ANUNT VOLUNTARIAT_DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

System Administrator

 
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DISPONIBILITATEA DE A COLABORA CU VOLUNTARI
 
Direcţia de Asistenţă Socială Petroșani îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul art. 9 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.
Voluntariatul reprezintă ,,participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup”
Acţiunile bazate pe voluntariat în domeniul protecţiei copilului şi asistenţei sociale, a persoanelor adulte cu handicap sunt deosebit de valoroase pentru DAS Petroșani.
Activitatea voluntarilor nu este un substitut pentru munca angajaţilor sau o formulă alternativă la aceasta, ci are implicaţii pozitive în buna desfăşurare a activităţii la nivelul instituţiei şi, în acelaşi timp, reprezintă o oportunitate pentru voluntari de a dobândi experienţa şi expertiza profesională în domeniul în care desfăşoară activitatea.
Specificul instituţiei oferă o gamă variată de activităţi pentru persoanele interesate să desfăşoare activităţi de voluntariat în cadrul structurilor organizatorice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroșani.
Persoanele interesate de prestarea unei activităţi de voluntariat în cadrul DAS Petroșani, vor depune o cerere care va fi însoţită de următoarele documente:
-copie certificat de naştere;
-copie CI/paşaport, după caz;
-copie certificat de căsătorie, după caz ;
-curriculum vitae – semnat şi datat ;
-copii documente de studii/calificare relevante pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat în domeniul asistenței sociale;
-adeverinţă medicală, eliberată de către medicul de familie al solicitantului, care să ateste că este apt de muncă;
Cererea şi documentele anexate se vor depune la Biroul de resurse umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, cam.3 tel. 0254542731 sau 542027 .
DIRECTOR EXECUTIV,
MRAZ CRISTINA
Model de cerere pentru voluntariat
Close Search Window