anunt examen de promovare in treaptă profesională-D.A.D.P.P 18.05.2023
 • Proces Verbal proba scrisa concurs DAS 25.04.2023
 • Proces Verbal proba interviu concurs DAS 25.04.2023
 • Centralizator final concurs DAS 25.04.2023
 • Anunt concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Rezultat proba scrisa concurs DAS_03.05.2023
 • Anunt examen de promovare DAS 07.06.2023
 • Anunt recrutare personal in cadrul Asociatiei pentru Dezvoltarea Teritoriala Integrata Valea Jiului
 • Rezultat interviu concurs DAS 03.05.2023
 • Centralizator final rezultate concurs DAS 03.05.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • Anunt achizitie Servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice în clădirea publică cu destinație de unitate de învățământ din Municipiul Petroșani – Școala Gimnazială I. G. Duca – sediul vechi”
 • Anunt colectare deseuri voluminoase_Petrosani_13.05.2023
 • Anunt procedura de atribuire directa pentru inchirierea unor suprafete de teren cu destinatia de pasuni (pajisti permanente), apartinand domeniului privat al Municipiului Petrosani
 • Anunt concurs asistent medical DAS_07.06.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs Adm. Pietelor_22.05.2023
 • Rezultat proba scrisa concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • ANUNT suspendare concurs 25.05.2023 Primaria municipiului Petrosani
 • ANUNT continuare organizare concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Rezultat proba interviu concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • Rezultat final concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • ANUNT anulare concurs asistent medical DAS 07.06.2023
 • Proces verbal proba practica examen de promovare in treapta profesionala-D.A.D.P.P 18.05.2023
 • Proces verbal rezultate finale examen de promovare - DADPP-18.05.2023
 • Anunt concurs promovare functie publica de conducere 22.06.2023
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Proces verbal rezultat final concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Proces verbal selectie dosare examen de promovare DAS 07.06.202
 • Anunt examen promovare in grad profesional_05.07.2023
 • Anunt Legea 123_2023_care vizează zonele necooperativizate în vederea emiterii titlurilor de proprietate
 • Anunt_ servicii PT si asistenta tehnica_M Eminescu
 • Rezultat proba scrisa examen de promovare DAS 07.06.2023
 • Rezultat interviu examen de promovare DAS 07.06.2023
 • Centralizator final rezultate examen de promovare DAS 07.06.2023
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARE 11113 08.06.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs promovare functie publica de conducere 22.06.2023
 • INFORMATII_Solicitare eliberare certificat de clasificare unitati de primire turistica
 • ANUNT Licitatie publica vanzare 11245_12.03.2023_DADPP
 • Anunt examen promovare in grad profesional_25.07.2023
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 22.06.2023
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 22.06.2023
 • Proces verbal rezultat final concurs 22.06.2023
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional - 05.07.2023
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 05.07.2023
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 05.07.2023
 • Proces verbal rezultat final concurs 05.07.2023
 • Close Search Window