SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

System Administrator

Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative existente in aceasta sectiune.(mai jos)


Model de cerere de informatii de interes public
Model de cerere de informatii de interes public_editabil
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)_editabil
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)_editabil


Informatiile de interes public pot fi solicitate si comunicate si in format electronic, la adresa: relatii.publice@primariapetrosani.ro
Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:
a) 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, dacaaceasta a fost identificatain acest termen;
b) 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
c) 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);
d) 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului;
Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
Conform Hotararii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001:
„ART. 32 – In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
ART. 33 – Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrative prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
ART. 34 – In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.
ART. 35 – (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
(2) Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b) efectueaza cercetarea administrativa;
c) stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
d) in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. In cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;
e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.
ART. 36 – (1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.”


Model de cerere de informatii de interes public
Model de cerere de informatii de interes public_editabil
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)_editabil
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)_editabil


 
Close Search Window