ACTE ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

System Administrator

 
Acte necesare alocaţia pentru susţinerea familiei:
Model Cerere acordare alocaţie pentru susţinerea familiei
Copii xerox şi originale pentru:
-Acte identitate parinti (BI sau CI)
-Certificate nastere sau CI pt copii
-Livret familie (in cazul cand exista relatii de concubinaj se trece si concubinul in livret)
-Certificat de casatorie
-Certificat de deces (sot/sotie)
-Sentinta de divort
-Hotarare judecatoreasca/ sau hotararea comisiei pt protectia copilului privind masura plasamentului
-Hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei/curatelei sau dispozitia autoritatii tutelare;
-Hotararea judecatoreasca prin care sotul/ sotia este declarat disparut/disparuta
-Hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privata de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
-Certificat de incadrare in grad de handicap pentru copii cu handicap grav sau accentuat) si dovada eliberata de secretariatul comisiei pentru protectia copilului prin care se atesta faptul ca, copilul cu handicap nu poate fi inscris la nici o forma de invatamant)
Adeverinţe venit (salariu net) si alte drepturi salariale (bonuri de masa, prime)
Adeverinţe de la administraţia financiară - soţ / soţie
Adeverinţe de la registrul agricol- soţ / soţie
Adeverinţe de la Serviciul de taxe şi impozite - soţ / soţie
Cupoane sau extrase de cont (după caz - şomaj, alocaţii, indemnizaţii, pensii)
Adeverinţe de la şcoală
1 Dosar PLIC
 
Close Search Window