PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE

administrator

Puteți să consultați oricând achizițiile aflate în derulare/ derulate ale UAT Petrosani accesând on-line site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice: https://www.e-licitatie.ro/pub.


Close Search Window