INFORMAREA ÎN PREALABIL, DIN OFICIU ASUPRA PROIECTELOR DE ACTE ADMINISTRATIVE, CU CARACTER NORMATIV

System Administrator

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la dl Câmpean Ovidiu - inspector, la etajul 2, cam. 22, până la data de 27.07.2022, sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la adresa de e-mail primarie@primariapetrosani.ro, urmând a sta pe site pana în data de 24.08.2022.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.
 
 
 
 
 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Popescu Alin, consilier juridic - camera 45, tel. 0254541220, int.209, până la data de 15.03.2022 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354801048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 14.04.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.
 
 

 

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 93/2015.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Bazinul de înot didactic şcolar, la dl. Popa Petru Nicolae - administrator, pâna la data de 28.01.2022 sau pot fi transmise la numărul de telefon 0354.102.024, prin fax la numărul 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: bazinpetrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 01.03.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea activităților Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl. Dumitrescu Aron - camera 44, pâna la data de 21.01.2022 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 21.02.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind instituirea sensului unic de circulație pe străzile: Șt. O. Iosif - 6 August (de la Școala Gimnazială I.G. Duca până la intersecția cu str. Șt. O. Iosif) - 22 Decembrie (de la Capela Bobocul până la intersecția cu Cimitirul Central).

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, la dl Stănescu Mircea - camera 45, pâna la data de 30.12.2021 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0354.801.048, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dadpp@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pâna la data de 31.01.2022, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul Instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

"Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2022".

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Constatare, Impunere persoane fizice și juridice, et. I, cam. 201, la dl Gal Alin - Șef Serviciu C.I.P.F.J, până la data de 29.11.2021 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, notele de fundamentare și anexele pot fi consultate pâna la data de 30.12.2021, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul Instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 
 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Public Administrația Piețelor - Hala Pieței Centrale, la dl Bărăscu Adrian - Șef Serviciu, pâna la data de 26.11.2021 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: spapp_petrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 28.12.2021, la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul Instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.
                  
 
 
 
>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, își manifestă intenția de a adopta următorul proiect de act normativ:
 
 
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Compartimentul Transport Public Local Salubrizare și Iluminat Public, la dl. insp. Sorin Bololoi, până la data de 24.11.2021 sau pot fi trimise prin fax la numarul 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresa de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat până la data de 21.12.2021 la afișierul de la sediul Primariei municipiului Petroșani, pe site-ul Instituției, în presa locală și se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroșani.

 

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conduita cabanierilor, schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil Parâng din municipiul Petroșani”.

Anunț    Proces-verbal     Referat de aprobare     Anexa 1 la Regulament   

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Administrare Domeniu Schiabil Parâng din cadrul D.A.D.P.P. la dl Paul Tiberiu Ponyiczky – șef serviciu, până la data de 12.07.2021 sau pot fi trimise prin fax la numărul 0354.801.048 sau în format electronic la următoarea adresa de e-mail dadpp@primariapetrosani.ro.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Petroșani 2021 – 2027”.

Anunț    Referat de aprobare    Anexa 1   Strategia integrată de dezvoltare urbană

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la dna Dragoș Paulina – Director Executiv, la et. 1, cam. 11, până la data de 22.06.2021, sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro, urmând a sta pe site până în data de 22.07.2021.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției şi se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pentru anul 2020

 

>>> PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45/2021 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Petroşani .

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la Serviciul Poliția Locală Petroșani, str. Constructorul, nr. 2, la dl Neag Dorel Gică – Șef Serviciu, până în data de 13 aprilie 2021 sau pot fi trimise prin fax la numărul 0254 541114, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: dorelneaghdp@gmail.com.

 

Close Search Window