HARTA SITE • Primaria
 • Organizarea
 • Regulament de organizare și funcționare
 • Organigrama
 • Serviciile Primăriei
 • Primar
 • Birou avizare si autorizare
 • Compartiment autorizare si avizare
 • Compartiment comunicare
 • Compartiment transport public local
 • Unitate municipala de monitorizare
 • Compartiment protectie civila
 • Serviciul intern de prevenire si protectie
 • Compartiment audit public intern
 • Compartiment expert problemele rromilor
 • Cabinet Primar
 • Centrul national de informare si promovare turistica
 • Serviciul public local de evidenta persoanelor
 • Compartiment stare civila
 • Birou de evidenta persoanelor
 • Compartiment informatic
 • Compartiment stare civila
 • Consiliul Local
 • Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
 • Directia Administrarea domeniului public si privat
 • Clubul sportiv municipal Petrosani
 • Serviciul public administratia pietelor
 • Directia de Asistenta Sociala
 • Acte necesare pentru a beneficia de Venitul Minim Garantat
 • Acte alocatia pentru sustinerea familiei
 • Acte pentru ajutor de urgenta
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Administrator Public
 • Secretar general
 • Compartiment administratie publica locala
 • Biroul permanent al Consiliului Local
 • Biroul juridic legislatie,resurse umane
 • Compartimentul resurse umane
 • Serviciul relatii publice, cultura, relatii externe
 • Biblioteca Municipala
 • Biroul relatii publice, cultura, relatii externe
 • Centrul de Informare a Cetăţeanului / Registratură
 • Directia de urbanism
 • Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului
 • Biroul de cadastru si registru agricol
 • Compartiment coordonare avizare documentatii de urbanism , GIS
 • Compartiment registratura urbana, statistica
 • Directia Tehnica
 • Birou de Management al proiectelor cu finanţare internaţională şi achiziţii publice
 • Compartiment Atragerea si promovarea investitorilor
 • Compartiment administrativ şi gestiune
 • Compartimentul Tehnologia informaţiei
 • Serviciu Administrare Cinematograf, Muzeul Mineritului, CNIPT
 • Muzeul Mineritului
 • Compartiment Administrare Cinematograf
 • Centrul National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT)
 • Directia Economica
 • Birou Buget finante
 • Compartiment contabilitate-salarizare
 • Serviciul constatare şi impunere persoane fizice şi juridice
 • Serviciu Urmariri incasari si executare silita, impozite si taxe locale
 • Serviciul Politie Locala
 • Birou Ordine si liniste publica, Paza bunuri
 • Compartiment circulatie drumuri publice
 • Dispecerat
 • Birou disciplină în construcţii, protecţia mediului, evidenţa persoanelor, centru monitorizare video-dispecerat
 • Compartiment centru monitorizare video-dispecerat
 • Compartiment disciplină în construcţii, protecţia mediului
 • Compartiment evidenta persoanelor
 • Viceprimar
 • Regulament de ordine internă (ROI)
 • Codul etic si de integritate
 • Organigrama cu nume
 • Carieră
 • Codul Administrativ
 • Legislatie
 • Conducere
 • Viceprimar - GHIOC Mariana
 • Conducere si coordonate de contact
 • Primar - IACOB-RIDZI Florin Tiberiu
 • Secretar General - VELICI Delia
 • Rapoarte si studii
 • Raport implementare Legea 52/ 2003
 • Rapoarte de activitate
 • Programe si strategii
 • Consiliul
 • Componenta consiliului
 • Comisii de specialitate
 • Program de audiențe
 • Regulament funcționare
 • Documente şedinţe
 • Hotărâri ale Consiliului Local 2020
 • Dispoziții de convocare/Ordine de zi/ Invitaţii la şedinţele Consiliului Local 2020
 • Minute ale şedinţelor Consiliului Local 2020
 • Minuta sedintei CL 23.01.2020
 • Minuta sedintei CL 14.02.2020
 • Minuta sedintei CL 27.02.2020
 • Minuta sedintei CL 11.03.2020
 • Minuta sedintei CL 30.03.2020
 • Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local 2020
 • Informații
 • eTAX - Plata on-line
 • Acte administrative fiscale emise
 • Vizualizare taxe și impozite persoane fizice
 • Acte normative cu privire la taxele și impozitele locale
 • Facilități fiscale acordate
 • Tabloul impozitelor și taxelor locale
 • Chirii diverse
 • Alte tarife
 • Tarife trafic greu
 • Lista contribuabilior mari si mijlocii
 • Formulare utilizate
 • Lista conturilor IBAN
 • Lista persoanelor juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetul local
 • Programul de încasare al impozitelor și taxelor locale
 • Buget/ Execuție Bugetară
 • Buget local 2018
 • Buget local 2017
 • Buget local 2016
 • Buget local 2015
 • Declarații de avere
 • Declaratii de avere 2019 (aferente anului 2018)
 • Declaratii de avere 2018 (aferente anului 2017)
 • Declaratii de avere 2020 (aferente anului 2019)
 • Declaratii de avere 2021 (aferente anului 2020)_v anterioara
 • Declaratii de avere 2017 (aferente anului 2016)
 • Declaratii de avere 2016 (aferente anului 2015)
 • Declaratii de avere 2015 (aferente anului 2014)
 • Declaratii de avere 2014 (aferente anului 2013)
 • Declaratii de avere 2013 (aferente anului 2012)
 • Declaratii de avere 2021 (aferente anului 2020)
 • Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Certificate de urbanism 2010
 • Certificate de urbanism 2011
 • Certificate de urbanism 2012
 • Certificate de urbanism 2013
 • Certificate de urbanism 2014
 • Certificate de urbanism 2015
 • Certificate de urbanism 2016
 • Certificate de urbanism 2017
 • Certificate de urbanism 2018
 • Certificate de urbanism 2019
 • Certificate de urbanism 2020
 • Certificate de urbanism 2021
 • Autorizatii de construire
 • Autorizatii de construire 2009
 • Autorizatii de construire 2010
 • Autorizatii de construire 2011
 • Autorizatii de construire 2012
 • Autorizatii de construire 2013
 • Autorizatii de construire 2014
 • Autorizatii de construire 2015
 • Autorizatii de construire 2016
 • Autorizatii de construire 2017
 • Autorizatii de construire 2018
 • Autorizatii de construire 2019
 • Autorizatii de construire 2020
 • Autorizatii de construire 2021
 • Proiect PUG
 • Informare si consultare
 • Informare si consultare 2017
 • Informare si consultare 2018
 • Informare si consultare 2019
 • Informare si consultare 2020
 • Informare si consultare 2021
 • Regulament - protecția datelor
 • Anunturi si Proiecte de Hotarare_Informare publica
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • Solicitare informatii. Legislatie
 • Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
 • Raport de aplicare a Legii 544/ 2001
 • Informatii publice
 • Numele si prenumele persoanelor responsabile pentru Legea 544/2001
 • Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
 • Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
 • Buletin informativ (Legea 544/2001)
 • Scrisoarea anuală a primarului
 • Stare civilă 2020
 • Statutul Municipiului
 • Declarații de interese
 • Declaratii de interese 2014
 • Declaratii de interese 2015
 • Declaratii de interese 2016
 • Declaratii de interese 2017
 • Declaratii de interese 2018
 • Declaratii de interese 2019
 • Declaratii de interese 2020
 • Declaratii de interese 2021_v anterioara
 • Declaratii de interese 2021
 • Anunțuri/ Noutăți
 • Anunțuri
 • Anunțuri 2017
 • ANUNT PUd_februarie 2017
 • ANUNT oferte_Directia de Asistenta Sociala
 • ANUNT Raport anual Legea 350
 • Caiet de sarcini_achizitie de la unitate protejata
 • Materiale informative - Planul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020
 • Anunt achizitie serviciu de telefonie fixa
 • Anunt achizitionare servicii de internet
 • HCL 67_68/ 12.04.2017
 • HCL 79/ 26.04.2017
 • Anunt Achiziție servicii Informare si publicitate - proiect Muzeul Mineritului
 • SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI ȘI RĂSPUNSURI ANUNȚ NR. 10060 din 06.07.2017
 • ANUNT DE PARTICIPARE - pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă
 • Caiet de sarcini_diriginte_arheolog
 • Raport implementare Legea 544/ 2001
 • Raport implementare Legea 52/ 2003
 • Anunt DIrectia de Asistenta Sociala
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 14.11.2017
 • PV selecție dosare, DAS - 14 decembrie 2017
 • Anunțuri 2018
 • Proces verbal al sedintei CL 28.12.2017
 • Minuta sedinței CL 09.01.2018
 • Regulament pentru serviciul de salubrizare al Municipiului Petrosani
 • PETROSANI_ANUNȚ SELECȚIE PARTENER PRIVAT_CINEMATOGRAF VICTORIA
 • Anunt Directia de Asistenta Sociala
 • Anunt DAS_achizitie servicii de asistenta medicala in unitatile de invatamant
 • 17.03.2018 - O nouă campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.( DEEE )
 • REZULTAT SELECȚIE PARTENER PRIVAT_CINEMATOGRAF VICTORIA PETROȘANI
 • Lista castigatori ROREC petrosani martie 2018
 • Proces verbal_verificare documente_28.03.2018
 • Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Anunt publicitate_Sistem de supraveghere video_cinema Victoria_2018
 • Raspuns cerere de clarificari 1_ Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Raspuns cerere de clarificari 2_ Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Proces verbal proba scrisa referent IA -15.05.2018
 • Proces verbal proba interviu referent IA -15-16.05.2018
 • Proces verbal rezultate finale - referent IA -15-16.05.2018
 • Proces verbal selectie dosare DADPP _12.07.2018
 • Minuta sedintei CL 25.07.2018
 • Program Birou de evidenta persoanelor, in perioada 15 - 19.08.2018
 • Anunt - Depunere cerere de solicitare subventie conf. Legii 34/1998
 • Delimitare Sectii de Votare_Referendum 2018
 • Biroul de Evidenta a Persoanelor_Program Special
 • Informare GDPR_in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Petrosani
 • Lista castigatori ROREC_Petrosani octombrie 2018
 • Consultare Publica inițiată de MFE pentru identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului
 • Proces Verbal afisare rezultate proba scrisa 04.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate proba interviu 04.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate proba finale 04.12.2018
 • Anunțuri 2019
 • Proces verbal rezultat proba practica DADPP 21.01.2019
 • Proces verbal rezultat interviu DADPP 21.01.2019
 • Invitatie Sedinta CL 19.03.2019
 • Anunt si Proiect de Hotarare nr. 132_2019_privind instituirea unor contraventii
 • ANUNT_Sedinta de tragere in Poligonul Maleia_17_23 aprilei 2019_orele 9_11
 • Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 2019
 • Anunt de publicitate si caiet de sarcini_serv de comunicatii prin internet
 • ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019
 • Anunt privind depunerea de oferte pentru incheierea contractelor de medicina scolara 2019
 • Invitatie de participare servicii asistenta la domiciliu
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 29.05.2019
 • Caiet de sarcini_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Invitatia de participare_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Anunt de participare
 • Anunt si Proiect de Hotarare nr. 222_2019_privind aprobarea Regulamemtului de atribuire a locurilor de parcare de resedinta si cu plata din municipiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu DADPP 04.07.2019
 • ANUNT_Licitatie deschisa_Serv. Public Adm. Pietelor
 • Proces verbal rezultat_proba practica DADPP 27.08.2019
 • Proces verbal rezultat_proba interviu DADPP 27.08.2019
 • Proces verbal rezultat _final DADPP 27.08.2019
 • Publicare in consultare ghidul solicitantului - Axa prioritara 3, Locuri de munca pentru toti - dedicat exclusiv regiunii Valea Jiului
 • ANUNT Consultare Plan Urbanistic de detaliu situat in Municipiul Petrosani, DN 66 FN
 • ANUNT_DAS (Directia de Asistenta Sociala) Petrosani
 • HCL 225/ 25.07.2019
 • Lista câștigătorilor campaniei de colectare DEEE_Petrosani 2019
 • HCL 279/ 30.09.2019
 • HCL 293/ 30.09.2019_si anexe
 • HCL 321/ 31.10.2019
 • Consultarea populatiei pentru obiectivul - Construire Pensiune - municipiul Petrosani, str. Universitatii, nr. FN (zona Bradet)
 • DISPOZITIE CONVOCARE 1216_2019_sedinta CL 3 decembrie 2019
 • DISPOZITIE CONVOCARE 1252_2019_SEDINTA CL 19 DECEMBRIE
 • HCL 349_19.12.2019_ IMPOZITE SI TAXE 2020
 • Anunțuri 2020
 • HCL 322_14.11.2019
 • DISPOZITIE CONVOCARE 32_2020_SEDINTA 23 IANUARIE
 • Anunt Colectare deseuri_Supercom 01.02.2020
 • Raport anual 2019_cf. L 350
 • Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii de asistenta medicala scolara in unitatile de invatamant unde nu exista cabinete scolare
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii de asistenta la domiciliu acordata persoanelor varstnice la domiciliu
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Anunt licitatie
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 27.02.2020
 • ANUNT-pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general_domeniu CULTE
 • Anunt de interes public_Corona Virus
 • Hotararea_nr.1 GST privind gestionarea bolilor inalt contagioase_29.01.2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_martie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020
 • Opțiuni de viziune privind Strategia de Dezvoltare a Văii Jiului 2021-2030 – document în consultare publică
 • Anunt de interes public -termen de plata a impozitelor prelungit_30.06.2020
