COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA

System Administrator

 
Componenţa:
Personal de execuţie:
Simona MURGULESCU – inspector
Petru Demeter AZAMFIREI – muncitor calificat

Atribuții:
– planificarea si conducerea activităților de intocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative (P.A.A.R ;planul de urgență radiologică, planul de evacuare in cazul unui conflict armat, planul de aparare impotriva dezastrelor( Inundații și poluări accidentale);Planul de evacuare in situații de urgență);
– asigura indeplinirea atribuțiilor ce revin Primarului cu privire la organizarea, încadrarea înzestrarea si pregatirea salariatilor si populatiei de pe teritoriul municipiului Petroșani
– asigură, prin masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea CLSU la sediul Primariei în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;
– conduce, coordoneaza, îndrumă și controlează activitățile de protecție civilă ale municipiului și ale agenților economici subordonați, în vederea realizarii măsurilor stabilite pentru pregătirea populației , teritoriului și economiei, prevazute în actele normative in vigoare;
– studiază și prezintă propuneri Președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Petroșani pentru prevederea în planurile de intervenție a nevoilor de aprovizionare pentru protectia civilă, urmărind realizarea acestora;
– propune pentru aprobare Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Petrosani sarcinile curente si de perspectiva ce revin pe linie de protectie civila localitatii;
– asigura functionarea intregului sistem centralizat si necentralizat de alarmare a municipiului, verifica starea operativa a mijloacelor tehnice si ia masuri de reparatii si remediere a deficientelor aparute;
– gestioneaza bunurile materiale de protectie civila, prezinta propuneri de declasare si casare a mijloacelor cu durata expirata de functionare, degradate ca urmare a depasirii normelor de functionare;
– intocmeste, anual, proiectul de cheltuieli pentru achizitionarea de materiale si mijloace de protectie pe linie de logistica , reparatii la fondul de adăpostire,
– intretinerea circuitelor de impulsionare sirene, repararea si intretinerea tehnicii din dotare in vederea alocarii fondurilor necesare acestor activitati;
– raspunde de legalitatea actelor intocmite (referate, rapoarte, proiecte de dispozitii, etc.) pe linie de protectie civila;
– asigura depozitarea , intretinerea , pastrarea si manipularea, in bune conditii, a tehnicii si a materialelor de protectie civila din inzestrare;
– tine evidenta stricta a documentelor pe linia serviciului, pastreaza caracterul acestora si secretul datelor si informatiilor, conform legislatiei in vigoare;
– intocmeste documentele operative si de pregatire pentru protectia civilă(situații de urgență), coordoneaza, si indruma intocmirea acestora de catre agentii economici din municipiu;
– pregateste, desfasoară si participa la activitati demonstrative, consfatuiri, instructaje, controale, aplicatii, exercitii, antrenamente, convocari de pregatire, etc.;
– organizeaza instiintarea si alarmarea despre pericolul atacurilor din aer sau in caz de calamitati naturale sau antropice,
– organizeaza si conduce,conform planurilor existente si potrivit ordinelor Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, actiunile formatiunilor de intervenție pentru înlaturarea urmărilor produse la dezastre si în alte situații speciale;
– asigura colaborarea cu:politia,jandarmeria, serviciul politiei locale,alte servicii de paza,SMURD, Compania de pompieri, Cruce Roșie,instituțiile și operatorii economici pentru realizarea măsurilor de protectie cuprinse în documentele operative si pentru desfasurarea pregatirii în domeniul situațiilor de urgență în special, pe timpul aplicatiilor, exercițiilor si alarmărilor;
– indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau incredintate de autoritatea deliberativa și executiva.
– îndeplinește atribuțiile stabilite prin actele normative privind evidența militară și mobilizarea la locul de muncă.(Dispoziția nr.1259/2014)

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul str. 1 Decembrie 1918, nr.90, et.2
Telefon: 0254.542263,


Close Search Window