ACTE NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE VENITUL MINIM GARANTAT

System Administrator

1. Adeverinţe de la:
– Teren agricol (pentru persoanele majore)
– AJOFM din 3 in 3 luni
– Circa financiară (pentru persoanele majore)-din 3 in 3 luni
– Şcoală (pentru copii care frecventeaza cursurile scolare ; dacă primesc bursă şi tipul bursei);
– Serviciul de Taxe şi Impozite ( privind bunurile imobile: cladiri , spatii locative, terenuri; bunurile mobile:mijloace de transport, utilaje agricole, etc.)
2. Adeverinţă de salariu, sau alte acte ce dovedesc obţinerea unor venituri (dupa caz);
3. Cupon de pensie (dupa caz);
4. Cupon de alocaţie de stat pentru copii;
5. Xerocopii după:
– livret de familie ( copie )
– certificate de nastere (pentru toti membrii)
– B . I (C.I )pag .2,3,4 si pag. cu mutatie dupa caz(sa fie in termenul de valabilitate)
– certificat casatorie ( dupa caz)
– sentinţă divort (dupa caz)
– certificat deces (dupa caz)
– hotararea definitiva de incredintare minori (dupa
caz);
– hotararea judecatoreasca prin care sotul/ sotia
executa o pedeapsa privata de libertate ( după caz )
– hotarare judecatoreasca prin care sotul/ sotia este declarat disparut/ disparuta;
6. Contract locuinta ( copie ) ;

7. Acte din care sa rezulte incadrarea intr-un grad de handicap(dupa caz);

8. Cerere tip (se intocmeste la Serviciul de asistenta sociala )- din 3 in 3 luni
9. Dosar plic.
Actele se depun la sediul DIRECŢEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr.90.
Persoane de contact: Marin Eugenia(referent de specialitate),
Vodă Felicia (inspector), Plugar Maria-Magdalena(inspector).
Telefon: 0254542668(interior 106).


Close Search Window