MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI SI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (REFUZ SI NETRIMITERE IN TERMEN LEGAL)

System Administrator

​Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate, Conform Hotărârii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 cu modificările și completările ulterioare:
ART.32 – În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
ART.33 – Persoana care se consideră vatamată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevazută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajațlor din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice.

 

 

Close Search Window