INFORMATII PUBLICE

System Administrator

INFORMATII PUBLICE

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 53/2004, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- Constituția României, republicată.
- Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Petroșani.

Programul de funcţionare:
• Luni - Joi: 08:00 – 16:30
• Vineri: 08:00 – 14:00

Programul de audienţe al conducătorilor instituţiei publice:
• Primar: miercuri - de la ora 10:00
• Viceprimar: luni - de la ora 10:00
• Secretar general: joi - de la ora 10:00

 

Descarcă fișierele atașateClose Search Window