MINUTA SEDINTA CL 29.10.2015

System Administrator

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA  DE 29 OCTOMBRIE 2015
 Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1861/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17  consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate  următoarele hotărâri:
           1.Hotărârea nr.274/2015  privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       

  1. Hotărârea nr.275/2015 privind rectificarea Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri proprii al Municipiului Petroşani.


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
3.Hotărârea nr.276/2015  privind aprobarea execuţiei Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate                 Integral sau Parţial din Venituri proprii şi Subvenţii al municipiului Petroşani pe trimestrul III 2015
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       

  1. Hotărârea nr.277/2015 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar, respectiv scoaterea din evidenţa contabilă a unor imobilizări necorporale din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       

  1. Hotărârea nr.278/2015 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
             6. Hotărârea nr.279/2015 privind aprobarea numărului de personal , a organigramei şi a statului de funcţii a                    Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       

  1. Hotărârea nr.280/2015 privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2015 - 2016” în municipiul Petroşani.


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       

  1. Hotărârea nr.281/2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.128/2015.


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”
          9. Hotărârea nr.282/2015  privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei                             sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care                             asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea                    unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează                    unităţi de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
        10. Hotărârea nr.283/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 130.000 lei în vederea                             organizării unor manifestări cultural – artistice în luna decembrie 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       

  1. Hotărârea nr.284/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Teatrul Dramatic „I.D.Sârbu”, al festivalului „La Mulţi Ani, România” în perioada de 28 noiembrie – 1 decembrie 2015.


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
12.Hotărârea nr.285/2015  privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.500 lei în vederea                                  participării Consiliului Local în calitate de coorganizator  alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi                                    Asociaţia „Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs Klavier Art, ce se va desfăşura la Petroşani, în                       perioada 4-6 decembrie 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       

  1. Hotărârea nr.286/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 55.000 lei în vederea organizării „Revelionului Pensionarilor 2016”.


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”        
14. Hotărârea nr.287/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea                                 sărbătoririi Sfintei Mari Muceniţe Varvara – Ocrotitoarea municipiului Petroşani, în data de 4 decembrie                      2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
15.Hotărârea nr.288/2015  privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „Casa Pro Urbis” Petroşani a                          spaţiului situat în strada Avram Iancu nr.12, în suprafaţă utilă de 18 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
16.Hotărârea nr.289/2015  privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în                          suprafaţa de 6,5 mp, situată în strada Nicolae Bălcescu, notată în CF nr. 64138, Petroşani, nr.cadastral                            64138.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
17.Hotărârea nr.290/2015  privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţa de 6,5 mp, situată în strada Nicolae Bălcescu, notată în CF nr. 64139, Petroşani, nr.cadastral 64139.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
18.Hotărârea nr.291/2015  privind aprobarea  concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp situată în strada Aviatorilor, bloc 64B, scara 2, apt.15 – parter, aferentă accesului în spaţiul comercial.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
19.Hotărârea nr.292/2015  privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei părţi din imobilul „Clădire sediu administrativ” situat în strada Constructorul nr.14.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       

  1. Hotărârea nr.293/2015 privind aprobarea transmiterii fără plată a microbuzului marca Opel MOVANO 16+1 locuri către Direcţia de Administrarea Domeniului Public şi Privat.


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”       
21.Hotărârea nr.294/2015 pentru înfiinţarea Consiliului consultativ economic al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” (consilierii locali au fost aleşi prin vot secret)
22.Hotărârea nr.295/2015  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3250 mp. situat în str. Dâlja Mare, nr.35/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”       
 23.Hotărârea nr.296/2015  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 155 mp. situat în str. Vlad Ţepeş, f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”       
24.Hotărârea nr.297/2015 privind aprobarea constituirii Grupului local de lucru pentru incluziunea minorităţii rome la nivelul Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”(dl. consilier Rad nu a votat)   
.    25.Hotărârea nr.298/2015 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilelor în care au funcţionat Şcolile Generale cu clasele I-IV Maleia şi Surduc.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”       
 .      26.Hotărârea nr.299/2015  privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.564 lei în vederea participării unei delegaţii din municipiul Petroşani la un proiect european ce va avea loc la Berlin, Germania, în perioada 25.11. - 02.12.2015
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”(dl. consilier Rad nu a votat) 
27.Hotărârea nr.300/2015 privind aprobarea propunerii de trecere a unui teren din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
            Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
 28.Hotărârea nr.301/2015 privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
       Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
 29.Hotărârea nr.302/2015  privind acordarea normei de hrana personalului
Politiei Locale a Municipiului Petrosani.
          Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
.    30.Hotărârea nr.303/2015  pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale  şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
          Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
31.Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul  de concesiune nr.2065/28.05.2014, a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.
Petroşani, 30 octombrie  2015
 SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE
Close Search Window