 • Apel extraordinar de proiecte_COVID 19
 • Cerere tichete sociale de Pasti
 • ANUNT_privind procedura de transmitere si intocmire a documentelor de DECES si CASATORIE pe perioada starii de urgenta
 • ANUNT_ Serviciul de Taxe si Impozite locale Petrosani
 • ANUNT - Notificare - in atenția proprietarilor de culturi agricole, silvice și al animalelor domestice, precum și a gestionarilor fondurilor cinegetice
 • ANUNT_Stare civila
 • ANUNT publicitate si Caiet de sarcini_pt Servicii de comunicatii prin internet_2020
 • Ministerul Fondurilor Europene - POIM, consultare publică: Ghidul „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19”
 • Achizitia de servicii sociale prestate in centre de copii
 • Anunt program consultare Registru zone verzi
 • Dezbatere publică pentru proiectul “STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PETROȘANI 2020-2025”
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND VÂNZARE TERENURI ȘI IMOBILE_26.06.2020
 • Anunt – Notificare / în atenția deținătorilor de Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice DEEE
 • INVITATIE la Premiera spectacolului „Paracliserul” de Marin Sorescu
 • ANUNT Reciclare Deseuri din Echipamente Electrice si Electronice (DEEE)
 • INVITATIE la Premiera spectacolului „Paracliserul” de Marin Sorescu
 • Hotarari ale BEC municipala nr. 6 Petrosani
 • ANUNT ridicare deseuri voluminoase
 • SPRIJIN EDUCATIONAL cf OUG 133-2020
 • Firme autorizate ISCIR_interventie GAZ
 • ANUNȚ Licitatie Publica_VANZARE
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2020
 • ANUNT privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19
 • Anunt Pollicino_DAS
 • ANUNT Licitatie Publica
 • STRATEGIA PENTRU TRANZITIA DE LA CARBUNE A VAII JIULUI - IN CONSULTARE PUBLICA
 • Proces verbal proba scrisa CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal final CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu 11.11.2020-D.A.D.P.P
 • noiembrie 2020
 • Raport operativ COVID 19
 • Hotarari ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta HUNEDOARA
 • ANUNŢ INTENȚIE ELABORARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021 - 2027
 • Consultarea populatiei_Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 • H.C.J.S.U. nr.71 din 15.12.2020 -măsuri pesta porcină africană
 • MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR IN SEZONUL RECE
 • H.C.J.S.U. nr.73 din 18.12.2020
 • H.C.J.S.U nr.74 din 23.12.2020
 • Anunțuri 2021
 • Ordinul Prefectului Jud. Hunedoara_13_2021
 • Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 - Municipiul Petrosani
 • ANUNT DECLANSARE PROCEDURA DE EVALUARE DE MEDIU_STRATEGIA DE DEZVOLTARE VALEA JIULUI
 • Oportunitate acordare vouchere pentru persoane cu dizabilități - Proiect ,,Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități"
 • Hotarari CJSU Hunedoara. Informatii
 • Anunț de consultare a PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
 • Informatii utile fermieri
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_martie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017 aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petrosani_31.03.2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153-2017 Clubul Sportiv Municipal Petrosani (CSMJ)_31.03.2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_Serv. Administratia Pietelor_31.03.2021
 • Anunt de publicitate si caiet de sarcini_pachet Servicii de comunicatii prin internet_2021
 • Anunt de participare pentru "Contractarea de servicii sociale în centre de zi pentru copii"
 • Proces Verbal analiza de oferte pentru achiziția “Servicii de comunicații prin internet”
 • MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR IN PERIOADA SARBATORILOR PASCALE
 • ANUNT CONSULTARE PUBLICA STRATEGIA PENTRU TRANZITIA DE LA CARBUNE A VAII JIULUI SI PLANUL DE ACTIUNE
 • ANUNT_in cadrul Schemei nationale de sprijin pt elevii cei mai defavorizati
 • ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PETROSANI 2021 – 2027
 • ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
 • Consultare populatie Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
 • Contract de servicii de acordare credit bancar: Lotul 1 – 14.000.000 lei, Lotul 2 – 6.000.000 lei, Lotul 3 – 16.745.697,58 lei _Nr. anunt SEAP/SICAP - ADV1224173
 • Răspuns clarificări 8 iulie 2021
 • Răspuns la clarificări 21 iulie 2021
 • TABEL-Situatie investitii proiecte propuse la finantare – detalieri suplimentare
 • Raspuns la clarificari 26 iulie 2021
 • Raspuns la clarificari 29 iulie 2021
 • Proces Verbal selectie dosare Anunt concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Proces Verbal proba scrisa anunt concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Proces Verbal interviu concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Centralizator final concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Anunt concurs_17.09.2021_CSM Jiul
 • Anunt concurs_24.09.2021_CSM Jiul
 • Anunt achizitie servicii de asistenta la domiciliu pt persoane varstnice
 • Anunt examen promovare in grad profesional- 11.10.2021
 • Anunt privind depunerea cererilor de solicitare de " Acordare a unor subventii asociatiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială" - pentru anul 2022
 • Anunt examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Anunt privind actualizarea dosarului pentru locuinta sociala
 • Proces Verbal selectie dosare Anunt concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • Anunțuri 2016
 • Anunt Legea 52_2003 - Proiect de Hotărâre nr. 4/ 2016
 • ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI POCU 2014 - 2020
 • Cupa Parang 2016_schi
 • LISTA CANDIDATI CALIFICATI - Parteneriat POCU 2014 - 2020
 • Anunt de atribuire - Servicii de publicitate presa scrisa
 • ANUNT - Directia de Asistenta Sociala - familii defavorizate
 • ANUNT - Directia de Asistenta Sociala - cerere de oferte
 • ANUNT - participare presa
 • LISTA PUNCTAJE CANDIDATI CALIFICATI_Parteneriat POCU 2014 - 2020
 • Lista castigatorilor tombolei RoREC 2016
 • PH 81/2016 privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe cladire si a impozitului/taxei pe teren
 • PH 87/ 2016 privind aprobarea Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui
 • ANUNT REZULTAT SELECȚIE PARTENERI POCU 2014 - 2020
 • HCL 80 /31.03.2016
 • Impozit pe cladiri_ghid ilustrativ PF
 • Infografic impozit pe cladiri
 • ORDIN CONVOCARE SEDINTA CONSTITUIRE 24.06.2016
 • CONSULTARE PIATA - Servicii elaborare D.A.L.I.
