COMPONENTA CONSILIULUI

System Administrator

Componența

Consiliul Local este autoritate a administraţiei publice locale. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, precum şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

În urma rezultatelor alegerilor locale din 27 septembrie 2020 precum şi în urma validării mandatelor, Consiliul Local are următoarea componenţă:

Componenţa Consiliului Local:

Biro Alexandru

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Bican Florian

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Burduf Margareta

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

 

Butulescu Valeriu

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

 

 

Coconea Toma-Ioan

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

 

Dămian Dana

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

 

Evesc Petru

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

 

Gerschner Francisc

– Apartenenţa politică: Partidul PRO România

Ghioc Mariana

– Apartenenţa politică: Partidul PRO România

 

Humel Robert

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

 

Lăutaru Vlad Alexandru

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

 

 

Napa Costică

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

 

Nicolae Florin

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

 

Niţă Dorina Veronica

– Consilier Independent

 

Rad Mihail-Marius

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

 

 

Gîrjob Elena

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Sink Bogdan-Adrian

– Apartenenţa politică: Partidul National Liberal (PNL)

Sîrbu Cristina-Maria

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Sîrbu Septimius-Cristian

– Apartenenţa politică: Partidul Social Democrat (PSD)

 

Mandatul de consilier înceteaza înainte de termen, în caz de:
– deces
– demisie
– incompatibilitate
– schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială
– lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului
– imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni
– în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale
– în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privată de libertate
– în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale


Close Search Window