ANUNT PRESA_INTENTIE IMPLEMENTARE PROIECT MUZEUL MINERITULUI

System Administrator

Anunț de presă


Anexa 6 Fisa cadru de prezentare proiect


Administrația publică locală informează comunitatea referitor la intenția de a reabilita clădirea în care își desfășoară activitatea Muzeul Mineritului din Petroșani prin atragerea finanțării nerambursabile de la Uniunea Europeană prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1., pentru Proiectul „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” având ca scop punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, creșterea numărului de vizitatori și, implicit creșterea competitivității arealului în care este localizat.
Clădirea în care funcționează muzeul este monument istoric, fiind inclus în Lista Monumentelor Istorice din România sub denumirea “Primul sediu al S.A.R. Petroșani, azi Muzeului Mineritului”.
Prin proiect, se urmărește:
reabilitarea clădirii muzeului compusă din demisol, parter și pod prin executarea unor lucrări de reparații, intervenții de consolidare și intervenții structurale;
accesibilizarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități locomotorii prin realizarea unei platforme-ascensor automate în zona accesului principal și construirea unui lift în interiorul clădirii care să asigure accesul de la demisol până în pod;
dotarea muzeului cu instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea utilităților și a condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție;
dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural;
amenajarea suprafeței exterioare de teren cu alei, trotuare, spații verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare și a unui spațiu tip piațetă în fața clădirii.
Proiectul a primit avizul favorabil din partea Ministerului Culturii și decizia Agenției pentru Protecția Mediului conform căreia proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
Aspectele tehnice detaliate se pot obține prin consultarea documentului atașat prezentului anunț: FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT.
Instituțiile implicate în derularea proiectului sunt:
-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritate de Management pentru POR
-Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest - Organism Intermediar pentru POR
-Municipiul Petroșani - Beneficiar al investiției
Informații suplimentare se pot obține de la Primăria municipiului Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr.93, telefon: 0254.541220/541221, fax: 0245.545903, e-mail: primarie@primariapetrosani.ro, persoane de contact: Paulina DRAGOȘ – Director tehnic, Mihaela CURELEA – Șef Birou Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Achiziții publice.


Close Search Window