PROIECT DE HOTARARE NR.46 /2023 - PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE CONSOLIDAT ŞI ARMONIZAT PENTRU VALEA JIULUI ȘI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE VALEA JIULUI

Administrator system

 

Close Search Window