ANUNT TRANSFER

System Administrator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NR. 9/ 40 / 06.01.2015


ANUNŢ
privind ocuparea prin transfer la cererea funcţionarilor publici,
a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior
din cadrul Compartimentului Protecţia copilului

In conformitate cu prevederile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 90, alin.(1) lit.b, alin.(5) şi alin.(7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani, având sediul situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, judeţul Hunedoara, ocupă prin transfer la cererea funcţionarilor publici interesaţi, funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Protecţia copilului, începând cu data de 09.02.2015.
Cererile de transfer ale funcţionarilor publici interesaţi, însoţite de un curriculum vitae, vor fi depuse la la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, cam.10, până în data de 26.01.2015.
În situaţia depunerii mai multor cereri de transfer, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani, va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi, care se va desfăşura în data de 29.01.2015, orele 11, la sediul instituţiei.
Principalul criteriu de departajare în cazul primirii mai multor cereri îl constituie experienţa relevantă în domeniul protecţiei copilului.
Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiei publice prin transfer la cerere:
Pot solicita transferul la cerere funcţionarii publici care îndeplinesc cel puţin următoarele condiţii generale:
- ocupă o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau o funcţie publică superioară;
- sunt numiţi în funcţia publică într-o autoritate sau instituţie publică din administraţia publică locală.
Condiţiile specifice ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiei publice prin transfer la cerere sunt prevăzute în fişa postului de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment protecţia copilului.


DIRECTOR EXECUTIV
MRAZ CRISTINA
Close Search Window