BIROU MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANTARE INTERNATIONALA SI ACHIZITII PUBLICE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

System Administrator

Sef birou: Georgeta-Carmen TERTECI-POPESCU

Personal de executie :
 Ana Ştefania SAMFIRA – consilier achizitii publice
Tinca-Gina SĂULESCU – inspector
Iuliana Bianca UNGUR – consilier juridic
Oana STANCIU – consilier 1A
Ionela CÂMPEAN - inspector
Andrei ZILAHI - inspector
Ovidiu CÂMPEAN - inspector
Anca Maria TUHUT - consilier achizitii publice
Maria HODINĂ - consilier achizitii publice
Monica MUNTEANU - consilier
Viorel ISPAS - inspector

 

Principalele atribuţii:

Principalele atribuții ale membrilor Biroului de Management al Proiectelor cu Finanțare Internațională și Achiziții Publice constau în desfășurarea de activități specifice în vederea îndeplinirii următoarelor obiective:

  1. Întocmirea documentațiilor tehnice în vederea obținerii de finanțări externe pentru obiective majore ale municipiului Petroșani
  2. Implementarea proiectelor cu finanțare internațională pentru care au fost semnate contractele de finanțare
  3. Monitorizarea post-implementare a proiectelor finalizate, finanțate din fonduri ale Uniunii Europene
  4. Organizarea procedurilor de achiziții publice pentru proiectele cu finanțare internațională și pentru desfășurarea activității aparatului propriu al Municipiului Petroșani
  5. Elaborarea și actualizarea strategiei de dezvoltare socio-economică a Municipiului Petroșani

 


Close Search Window