SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

System Administrator

Anca CLITA – Şef Serviciu

Componenta:

Ingrid-Andreea BURUIANĂ
Camelia COC
Gianina-Florentina DUDAȘ
Tabita-Ana MORAR
Didina-Daniela-Luiza STOIAN
Adina-Cristina CĂLIN

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL pentru primire cereri/eliberare acte de identitate:
Luni 8.30 – 16.30
Marţi 8.30 – 18.30
Miercuri 8.30 – 16.30
Joi 8.30 – 16.30
Vineri 8.30 – 14:00

Compartiment Stare Civila
PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI - JOI   10 - 14
VINERI       10 - 13
SÂMBĂTĂ-DUMINICA   PROGRAMUL ESTE STABILIT ÎN FUNCȚIE DE OFICIEREA CĂSĂTORIILOR ȘI ÎNREGISTRAREA DECESELOR

Atribuţii principale:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) deserveste Municipiul PETROŞANI şi Comuna BĂNIŢA, jud. HUNEDOARA

CĂRŢILE DE IDENTITATE se eliberează pentru una dintre următoarele cazuri:

 • Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani; 
 • Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;
 • Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei;
 • Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate;
 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului;
 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor;
 • Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior;
 • Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate;
 • Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române;
 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România;
 • Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România;
 • Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;

Acte necesare:
Dovada adresei de domiciliu;
Contravaloarea actelor de identitate.

CĂRŢILE DE IDENTITATE PROVIZORII se eliberează pentru una dintre următoarele cazuri:
– când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
– în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Contravaloarea actelor de identitate 
CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;
CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.
Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se achită fie la structura de taxe şi impozite din cadrul Primăriei Petroşani, fie prin altă modalitate stabilită de autoritatea publică locală.

Servicii furnizate
Evidența persoanelor: înregistrarea și actualizarea datelor cu caracter personal a cetățenilor români precum și eliberarea documentelor necesare cetățenilor români în relația cu statul, cu persoane fizice/juridice.

Stare civilă: producere/emitere/evidența actelor de stare civilă prin care se dovedește nașterea/căsătoria/decesul unei persoane

Formulare de completat

            ATENȚIE! 

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

1.Cerere de eliberare a actului de identitate
2.Declarație solicitant conform art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicata
3.Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România
4.Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România
5.Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
6.Cerere pentru înscrierea la pensii potrivit dispozițiilor art.65 alin (5) din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
7.Cerere pentru eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor și a Formularului standard multilingv 
8.Cerere pentru completarea Formularului E 401 (partea B)
9.Declarație privind acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679, în vederea eliberării Formularului E 401 și a Formularului privind certificarea stării civile

Informatii suplimentare pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor:

Documente necesarehttp://depabd.mai.gov.ro/documente_necesare.html

Formulare de completathttp://depabd.mai.gov.ro/formulare_de_completat.html

Contravaloarea actelor de identitatehttp://depabd.mai.gov.ro/contravaloare_CI.html

 

 

 

Close Search Window