ANUNT LEGEA 52/2003 - ADOPTAREA UNUI NOU ACT NORMATIV

System Administrator

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a municipiului Petroşani
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, cam. 29, la d-na jurist, Sorina Diaconu, până la data de 06.03.2015 sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primăria.petroşani@upcmail.ro
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani .

SECRETARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI
ADRIAN NEGOE


Close Search Window