ADMINISTRATOR PUBLIC

System Administrator

Administratorul Public al Municipiului Petroşani

Principalele atribuţii:

Funcția de administrator public presupune exercitarea unor atribuții specifice de gestionare a problemelor comunității locale, în spiritul realizării principiilor prevăzute de Legea administrației publice locale, legalității si rezolvării problemelor cetățenilor.
Administratorul public este persoana care, în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul municipiului, îndeplinește anumite atribuții destinate derulării în condiții optime a activității de realizare a cadrului administrativ public general la nivelul municipiului, de implicare activă în procesul de rezolvare a problemelor publice, de preîntâmpinare și/sau de reducere a cauzelor și/sau efectelor evenimentelor ce pot perturba, limita sau afecta dezvoltarea economică, socială și culturală a localității.
Administratorul public îndeplinește atribuțiile de coordonare delegate de către Primar, în baza contractului de management în limitele impuse de acesta, respectiv poate să îndeplinească, în condițiile legii, una sau mai multe din următoarele atribuții:

  • coordonarea aparatului de specialitate al primarului;
  • coordonarea serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroșani;
  • calitatea de ordonator principal de credite;
  • orice alte atribuții în domenii specifice instituției și postului, încredințate de către Primar și/sau Consiliul local prin act administrativ si care nu contravin legii

 


Close Search Window