INFORMAREA ÎN PREALABIL, DIN OFICIU ASUPRA PROIECTELOR DE ACTE ADMINISTRATIVE, CU CARACTER NORMATIV

System Administrator

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conduita cabanierilor, schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil Parâng din municipiul Petroșani”

Anunț    Proces-verbal     Referat de aprobare     Anexa 1 la Regulament   

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Administrare Domeniu Schiabil Parâng din cadrul D.A.D.P.P. la dl Paul Tiberiu Ponyiczky – șef serviciu, până la data de 12.07.2021 sau pot fi trimise prin fax la numărul 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresa de e-mail dadpp@primariapetrosani.ro.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Petroșani 2021 – 2027”

Anunț    Referat de aprobare    Anexa 1   Strategia integrată de dezvoltare urbană

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la dna Dragoș Paulina – Director Executiv, la et. 1, cam. 11, până la data de 22.06.2021, sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro, urmând a sta pe site până în data de 22.07.2021.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției şi se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pentru anul 2020

 

>>> PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45/2021 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Petroşani 

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la Serviciul Poliția Locală Petroșani, str. Constructorul, nr. 2, la dl Neag Dorel Gică – Șef Serviciu, până în data de 13 aprilie 2021 sau pot fi trimise prin fax la numărul 0254 541114, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dorelneaghdp@gmail.com.


Close Search Window