LĂCAŞURI DE CULT

System Administrator

Pentru locuitorii din Petroşani, viaţa spirituală a ocupat şi ocupă în continuare un loc de cinste în cadrul comunităţii, cetăţenii găsindu-şi un sprijin moral dar şi liniştea sufletească în practicarea riturilor de care aparțin. 
Construirea primelor biserici la Petroşani este strâns legată de creşterea populației în zonă datorată începerii propriu-zise a exploatării cărbunelui. Cele mai benefice perioade, în ceea ce priveşte întreținerea flăcării spirituale, prin construirea şi sfinţirea de biserici, au fost cele de dinainte şi de după perioada comunistă.
Astfel, în anul 1887 se construieşte la Petroşani biserica romano-catolică, primul preot al acesteia fiind Piringer Iosif. Ea va fi reamenajată între 1923-1924, cu sprijinul directorului general al „Societăţii Petroşani”, ing. Ioan Winklehner, apoi, în 1957, biserica este restaurată.
În anul 1888 va fi zidită biserica ortodoxă română din Petroşani, sfinţirea ei fiind făcută de dr. Victor Mihaly, episcop al Lugojului.
Între anii 1892-1896 se construieşte biserica evanghelică din Petroşani, care este reamenajată în 1910.
În anul 1900 este zidită la Petroşani biserica ortodoxă română „Sfântul Nicolae”, având printre membrii fondatori pe cunoscutul preot român Avram Stanca, un neobosit luptător pentru cauza românilor din Transilvania, fiind dată în folosinţă la 22 iunie 1900.
Între 1924-1928, se construieşte biserica unitariană „Egy az Isten”, primul preot fiind, în perioada 1920-1943, Veres Bella.
Între 1936-1940 se zideşte Sfânta Biserică cu hramul „Sfânta Treime”, sub păstorirea preotului Iuliu Miclea. Lucrările de construcţie au fost executate de firma braşoveană a ing. Wildman, iar iconostasul, amvonul, stranele, sfeşnicele şi tionul arhieresc au fost sculptate între 1942-1944 de prof. sculptor Aurel Pop, din Alba Iulia. Picturile din interiorul bisericii sunt realizate, între anii 1965-1966, de către artistul Constantin Niţulescu şi fiul său, Vasile, în tehnica frescă stil neobizantin.
La 27 noiembrie 1997 are loc sfinţirea bisericii ortodoxe române cu hramul „Sfânta Marii Muceniţe Varvara” din cartierul Aeroport, preotul paroh fiind Octavian Pătraşcu, iar, la 7 octombrie 2001, aceasta este sfinţită şi de P.F. Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române.
La 13 iulie 2008 au început lucrările pentru construirea unei noi biserici greco-catolice în cartierul Aeroport din Petroşani, care, după sfinţirea ei, ce a avut loc la 11 iulie 2010, poartă hramul „Bunavestire”, preot paroh fiind Solomon Vasile.Importanţa vieţii spirituale este dovedită de existenţa, în Petroşani, a 16 lăcaşuri de cult care au numeroşi enoriaşi.

Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae”
Preot Mihai Munteanu
Str. Eroilor nr. 4
Tel. 0254 541 363 

Biserica Ortodoxă „Sf. Treime”
Preot Pogan Dorel
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 75
Tel. 0254 541 364 

Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sf. Duh”
Preot Pirlea Gabriel Remus
Str. Tineretului nr. 7
Tel. 0254543851

Biserica Ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin si Elena”
Preoti Barbu Dănău si Isai Marius
Str. Petru Maior nr. 18
Tel. 0254 543731

Biserica „Sanonilor”
Preot Barbu Dănău si Isai Marius
Str.Lunca Jiului
Tel. 0254 543731

Biserica Ortodoxă „Sf. Gheorghe”
Preoti Selaje Iulian si Tanase Nicolae
str. Soimilor -Sălătruc
Tel.0254515751

Biserica Ortodoxă „Sf. Varvara”
Preoti Selaje Iulian si Tanase Nicolae
Str. Venus, Nr.9A
Tel.0254515751

Paraclisul Acoperamantul Maicii Domnului – In anul 2013 au inceput lucrarile la catedrala „Sf.Prooroc Ilie Tesviteanu”
Preot Bulf Gabriel
Str. Avram Iancu, FN

Biserica Reformată
Preot Marton Zoltan
Str. Timișoarei nr. 15
Tel. 0254 542 142


Parohia Unitariană
Preot Kardos Jozsef
Str. Timișoarei nr. 14


Biserica Evanghelică
Epitrop Otto Mihuţ 
Str. Mihai Viteazu nr. 5


Biserica „Filadelfia” din cadrul Cultului Creştin Penticostal 
Pastor Coicheci Gheorghe şi pastor Ile Traian
Str. 9 Mai, nr. 1 A
Tel. 0254 544 957 

Biserica Nr. 1 din cadrul Cultului Creştin Penticostal
Pastor Szabo Alexandru
Str. Digului, nr. 26
Tel. 0254 549 776 

Biserica Creștină Baptistă „Golgota”
Pastor Pădureanu Sebastian
Str. Petru Maior, nr. 6
Tel. 0254 548 814

Biserica Adventista de Ziua a 7-a
Pastor Pantos Ciprian Tudorel
Str. Anghel Saligny, nr. 32
Tel. 0254 541 273

Biserica Romano-Catolică „Sf. Varvara”
Preot Szasz Janos
Str. Enachiţă Văcărescu, nr. 9
Tel. 0254 543 902

Biserica Romana Unita cu Roma (Greco Catolica)
Preot Solomon Vasile
Str. Independentei, NF 


Biserica Creştină după Evanghelie 
Presbiter Smăntână Constantin
str. Timişoara, nr. 30
tel. 0254 540901

Martorii lui Iehova
Pastor Atamed Francisc
str. Cireşilor nr. 8


Cultul Mozaic
Rosenfeld Marius
Responsabil Obstea Evreilor
Str. Gelu, Nr.8
Tel. 0254542524


Close Search Window