INFORMAREA ÎN PREALABIL, DIN OFICIU ASUPRA PROIECTELOR DE ACTE ADMINISTRATIVE, CU CARACTER NORMATIV

System Administrator

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani destinate închirierii”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Popescu Alin, consilier juridic - camera 45, tel. 0254.541.220 int. 209, până la data de 21.03.2024 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 21.03.2024, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul Cadastru și registrul agricol, la dna Boboc Jujica, Șef Birou - camera 40, tel. 0254.541.220, int. 130, până la data de 22.01.2023 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 25.01.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.  
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul Cadastru și registrul agricol, la dna Boboc Jujica, Șef Birou - camera 40, tel. 0254.541.220, int. 130, până la data de 22.01.2023 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 25.01.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.  

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani destinate închirierii, aprobat prin H.C.L. nr. 505/2023”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, până la data de 28.12.2023, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ de stat și spații cu alte destinații, cam. 43, la dl Kovacs Csaba, tel. 0254.541.220, int. 123, pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro. 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 28.12.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 
 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, cam. 44, la dl Sink Eugen Adrian, tel: 0254.541.220, int. 132, până la data de 14.12.2023 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, nota de fundamentare și anexa pot fi consultate pâna la data de 22.12.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul  Petroșani pentru anul 2024”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Constatare, Impunere Persoane Fizice și Juridice (S.C.I.P.F.J.), et. 1, cam. 201, la domnul ec. Gal Alin - Mihai - Șef  Serviciu, până la data de 04.12.2023, sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254545903, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail:  primarie@primariapetrosani.ro
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 20.12.2023 la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Public Administratia Piețelor - Hala Pieței Centrale, la dl Bărăscu Adrian Viorel - Șef Serviciu, pâna la data de 17.11.2023 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: spapp_petrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 20.12.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.
                  
 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe din fondul locativ al municipiului Petroșani destinate închirierii”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT- dl jr. POPESCU ALIN, până la data de 27.10.2023, sau pot fi transmise la numărul de telefon 0254.541.220, int. 132, prin fax la numărul 0354801048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 30.10.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al piețelor din Municipiul Petroșani”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Public Administrația Piețelor Petroșani, la dl Bărăscu Adrian Viorel - Șef Serviciu, până la data de 18.10.2023 sau pot fi transmise la numărul de telefon 0254.541.220, prin fax la numărul 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: spapp_petrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 19.10.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării cu plată situață în Piața Centrală din Municipiul Petroșani”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Public Administrația Piețelor Petroșani, la dl Bărăscu Adrian Viorel - Șef Serviciu, până la data de 16.10.2023 sau pot fi transmise la numărul de telefon 0254.541.220, prin fax la numărul 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: spapp_petrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 17.11.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Poiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Petroșani, prin atribuire directă”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul Cadastru și registru agricol, la dna Boboc Jujica, Șef Birou - camera 40, tel. 0254.541.220 int. 130, până la data de 10.05.2023 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 10.05.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Poiect de hotărâre privind aprobarea programului de subvenţionare a sterilizării câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune şi a metişilor acestora aflaţi pe raza municipiului Petroșani”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, până la data de 29.03.2023 la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat - cam. 33, la dl Stoicoiu Ion Gabriel, tel. 0254.541.220, int. 222, pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro. 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 29.03.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea pășunilor aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Petroșani, prin licitație publică”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul Cadastru și registrul agricol, la dna Boboc Jujica, Șef Birou - camera 40, tel. 0254.541.220 int. 130, până la data de 01.03.2023 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 01.03.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Tarifar, a Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, precum și a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din Județul Hunedoara”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Dumitrescu Aron - camera 44, până la data de 22.02.2023 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.541.220, int.132 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 22.02.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare consolidat şi armonizat pentru Valea Jiului și a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Valea Jiului".

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Benke Alexandru - camera 45, până la data de 08.02.2023 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.541.220, int.207 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 08.02.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

"Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026".

Persoanele interesate pot depune contestaţii, observaţii sau recomandări la Biroul buget-contabilitate, camera nr.15, până în data de 10 ianuarie 2023

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

"Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Anexa nr.2 a H.C.L. nr. 82/2020 privind aprobarea reglementării serviciilor de transport public în regim de taxi în municipiul Petroșani".

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la Compartimentul transport public local, salubrizare, iluminat public, la dl Bololoi Sorin, camera 25, tel. 0254.541.220, int. 203, pâna la data de 30.12.2022 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 13.01.2023, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 93/2015”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Bazinul de înot didactic şcolar, la dl Popa Petru Nicolae - administrator, până la data de 27.12.2022 sau pot fi transmise la numărul de telefon 0354.102.024, prin fax la numărul 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: bazinpetrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 27.12.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

"Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administrația Piețelor pentru anul 2023".

