RAPORT ANUAL 2019_CF. L 350

System Administrator

R A P O R T cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 - privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general domenii finanțate: Culte; Sport și Tineret


Close Search Window