COMPARTIMENT EXPERT PROBLEMELE RROMILOR

System Administrator

Componenţa:

Personal de execuţie:
Simona RAD – referent
Ilie Virgil CALDARAR – referent

Atribuții:
Conform prevederilor H.G. 430/25.04.2001, privind aprobarea strategiei Guvernului Romaniei de îmbunătăţire a situaţiei rromilor, experţii locali pentru romi funcţionează la nivelul primăriilor şi sunt responsabili pentru desfăşurarea pe plan local a acţiunilor de îmbunătăţire a situaţiei rromilor. Ei se subordonează atât birourilor judeţene pentru rromi, cât şi Primarului.
Experţii locali reprezintă principalii mediatori între autorităţile publice şi comunităţile de rromi. Promovează programe de dezvoltare locale specifice, finanţate din fonduri guvernamentale :
-elaborează stategii locale de dezvoltare durabilă în contextul Strategiei Guvernului Romaniei de Îmbunătăţire a Situaţiei Rromilor;
-colaborează cu organismele de finanţare guvernamentală în vederea promovării programelor specifice de dezvoltare;
-monitorizează problemele cu care se confruntă comunitatea pe care o reprezintă şi propune soluţii pentru rezolvarea acestora;
-în îndeplinirea atribuţiilor lor, experţii locali pentru rromi se asigură de îndeplinirea prevederilor H.G. 430/25.04.2001;


Close Search Window