MINUTA SEDINTEI CL 25.07.2018

System Administrator

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.653/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani. La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali, în şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::


1. Hotărârea nr.260/2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru"


2. Hotărârea nr.261/2018 privind aprobarea execuţiei Bugetului local si a Bugetului instituţiilor Publice si Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii si Subvenţii a! Municipiului Petroşani pe trimestrul 112018.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,.pentru"


3. Hotărârea nr.262/2018 privind aprobarea execuţiei Bugetului împrumuturilor Externe şi interne al Municipiului Petroşani pe trimestrul II 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru"


4. Hotărârea nr.263/2018 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Petroşani a Devizului genera! pentru obiectivul de investiţii ,,Reconfigurare canalizare pluvială din Muncipiul Petroşani".
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru" şi 1 vot „împotrivă" (dl.consilier Vîadislav)


Petrosani, 25 iulie 2018


SECRETAR
jr. NEGOE Adrian
Close Search Window