ANUNT D.A.S.

System Administrator

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Str. 1 Decembrie 1918 nr.90, tel/fax 0254/542027, e-mail: splas_petrosani@yahoo.com
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.4072
ANUNȚ
În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.39/2015 privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistență medicală școlară cu medicii de familie, pentru unitățile de învățământ în care nu există cabinete medicale școlare, Direcția de Asistență Socială Petroșani urmează să încheie contracte de prestări servicii de asistenţă medicală în unităţile de învăţământ din municipiul Petroșani, unde nu există cabinete medicale școlare.
Serviciile de medicină școlară contractate potrivit
- Ordinului nr. 653/2001 al ministrului sănătății și familiei privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților.
- Ordinului nr.5298/1668/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și promovarea unui stil de viață sănătos, constau în:
Imunizări;
Triaj epidemiologic
Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor (examenul medical de bilanţ al stării de sănătate din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a ani terminali şi ultimul an al şcolilor profesionale) ;
Dintre serviciile medicale menționate imunizările sunt plătite de către Direcția de Sănătate Publică.
Unitățile de învățământ pentru care se vor încheia contracte de servicii de asistență medicală școlară sunt următoarele:
-COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SYLVA - Şcoala generală CARMEN SYLVA;
-COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA - Școala generală nr.2;
-COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMNIESCU Petroşani;
-COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU- Şcoala generală Avram Stanca Petroşani;
-COLEGIUL ECONOMIC HERMES Petroşani și
-ŞCOALA GENERALĂ NR.7;
În acest sens invităm medicii de familie interesați să furnizeze servicii de medicină școlară menționate mai sus, să se prezinte la sediul D.A.S. din Petroșani str. 1 Decembrie 1918 nr.90, cam.5 sau 6, până la data de 18.03.2014, în vederea obținerii de lămuriri suplimentare și depunerii ofertelor de preț.
Vă mulțumim,
DIRECTOR EXECUTIV,
MRAZ CRISTINA
Close Search Window