ACTE PENTRU A BENEFICIA DE VMG

System Administrator

 
Acte necesare pentru a beneficia de Venitul Minim Garantat conform Legii 416/2001
1. Adeverinţe de la:
- Teren agricol (pentru persoanele majore)
- AJOFM din 3 in 3 luni
- Circa financiară (pentru persoanele majore)-din 3 in 3 luni
- Şcoală (pentru copii care frecventeaza cursurile scolare ; dacă primesc bursă şi tipul bursei);
- Serviciul de Taxe şi Impozite ( privind bunurile imobile: cladiri , spatii locative, terenuri; bunurile mobile:mijloace de transport, utilaje agricole, etc.)
2. Adeverinţă de salariu, sau alte acte ce dovedesc obţinerea unor venituri (dupa caz);
3. Cupon de pensie (dupa caz);
4. Cupon de alocaţie de stat pentru copii;
5. Xerocopii după:
- livret de familie ( copie )
- certificate de nastere (pentru toti membrii)
- B . I (C.I )pag .2,3,4 si pag. cu mutatie dupa caz(sa fie in termenul de valabilitate)
- certificat casatorie ( dupa caz)
- sentinţă divort (dupa caz)
- certificat deces (dupa caz)
- hotararea definitiva de incredintare minori (dupa
caz);
- hotararea judecatoreasca prin care sotul/ sotia
executa o pedeapsa privata de libertate ( după caz )
- hotarare judecatoreasca prin care sotul/ sotia este declarat disparut/ disparuta;
6. Contract locuinta ( copie ) ;
7. Acte din care sa rezulte incadrarea intr-un grad de handicap(dupa caz);
8. Cerere tip (se intocmeste la Serviciul de asistenta sociala )- din 3 in 3 luni
9. Dosar plic.
Actele se depun la sediul DIRECŢEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr.90.
Persoane de contact: Marin Eugenia(referent de specialitate),
Vodă Felicia (inspector), Plugar Maria-Magdalena(inspector).
Telefon: 0254542668(interior 106).
 
Close Search Window