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Public Administrația Piețelor - Hala Pieței Centrale, la dl Bărăscu Adrian Viorel - Șef Serviciu, pâna la data de 19.12.2022, sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254545903, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: spapp_petrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 20.12.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2023”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Constatare, Impunere persoane fizice și juridice, et. I, cam. 201, la dl Gal Alin - Sef Serviciu C.I.P.F.J, pâna la data de 29.11.2022 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, notele de fundamentare și anexele pot fi consultate la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

"Poiect de horărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de imobile (condominii), persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice specializate".

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, până la data de 24.11.2022, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat - Compartiment asociații de proprietari, cam. 23, la dna Balaș Camelia, tel. 0254.541.220, int. 135, pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro. 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 24.11.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
      
Privind aprobarea Regulamentului de acordare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap din municipiul Petrosani”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, până la data de 14.11.2022, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Popescu Alin, tel. 0254.541.220, int. 209, pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro. 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 19.12.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru serviciile de transport pe cablu în zona Domeniului schiabil Parâng”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, până la data de 14.11.2022, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Sink Eugen Adrian, tel. 0254.541.220, int. 209, pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro. 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 24.11.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul de urbanism și amenajarea teritoriului, la dna Aurora Puiu-Drăghicescu, Șef Serviciu - camera 37, tel. 0254.541.220 int. 131, până la data de 28.10.2022 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 29.11.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.        
 
 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul de urbanism și amenajarea teritoriului, la dna Aurora Puiu-Drăghicescu, Șef Serviciu - camera 37, tel. 0254.541.220 int.131, până la data de 28.10.2022 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 29.11.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.                  
 
 
 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

 
 
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la dl Câmpean Ovidiu - inspector, la etajul 2, cam. 22, până la data de 27.07.2022, sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la adresa de e-mail primarie@primariapetrosani.ro, urmând a sta pe site pana în data de 24.08.2022.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.
 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Popescu Alin, consilier juridic - camera 45, tel. 0254541220, int.209, până la data de 15.03.2022 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354801048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 14.04.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 93/2015.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Bazinul de înot didactic şcolar, la dl. Popa Petru Nicolae - administrator, pâna la data de 28.01.2022 sau pot fi transmise la numărul de telefon 0354.102.024, prin fax la numărul 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: bazinpetrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 01.03.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea activităților Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl. Dumitrescu Aron - camera 44, pâna la data de 21.01.2022 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 21.02.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind instituirea sensului unic de circulație pe străzile: Șt. O. Iosif - 6 August (de la Școala Gimnazială I.G. Duca până la intersecția cu str. Șt. O. Iosif) - 22 Decembrie (de la Capela Bobocul până la intersecția cu Cimitirul Central).

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Stănescu Mircea - camera 45, pâna la data de 30.12.2021 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 31.01.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul Instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

"Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2022".

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Constatare, Impunere persoane fizice și juridice, et. I, cam. 201, la dl Gal Alin - Șef Serviciu C.I.P.F.J, până la data de 29.11.2021 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, notele de fundamentare și anexele pot fi consultate pâna la data de 30.12.2021, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul Instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Public Administrația Piețelor - Hala Pieței Centrale, la dl Bărăscu Adrian - Șef Serviciu, pâna la data de 26.11.2021 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: spapp_petrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 28.12.2021, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul Instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.                   
 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, își manifestă intenția de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Compartimentul Transport Public Local Salubrizare și Iluminat Public, la dl. insp. Sorin Bololoi, până la data de 24.11.2021 sau pot fi trimise prin fax la numarul 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresa de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 21.12.2021 la afișierul de la sediul Primariei municipiului Petroșani, pe site-ul Instituției, în presa locală și se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroșani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conduita cabanierilor, schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil Parâng din municipiul Petroșani”.

Anunț    Proces-verbal     Referat de aprobare     Anexa 1 la Regulament   

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Administrare Domeniu Schiabil Parâng din cadrul D.A.D.P.P. la dl Paul Tiberiu Ponyiczky – șef serviciu, până la data de 12.07.2021 sau pot fi trimise prin fax la numărul 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresa de e-mail dadpp@primariapetrosani.ro.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Petroșani 2021 – 2027”.

Anunț    Referat de aprobare    Anexa 1   Strategia integrată de dezvoltare urbană

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la dna Dragoș Paulina – Director Executiv, la et. 1, cam. 11, până la data de 22.06.2021, sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro, urmând a sta pe site până în data de 22.07.2021.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției şi se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

>>> Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pentru anul 2020

 

>>> PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45/2021 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Petroşani .

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la Serviciul Poliția Locală Petroșani, str. Constructorul, nr. 2, la dl Neag Dorel Gică – Șef Serviciu, până în data de 13 aprilie 2021 sau pot fi trimise prin fax la numărul 0254 541114, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dorelneaghdp@gmail.com.

 

Close Search Window