MINUTA SEDINTA CL 24.08.2015

System Administrator

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1431/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri în funcţie.
În sedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:  1. Hotărârea nr.230/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi "pentru".
 
2.Hotărârea nr.231/2015 privind aprobarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi "pentru".
 
Petroşani, 24 august 2015
SECRETAR,
ADRIAN NEGOE
Close Search Window