ANUNT DE PARTICIPARE

System Administrator


ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din  2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general


Close Search Window