ANUNT PRIVIND ACTUALIZAREA DOSARULUI PENTRU LOCUINTA SOCIALA

System Administrator

A N U N Ț

Privind actualizarea Listei de priorități
 pentru repartizarea locuințelor sociale și din fondul locativ de stat

Primăria Municipiului Petroșani anunță că, în intervalul 15.09.2021 - 15.10.2021, persoanele care au depus cereri în vederea obținerii unei locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, se vor prezenta la sediul primăriei, în vederea completării/reactualizării actelor depuse la dosar, pentru întocmirea Listei de priorități necesare repartizării, pentru anul 2022, a locuințelor sociale și din fondul locativ de stat.

Persoanele care nu depun documentele în vederea reactualizării Listei de priorități până la data de 15.10.2021, vor fi trecute pe o listă de rezervă, până la actualizarea datelor.

Cererile/documentele necesare reactualizării dosarelor depuse după data de 15.10.2021, vor fi luate în calcul pentru Lista de priorități 2023.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Petroșani, compartimentul Fond Locativ, camera 43, sau la telefon 0254541220 (int.123), email fond.locativ@primariapetrosani.ro.

CERERE actualizare dosar pentru locuinta sociala

Comisie Fond Locativ,  

Președinte,   Viceprimar Ghioc Mariana 
Secretar Comisie, Dobre Romeo

 

 

Descarcă fișierele atașateClose Search Window