INVITATIE SEDINTA CL 10.08.2016

System Administrator

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 10 august 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :


P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Imprumuturilor Interne
al Municipiului Petrosani pe anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi


2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi


3.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.190/2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi


4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea organizării evenimentului ,,Nedeia Troiţei” care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15 august 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi


5.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul cu ocazia ,,Nedeii Troiţei”, care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15.08.2016.
Iniţiatori : Consilieri locali:
Butulescu Valeriu, Cornea Claudiu, Drăgoescu Petru, Durbacă Eusebiu, Iliaş Nicolae, Lupu Constantin, Muntean Lucica, Negrici Carmen, Rad Marius, Barbu Mihai, Bican Florian, Burduf Margareta, Codreanu Iulian, Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin, Niţă Dorina, Postolache Costel, Rus Ioan, Vladislav Milu


Petroşani, 9 august 2016


PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI
Close Search Window