ANUNT PROCEDURA DE ATRIBUIRE DIRECTA PENTRU INCHIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN CU DESTINATIA DE PASUNI (PAJISTI PERMANENTE), APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PETROSANI

Administrator

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL PETROȘANI

 

ANUNT

Municipiul Petroşani – prin Birou Cadastru și Registru Agricol, cu sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa de e-mail cadastru@primariapetrosani.ro, organizează procedura de atribuire directă pentru închirierea unor suprafețe de teren cu destinația de pășuni (pajiști permanente), aparținând domeniului privat al Municipiului Petroșani, identificate după cum urmează:

1.- Pășunea Dealul Maleia (trupurile 2, 3) - 28,73 ha, situată în municipiul Petroșani, identificată în C.F. 62481 Petroșani, nr. cadastral 62481 și C.F. 62482 Petroșani, nr. cadastral 62482, blocurile fizice 1300%, 1288, 1272, 1284, 2582, 1313;
2.- Pășunea Bou - Ștevia (trupurile 12, 13, 15, 16) - 298,87 ha, situată în municipiul Petroșani, identificată în C.F. 63930 Petroșani, nr. cadastral 63930, C.F. 63023 Petroșani, nr. cadastral 63023 și C.F. 63999 Petroșani, nr. cadastral 63999, blocurile fizice 2498%, 2514, 238, 340;
3.- Pășunea Gropu (trup 17) - 63,0 ha, situată în municipiul Petroșani, identificată în C.F. 62891 Petroșani, nr. cadastral 62891, bloc fizic 2683;
4.- Pășunea Preluca (trupurile 18, 19, 20, 21, 22) - 14,06 ha, situată în municipiul Petroșani, identificată în C.F. 64003 Petroșani, nr. cadastral 64003, C.F. 64010 Petroșani, nr. cadastral 64010 și C.F. 63999 Petroșani, nr. cadastral 63999, blocurile fizice 361%, 8009, 2526%, 2535%, 340.
Persoanele interesate pot intra în posesia documentației gratuit, accesând site-ul instituției www.primariapetrosani.ro, rubrica Anunțuri, fie o pot ridica de la sediul organizatorului, Birou Cadastru și Registru Agricol - camera 40, tel. 0254541220, interior 130, începând cu data de 11.05.2023.
Ofertele se depun într-un exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, până la data de 19.05.2023, ora 08.30, la registratura Primăriei municipiului Petroșani, parter, camera 5 sau 7 şi se vor deschide în şedinţa publică din data de 19.05.2023, ora 09.00 (pășunea Dealul Maleia), ora 10.00 (pășunea Bou - Ștevia), ora 11.00 (pășunea Gropu) și ora 12.00 (pășunea Preluca), în sala de şedinţe, la sediul instituţiei.

PRIMAR,
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi


Șef Birou Cadastru, Registru Agricol,                                                      
Jujica Boboc


 

 

 

 

 

Close Search Window