REGULAMENT PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI PETROSANI

System AdministratorMunicipiul Petrosani prin Directia Administrarea Domeniului Public si Privat aduce la cunostinta publicului PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea:


Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Petrosani


In termen de 10 zile calendaristice de la afisare (incepand cu data de 05.02.2018), cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Petrosani, strada 1 Decembrie 1918, nr.93, camera nr.5 Registratura, cod postal 332019 sau pe fax 0354 801048 sau pe email dadpp@primariapetrosani.ro - in atentia d-lui Dumitrescu Aron.
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Petrosani, are la baza urmatorul cadru legislativ:
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata;
- Legea nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, republicata;
- Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor.


Close Search Window