ANUNT LEGEA 52_2003 - PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4/ 2016

System Administrator

Privind anularea în cotă de 73,3 % din a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanțe de naturăfiscală datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și juridice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Petroșani.
Anunt Legea 52_2003 - Proiect de Hotărâre nr. 4/ 2016
Close Search Window