 • Documentatie de atribuire "Modernizare strazi in Municipiul Petrosani"
 • Raspuns clarificari anunt SEAP nr. 43833
 • Raspuns clarificari anunt SEAP nr.43833_2
 • Invitatie sedinta CL 10.08.2016
 • Delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice in sistem centralizat in municipiul Petrosani
 • ANUNT Directia de Asistenta sociala
 • Oportunitate de angajare
 • Lot 3 – Caiet de sarcini PMUD
 • Lot 2 – Caiet de sarcini SDS 2030
 • Lot 1 – Caiet de sarcini DP
 • D_A_servicii - 3 loturi
 • HCL 219/ 31.08.2016
 • REGULAMENT servicii termoficare Petrosani 2016
 • Clarificari_Delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice in sistem centralizat in municipiul Petrosani
 • Casa verde PLUS
 • Casa verde CLASIC
 • Listă câștigători campanie_ROREC_Primăria Petroșani 08.10.2016
 • Masuri organizatorice pentru reducerea birocratiei in Primaria municipiului Petrosani
 • Locuri speciale de afisaj electoral din luna decembrie 2016
 • Anunt selectie parteneri POCU 5.1
 • Anunt presa_Intentie implementare proiect Muzeul Mineritului
 • ANUNŢ PRELUNGIRE PERIOADA EVALUARE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)
 • LISTA PUNCTAJE PARTENERIAT POCU
 • RAPORT PROCEDURA EVALUARE PARTENERI 5.1 POCU 2014 - 2020
 • Anunțuri 2015
 • Anunt transfer
 • Proces verbal SPADPP
 • Anunt Legea 52/2003 - Adoptarea unui nou act normativ
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE
 • Anunt Licitatie Publica
 • Anunt Licitatie Publica
 • Anunt D.A.S.
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA - BOXE- PIATA PETROSANI
 • ANUNT DE PARTICIPARE
 • Arhiva / Declaratii de interese / 2014
 • Anunt privind Planul de Dezvoltare Locala 2014 - 2020
 • Zilele municipiului Petrosani / 28-31 mai 2015
 • Conducere si coordonate de contact
 • Solicitare informatii de interes public
 • Raport de implementare Legea 544/2001 in anul 2014
 • Informatii publice
 • Cabinet primar
 • Stare
 • Parângul - regele munţilor!
 • Birou Relaţii Publice, Cultură, Relaţii Externe
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Acte pentru ajutor de urgenta
 • Acte alocatia pentru sustinerea familiei
 • Acte pentru a beneficia de VMG
 • Atributiile principale ale Primarului
 • HCL 217/ 30.07.2015
 • Anunt _dezbatere publica_PDLMP 2014-2020
 • Masuri canicula
 • Dezbatere publica “Situaţia Complexului Energetic Hunedoara şi implicaţiile acesteia asupra comunităţii locale”
 • Minuta sedinta CL 24.08.2015
 • Biroul juridic legislatie
 • Anunț din partea Direcției de Asistență Socială - Primăria Municipiului Petroșani
 • Minuta sedinta CL 29.10.2015
 • Anunt voluntariat_Directia de asistenta sociala
 • HCL 311 /26.11.2015
 • Invitatie de participare
 • Carieră
 • Cariera 2015
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • anunt promovare
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • ANUNT CONCURS D.A.S.
 • ANUNT CONCURS
 • Anunt concurs SPADPP
 • Anunt Concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs DADPP
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Comunicat de presa_final proiect CNIPT - Centrul national de informare si promovare turistica
 • Anunt de presa_Finalizare proiect CNIPT - Centrul national de informare si promovare turistica
 • Câştigătorii Concursului RoRec 2015 - Petroşani
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs
 • Cariera 2016
 • ANUNT concurs DADPP
 • Anunt concurs Directia de Asistenta sociala
 • Anunt concurs Directia de Asistenta Sociala
 • ANUNT concurs Directia de Asistenta Sociala
 • ANUNT promovare personal contractual
 • ANUNT promovare personal contractual 2016_DADPP
 • ANUNT concurs DADPP
 • ANUNT concurs DADPP
 • ANUNT concurs
 • Anunt concurs Directia de Asistenta Sociala
 • ANUNT concurs
 • ANUNT concurs
 • ANUNT concurs
 • ANUNT concurs DADPP
 • ANUNT concurs DADPP
 • ANUNT concurs DADPP
 • ANUNT concurs CSMJP
 • ANUNT concurs DADPP
 • Anunt concurs Clubul Sportiv Municipal "Jiul" Petrosani
 • ANUNT concurs contractual
 • ANUNT concurs DADPP
 • ANUNT concurs Administratia Pietelor
 • ANUNT 2 concurs Directia de Asistenta Sociala
 • Cariera 2017
 • ANUNT concurs Politia Locala
 • ANUNT concurs SPCLEP
 • ANUNT concurs_27.02.2017
 • ANUNT concurs_28.02.2017
 • ANUNT concurs_06.03.2017
 • ANUNT concurs_28.02.2017_Clubul Sportiv Municipal Jiul Petrosani
 • ANUNT concurs Directia de Asistenta Sociala_27.03.2017
 • ANUNT concurs DADPP_23.03.2017
 • ANUNT concurs DADPP_21.03.2017
 • ANUNT concurs Auditor
 • ANUNT concurs Directia de Asistenta Sociala
 • Anunt concurs DADPP 09.05.2017
 • Anunt concurs_09.05.2017
 • Anunt concurs_16.05.2017
 • Anunt concurs DADPP 04.05.2017
 • Anunt concurs Clubul Sportiv Municipal Jiul Petrosani 21.06.2017
 • Anunt concurs_04.07.2017
 • Anunt concurs DADPP 04.07.2017
 • Anunt concurs PMP_05.07.2017
 • Anunt examen de promovare in grad
 • Anunt concurs PMP_16.08.2017
 • ANUNT concurs Directia de Asistenta Sociala_16.08.2017
 • Anunt concurs PMP_10.08.2017
 • Anunt concurs PMP_21.08.2017
 • Anunt concurs DADPP 09.10.2017
 • Anunt concurs DADPP 14.11.2017
 • Anunt concurs D.A.D.P.P._17.11.2017
 • Proces verbal selectie dosare DADPP_concurs 14.11.2017
 • Proces verbal selectie dosare concurs 17.11.2017-DADPP
