CABINET PRIMAR

System Administrator

Componenţa:
Csaba KUTASI – consilier Primar
Viorel PASCU - consilier Primar

Atribuții:
– asigură consilierea Primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administraţiei publice locale;
– realizează analize şi pregăteşte rapoarte;
– reprezintă prin delegare, Primarul la diferite manifestări oficiale, cu caracter cultural, ştiinţific, religios, etc;
– informează Primarul de problemele cetăţenilor;
– răspunde de relaţia cu mass-media locală şi centrală
– răspunde de relaţia cu oraşele înfrăţite cu municipiul Petroşani şi elaborează proiecte comunitare în parteneriat cu acestea
– răspunde de păstrarea secretului de serviciu şi a deplinei confidenţialităţi cu privire la datele şi informaţiile de care iau cunoştinţa în cazul în care este autorizat în acest sens, ca urmare a executării sarcinilor de serviciu;
– răspunde de îndeplinire cu profesionalism , loialitate, corectitudine si conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu, abţinându-se de la comiterea oricăror fapte ce ar aduce prejudicii instituţiei;
– răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor propuse în documentele întocmite;

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul Primăriei, Camera 28
Telefon: 0254.541.220, interior 212


Close Search Window