HCL 225/ 25.07.2019

System Administrator

 
HCL 225/ 25.07.2019 - privind revocarea H.C.L. nr. 169/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 197/1993 incheiat cu d-nii Bunzac loan si Tomus Stefan.
Close Search Window