 • Anunt examen de promovare in grad profesional_DAS
 • Anunt concurs PMP_14.12.2017
 • Anunt concurs PMP_18 decembrie 2017
 • ANUNT concurs PMP - 20.12.2017
 • Anunt concurs post temporar vacant_DADPP
 • PV selectie dosare concurs 14 decembrie 2017
 • PV selectie dosare concurs 18 decembrie 2017
 • PV selectie dosare concurs 20 decembrie 2017
 • Centralizator nominal al rezultatelor de promovare DAS
 • Cariera 2018
 • Anunt concurs consilier juridic DADPP
 • PV selectie dosare DADPP concurs 20.02.2018
 • Anunt promovare în grad profesional_DAS
 • Anunt concurs Clubul Sportiv Municipal Petrosani
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs_10.05.2018
 • PV selectie dosare concurs 11 aprilie 2018
 • Rezultate proba scrisa la concursul din 11.04.2018
 • Proces verbal final - concurs 11-12.04.2018
 • Cataloage CONCURS Medic Primar -D.A.S. Petrosani
 • Proces verbal selectie dosare concurs 10 mai 2018
 • Anunt concurs_15.05.2018
 • Anunt concurs C.S. Municipal Jiul Petrosani_17.05.2018
 • Proces verbal selectie dosare concurs 15 mai 2018
 • Proces verbal afisare proba scrisa concurs 10.05.2018
 • Proces verbal afisare proba interviu concurs 10-15.05.2018
 • Proces verbal afisare rezultatate finale concurs 10-15.05.2018
 • Anunt concurs_04.07.2018
 • Proces verbal afisare selectie dosare concurs 04 iulie 2018
 • Anunt concurs_D.A.D.P.P._12.07.2018
 • Anunt examen promovare in grad - sem II 2018
 • Proces verbal afisare proba scrisa concurs 04.07.2018
 • Proces verbal afisare proba interviu concurs_04.07.2018
 • Proces verbal afisare rezultatate finale concurs 04.07.2018
 • Proces Verbal afisare proba scrisa examen promovare grad 30.07.2018
 • Proces Verbal afisare proba interviu examen promovare grad 30.07.2018
 • Proces Verbal afisare rezultatate finale la examen de promovare in grad 30.07.2018
 • Anunt concurs DAS_02.10.2018
 • Anunt concurs DAS_09.10.2018_promovare grad
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_DAS_insp gr. II_comp Contabilitate
 • COMUNICAT Rezultate proba scrisă-Concurs_DAS 02.10.2018
 • PROCES VERBAL Selecție dosare examen promovare grad profesional_DAS
 • Proces verbal concurs
 • Anunt concurs Adm. Pietelor_26.10.2018
 • Anunt concurs inspector_14.11.2018
 • Centralizator rezultate examen promovare_DAS
 • Anunt concurs DADPP_19.11.2018
 • PV afisare selectie dosare concurs 14 noiembrie 2018
 • ANUNT examen promovare in clasa 28.11.2018
 • ANUNT examen promovare in grad 12.12.2018_DADPP
 • Anunt concurs 13.12.2018-IT DADPP
 • PV selectie dosare concurs 19.11.2018 - DADPP
 • Proces verbal afisare proba scrisa concurs 14.11.2018
 • Anunt concurs 04 decembrie 2018
 • Anunt concurs 14 decembrie 2018
 • Proces Verbal afisare proba interviu concurs 16.11.2018
 • Proces verbal afisare rezultatate finale concurs 14-16.11.2018
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 19.11.2018_DADPP
 • Proces verbal afisare rezultat proba interviu concurs 19.11.2018_DADPP
 • Centralizator final concurs_19.11.2018_DADPP
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 04.12.2018
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 14.12.2018
 • Proces Verbal selectie dosare _promovare grad_DADPP 12.12.2018
 • Proces Verbal selectie dosare_concurs_DADPP 13.12.2018
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa_concurs promovare grad DADPP 12.12.2018
 • Rezultat proba interviu_concurs promovare grad DADPP 12.12.2018
 • Centralizator Final_concurs promovare grad DADPP 12.12.2018
 • Rezultat proba scrisa_concurs DADPP 13.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate proba scrisa_concurs 14.12.2018
 • Anunt concurs_14 ianuarie 2019
 • Proces verbal contestatie_concurs 14.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate interviu concurs 17.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate finale_concurs 14- 17.12.2018
 • Proces Verbal rezultat interviu_concurs 13.12.2018 DADPP
 • Centralizator final_concurs 13.12.2018 DADPP
 • Anunt concurs_21.01.2019 DADPP
 • Anunt concurs_30.01.2019
 • Anunt concurs_06.02.2019
 • Anunt concurs _13.02.2019
 • Cariera 2019
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 14.01.2019
 • Proces verbal selectie dosare DADPP _concurs 21.01.2019
 • Proces verbal afisare selectie dosare concurs 30 ianuarie 2019
 • Proces Verbal afisare rezultate proba scrisa concurs 14.01.2019
 • Proces Verbal afisare rezultate interviu concurs 14.01.2019
 • Proces Verbal afisare selectie dosare concurs 06.02.2019
 • Proces Verbal afisare selectie dosare concurs 13.02.2019
 • Proces Verbal de afisare rezultate finale concurs 14.01.2019
 • REZULTAT FINAL DADPP_concurs 21.01.2019
 • Proces Verbal afisare proba scrisa concurs 30.01.2019
 • Proces Verbal afisare proba interviu concurs 30.01.2019
 • Proces Verbal afisare rezultatate finale concurs 30.01.2019
 • Proces Verbal afisare proba scrisa concurs 06.02.2019
 • Proces Verbal afisare proba interviu concurs 06-08.02.2019
 • Proces Verbal afisare rezultatate finale concurs 06 -08.02.2019
 • Proces Verbal afisare proba scrisa concurs 13.02.2019
 • Proces Verbal afisare proba interviu concurs 13.02.2019
 • Proces Verbal afisare rezultatate finale concurs 13.02.2019
 • Anunt concurs _14.03.2019
