ACTE PENTRU AJUTOR DE URGENTA

System Administrator

Ajutorul de urgenţă se acordă:

  1. persoanelor singure/familiilor cu venituri lunare de pana la 700 lei/membru de familie, ai caror membrii necesită tratamente şi investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale, suportate din contribuţii proprii, în baza recomandărilor medicale şi a justificărilor cheltuielilor(chitanţe, facturi, bonuri fiscale, costul deplasării la clinici de specialitate din altă localitate);
  2. persoanelor care se confruntă cu probleme grave de sănătate, care necesită tratamente şi investigaţii medicale costisitoare sau intervenţii chirurgicale şi ale căror costuri depăşesc cu mult veniturile şi posibilităţile familiei)

Acte necesare:

  • cerere tip
  • copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei
  • adeverinţe de venituri ale familiei
  • acte medicale, bine justificate din care să rezulte tratamentul medical, intervenţia chirurgicală şi costurile acestora (copia reţetei şi bonul fiscal de achiziţionare a acesteia, dovada plăţilor investigaţiilor medicale, costul transportului la clinica de specialitate etc)

 


Close Search Window