 • Anunt concurs _18.03.2019_CSM Jiul Petrosani
 • Anunt concurs _15.03.2019_DADPP
 • Proces Verbal afisare selectie dosare concurs 14.03.2019
 • Proces Verbal afisare selectie dosare concurs 15.03.2019_DADPP
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 18.03.2019_CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal rezultat proba scrisa_concurs 14.03.2019
 • Proces Verbal rezultat interviu_concurs 14.03.2019
 • Proces verbal rezultat final_concurs 14.03.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 15.03.2019
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 15.03.2019
 • Proces verbal rezultat final concurs 15.03.2019
 • PV afisare rezultate proba scrisa_concurs 18.03.2019_CSM Jiul Petrosani
 • PV afisare rezultate interviu_concurs 18.03.2019_CSM Jiul Petrosani
 • PV afisare rezultate finale_concurs 18.03.2019_CSM Jiul Petrosani
 • Anunt concurs_20.05.2019
 • Proces Verbal afisare selectie dosare concurs 20.05.2019
 • Anunt concurs 03.06.2019_Adm. Pietelor Petrosani
 • Anunt concurs temporar vacant 29.05.2019
 • Anunt concurs sef serviciu 07.06.2019
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 29.05.2019
 • Proces Verbal rezultat proba practica_concurs 20.05.2019
 • Proces verbal rezultat proba interviu_concurs 20.05.2019
 • PROCES VERBAL rezultat final_concurs 20.05.2019
 • Anunt examen de promovare in grad_DAS
 • Anunt concurs 03.07.2019
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 29.05.2019
 • Proces verbal rezultat final concurs 29.05.2019
 • Proces verbal selectie dosare concurs 07.06.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 07.06.2019
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 07.06.2019
 • Proces verbal rezultat final concurs 07.06.2019
 • Anunt concurs_DADPP_04.07.2019
 • Proces Verbal_selecție dosare examen promovare in grad_DAS
 • Centralizator nominal al rezultatelor examenului de promovare în grad profesional din data de 24.06.2019
 • Proces Verbal afisare selectie dosare concurs 03.07. 2019
 • Anunt examen promovare in grad _25.07. 2019_Serviciul Politie Locala
 • Proces verbal de selectie a dosarelor concurs 04.07.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 03.07.2019
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 03.07.2019
 • Proces verbal rezultat final concurs 03.07.2019
 • Proces verbal proba practica concurs DADPP 04.07.2019
 • Proces verbal rezultat final concurs DADPP 04.07.2019
 • ANUNT examen promovare in grad_DADPP_20.08.2019
 • Proces Verbal selectie dosare examen de promovare in grad
 • Proces verbal rezultat proba scrisa_examen de promovare in grad_25.07.2019
 • Proces verbal rezultat proba interviu_examen de promovare in grad_25.07.2019
 • Proces verbal rezultat final_examen de promovare in grad_25.07.2019
 • Anunț concurs ocupare funcție publică de execuție, Direcția de Asistență Socială Petroșani
 • ANUNT CONCURS DADPP - 27.08.2019
 • ANUNT examen promovare grad personal contractual 21.08.2019
 • ANUNT examen promovare in clasa 26.08.2019
 • ANUNT examen 12.09.2019_DADPP
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare in grad_DADPP_20.08.2019
 • Anunt concurs_04 septembrie 2019
 • Anunt concurs_09 septembrie 2019
 • Proces Verbal selectie dosare promovare clasa 26.08.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen de promovare in grad 20.08.2019
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare in grad 20.08.2019
 • Proces verbal rezultat final examen de promovare in grad 20.08.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa_examen promovare grad_21.08.2019
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_D.A.S. Petrosani_ 02.09.2019
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 04.09.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa promovare clasa 26.08.2019
 • Proces verbal rezultat proba interviu promovare clasa 26.08.2019
 • Proces verbal rezultat final promovare clasa 26.08.2019
 • Proces Verbal proba scrisa concurs_D.A.S. PETROȘANI_ 02.09.2019
 • Proces Verbal proba interviu concurs_D.A.S. PETROȘANI_ 02.09.2019
 • Proces verbal selectie dosare concurs_09.09.2019
 • Proces Verbal rezultat final concurs_D.A.S. PETROȘANI_ 02.09.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs_04.09.2019
 • Proces verbal rezultat interviu concurs_04.09.2019
 • Proces verbal rezultat final concurs_04.09.2019
 • Proces Verbal selectie dosare_concurs DADPP 12.09.2019
 • Anunț_examen promovare DAS_10.10.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa_concurs 09.09.2019
 • ANUNT sustinere proba INTERVIU_pt concursul din 09.09.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs_DADPP_12.09.2019
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs_DADPP 12.09.2019
 • Proces Verbal rezultat final concurs_DADPP 12.09.2019
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 09.09.2019
 • Proces final rezultat final concurs 09.09.2019
 • Anunt examen de promovare in grad/treapta a personalului contractual D.A.D.P.P
 • Anunt concurs Serv. Public Adm. Pietelor_16.10.2019
 • Examen promovare grad profesional_D.A.D.P.P
 • Proces verbal selectie dosare_examen promovare DAS_10.10.2019
 • Proces verbal examen promovare treaptă profesională 07.10.2019 D.A.D.P.P.
 • Comunicat privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional_DAS
 • Comunicat privind rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional_DAS
 • Centralizator rezultate examen de promovare în grad profesional_DAS
 • Anunt concurs 14.11.2019
 • Anunt concurs 26.11.2019
 • Proces verbal selectie dosare concurs 14.11.2019
 • Anunt concurs 03.12.2019
 • Proces verbal rezultat proba scrisa_concurs14.11.2019
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 14.11.2019
 • Proces verbal final concurs 14.11.2019
 • Anunt concurs femeie de serviciu 10.12.2019
 • Anunt concurs 13.12.2019_DADPP
 • Anunt concurs 09.12.2019
 • Proces verbal selectie dosare concurs_03.12.2019
 • Proces Verbal selectie dosare_concurs 09.12.2019
 • Proces verbal proba practica_concurs 03.12.2019
 • Proces verbal proba scrisa_concurs 03.12.2019
 • Proces verbal selectie dosare_concurs 10.12.2019
 • Proces verbal proba interviu concurs din 03.12.2019
 • Proces verbal rezultat final concurs 03.12.2019
 • Proces verbal selectie dosare_concurs 13.12.2019_DADPP
 • Proces verbal rezultat proba scrisa_concurs din 09.12.2019
 • Proces verbal rezultat proba interviu_concurs 09.12.2019
 • Proces Verbal rezultat final_concurs 09.12.2019
 • Proces verbal punctaj proba practica_concurs 10.12.2019
 • Proces verbal punctaj proba interviu concurs 10.12.2019
 • Proces verbal punctaj final concurs 10.12.2019
 • Proces verbal proba practica concurs DADPP-13.12.2019
 • Proces verbal proba interviu concurs DADPP- 13.12.2019
 • Proces verbal punctaj final concurs DADPP-13.12.2019
 • Cariera 2020
 • ANUNT examen promovare in grad profesional D.A.D.P.P- 05.02.2020
 • Proces Verbal selectie dosare DADPP- examen promovare in grad profesional- 05.02.2020
 • Anunt concurs 27.02.2020
 • Proces verbal proba scrisă examen de promovare in grad profesional D.A.D.P.P-05.02.2020
 • Proces verbal proba interviu examen de promovare in grad profesional D.A.D.P.P-05.02.2020
 • Proces verbal final examen de promovare in grad profesional D.A.D.P.P-05.02.2020
 • Anunt concurs 12.03.2020
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 27.02.2020
 • Anunt promovare pers. contractuali D.A.D.P.P-10.03.2020
 • Anunt concurs 30.03.2020
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 27.02.2020
 • Proces verbal rezultat final concurs 27.02.2020
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 12.03.2020
 • Proces verbal selectie dosare examen de promovare grad, treapta personal contractual DADPP 10.03.2020
 • Proces verbal examen de promovare in grad-treapta, personal contractual DADPP 10.03.2020
 • Anunt concurs 13.04.2020
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 12.03.2020
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 12.03.2020
 • Proces verbal rezultat final concurs 12.03.2020
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 30.03.2020
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 30.03.2020
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 30.03.2020
 • Proces verbal rezultat final concurs 30.03.2020
 • Proces Verbal afisare selectie dosare concurs 13.04.2020
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 13.04.2020
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 13.04.2020
 • Proces verbal rezultat final concurs 13.04.2020
 • Anunt concurs_DADPP 21.05.2020
 • Anunt concurs 10.06.2020
 • Anunt concurs 03.06.2020
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_DADPP 21.05.2020
 • Decizie suspendare concursuri pe stare de alerta
 • ANUNT suspendare concursuri Primaria municipiului Petrosani
 • Anunt suspendare concurs_DAS
 • Anunt examen promovare in grad profesional- 30.09. 2020
 • Proces verbal selectie dosare pt.examen de promovare in grad, functionari publici_organizat in 30.09.2020
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 30.09.2020
 • Proces verbal rezultat proba interviu_examen promovare grad profesional_30.09.2020
 • Proces verbal rezultat final_examen promovare grad profesional_30.09.2020
 • Anunt anulare concurs D.A.D.P.P
 • Anunt concurs_CSM Jiul Petrosani
 • ANUNT concurs 11.11.2020_DADPP
 • Anunt examen promovare in clasa 03.11.2020
 • Anunt examen promovare in grad profesional_03.11.2020_personal contractual
 • Anunt concurs temporar vacant 05.11.2020
 • ANUNT ref. concurs Primaria municipiului Petrosani
 • Proces Verbal selectie dosare promovare clasa 03.11.2020
 • Proces Verbal selectie dosare promovare grad profesional_ 03.11.2020_personal contractual
 • Anunt concurs consilier IA-20.11.2020-DADPP
 • Anunt concurs post vacant 23.11.2020
 • Anunt concurs 2 functii vacante 08.12.2020
 • Anunt concurs_25.11.2020_DADPP
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen 03.11.2020_promovare in grad
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen 03.11.2020_promovare in clasa
 • Anunt concurs 10.12.2020
 • Anunt concurs 25.11.2020-2 posturi
 • Proces verbal selectie dosare concurs 11.11.2020-D.A.D.P.P
 • Proces verbal rezultat interviu examen 03.11.2020_promovare in clasa
 • Centralizator final examen 03.11.2020_promovare in clasa
 • Anunt_concurs_DAS_08.12.2020
 • Anunt examen promovare in grad profesional- 09.12. 2020
 • Anunt_concurs_DAS_15.12.2020
 • Anunt concurs (2 functii) 14.12.2020
 • Anunt concurs 07.12.2020
 • Proces verbal proba practica concurs 11.11.2020-D.A.D.P.P
 • Centralizator final concurs 11.11.2020-D.A.D.P.P
 • Proces verbal selectie dosare concurs 23.11.2020
 • Proces verbal selectie dosare concurs 20.11.2020 -D.A.D.P.P
 • Proces verbal selectie dosare concurs 25.11.2020-D.A.D.P.P
 • Proces verbal selectie dosare concurs 25.11.2020
 • Rezultat contestatie selectie dosare concurs 25.11.2020
 • Proces verbal rezultat selectie dosare concurs 08.12.2020
 • Proces verbal proba scrisa concurs 20.11.2020- D.A.D.P.P
 • Proces verbal proba interviu concurs 20.11.2020-D.A.D.P.P
 • Centralizator final concurs 20.11.2020 -D.A.D.P.P
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 23.11.2020
 • Anunt concurs D.A.D.P.P -28.12.2020
 • ANUNT examen promovare in grad profesional D.A.D.P.P.-29.12.2020
 • Proces verbal selectie dosare concurs 10.12.2020
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 23.11.2020
 • Rezultat final concurs 23.11.2020
 • Proces verbal proba practica-scrisa concurs 25.11.2020 D.A.D.P.P
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 25.11.2020
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 25.11.2020
 • Proces verbal rezultat final concurs 25.11.2020
 • Proces verbal proba interviu concurs 25.11.2020 DADPP
 • Centralizator final concurs 25.11.2020.D.A.D.P.P
 • Proces verbal rezultat selectie dosare concurs 07.12.2020
 • Proces Verbal_selectie dosare examen promovare in grad profesional- 09.12. 2020
 • Proces Verbal_selecție dosare concurs_DAS_08.12.2020
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa concurs 07.12.2020
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa concurs 08.12.2020
 • Proces Verbal proba scrisa concurs_DAS_08.12.2020
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 07.12.2020
 • Proces verbal rezultat final concurs 07.12.2020
 • Proces verbal selectie dosare concurs 14.12.2020
 • Proces Verbal selecție dosare concurs_DAS_15.12.2020
 • Proces Verbal proba interviu concurs_DAS_08.12.2020
 • Proces Verbal rezultat proba interviu concurs 08.12.2020
 • Proces Verbal rezultat final concurs 08.12.2020
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 09.12.2020
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad 09.12.2020
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad 09.12.2020
 • Centralizator final_concurs_DAS_08.12.2020
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 10.12.2020
 • Proces Verbal rezultat interviu concurs 10.12.2020
 • Proces Verbal rezultat final concurs 10.12.2020
 • Anunt concurs_14.01.2021_DAS
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 14.12.2020
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 14.12.2020
 • Proces verbal rezultat final concurs 14.12.2020
 • Proces Verbal proba scrisa concurs_DAS_15.12.2020
 • Proces Verbal proba interviu concurs_DAS_15.12.2020
 • Centralizator final concurs_DAS_15.12.2020
 • Proces verbal selectie dosare concurs 28.12.2020- DADPP
 • Proces verbal selectie dosare examen de promovare 29.12.2020- DADPP
 • Proces verbal proba scrisa concurs 28.12.2020_D.A.D.P.P
 • Proces verbal proba interviu concurs _28.12.2020_D.A.D.P.P
 • Centralizator final concurs 28.12.2020_D.A.D.P.P
 • Proces verbal proba scrisa examen de promovare 29.12.2020_D.A.D.P.P
 • Proces verbal proba interviu examen de promovare_29.12.2020 D.A.D.P.P
 • Centralizator final examen de promovare 29.12.2020- D.A.D.P.P
 • ANUNT concurs 26.01.2021_DADPP
 • Cariera 2021
 • Anunt concurs 08.02.2021
 • Anunt concurs 16.02.2021
 • Anunt concurs - 03.03.2021- DADPP
 • Anunt concurs 12.04.2021
 • Anunt concurs 11.05.2021
 • Anunt concurs 08.06.2021
 • Anunt concurs promovare functie publica de conducere 23.06.2021
 • Anunt concurs -11.06.2021-DADPP
 • Anunt concurs 22.06.2021
 • Anunt concurs temporar vacant 08.07.2021
 • Anunt concurs D.A.D.P.P - 26.07.2021
 • Anunt concurs 29.07.2021
 • Anunt concurs -20.07.2021-DADPP
 • Anunt concurs D.A.D.P.P -11.08.2021
 • Anunt concurs 09.08.2021
 • Proces verbal selectie dosare concurs 29.07.2021
 • Anunt concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Colectam GRATUIT deseuri electrice si electronice 27 - 28 august 2021
 • Anunt concurs_17.09.2021_CSM Jiul
 • Anunt concurs_24.09.2021_CSM Jiul
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 11.10.2021
 • Anunt examen promovare_DAS 21.10.2021
 • Taxe şi impozite
 • Executări silite
 • PV comunicare anunt colectiv - aug 2021
 • ANUNT COLECTIV_comunicarea prin publicitate august 2021
 • Procese verbal de afişare publicaţie de vânzare
 • Procese verbal de afişare publicaţie de vânzare 2019
 • Procese verbal de afişare publicaţie de vânzare 2020
 • Procese verbal de afişare publicaţie de vânzare 2021
 • Buget din toate sursele de venituri
 • Situația drepturilor salariale pe categorii de funcții
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_ 30 septembrie 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_ 31 martie 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2017
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020 la 31 martie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020 la 30 septembrie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2021
 • Buget pe surse financiare
 • Buget local
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Buget venituri proprii
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Situatia platilor (executia bugetara), conform Anexei
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • Bilanturi contabile
 • 2015
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • Achizitii publice
 • Programul anual de achizitii publice
 • Centralizatorul achizitiilor publice si contractelor cu valoare peste 5000 euro conform Anexei
 • Contractele cu valoare peste 5000 euro (incepand cu anul 2015)
 • Monitorul
 • Statutul Municipiului Petroșani
 • Hotărâri ale Consiliului Local
 • Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Petroșani (depuse)
 • Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Petroșani (adoptate)
 • Dispozițiile Primarului
 • Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii
 • Registrul pentru evidenta dispozitiilor
 • Alte documente
 • Refuzuri de a semna/contrasemna/aviza actele administrative (obiecţii cu privire la legalitate)
 • Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului – numai în cazul celor cu caracter normativ
 • Informarea în prealabil, din oficiu asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ
 • Minute ale ședințelor Consiliului Local
 • Minute sedinte publice CL 2020
 • Minuta ședinței CL - 23.01.2020
 • Minuta ședinței CL - 14.02.2020
 • Minuta ședinței CL - 27.02.2020
 • Minuta ședinței CL - 11.03.2020
 • Minuta ședinței CL - 30.03.2020
 • Minuta ședinței CL - 10.04.2020
 • Minuta ședinței CL - 29.04.2020
 • Minuta ședinței CL - 13.05.2020
 • Minuta ședinței CL - 18.05.2020
 • Minuta ședinței CL - 29.05.2020
 • Minuta ședinței CL - 05.06.2020
 • Minuta ședinței CL – 25.06.2020
 • Minuta ședinței CL - 06.07.2020
 • Minuta ședinței CL - 29.07.2020
 • Minuta ședinței CL - 05.08.2020
 • Minuta ședinței CL - 13.08.2020
 • Minuta ședinței CL - 20.08.2020
 • Close Search Window