Serviciile primăriei

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Taxe si impozite
Acte identitate
» Documente dovada adresa domiciliu
» Documente eliberare adeverinta identitate expirare termen valabilitate
» Documente eliberare CI la implinirea varstei de 14 ani
» Documente eliberare CI provizorie
» Documente eliberare CI provizorie CRDS
» Documente inscrierea mentiunii de resedinta
» Documente necesare pt eliberarea AI in cazul pierderii, furtului sau distrugerii AI detinut
» Documente necesare pt eliberarea AI in cazul schimbarii domiciliului, numelui strazii
» Cerere de eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in stainatate si resedinta in Romania
» Cerere pt. eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
» Cerere pt. eliberarea actului de identitate
» Cerere pt. inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
» Declaratie primire in spatiul de locuit – anexa 12
» Declaratie la schimbarea adresei de dcomiciliu in spatiul de locuit – anexa 13
» Declaratie pe propria raspundere – resedinta – anexa 14 Legea 677 / 2001
» Model cerere 1
» Model cerere 2
» Declaratie privind taxa de salubritate pers. juridice
» Declaratie privind taxa speciala de salubritate_asociatii familiale,_cabinete individuale,_persoane fizice independente
» Declaratie privind taxa de salubritate pers. fizice
» Cerere scutire plata impozit pe cladir
i
» Cerere scutire plata impozit pe teren
» Cerere bilete spectacol
» Cerere certificat de atestare fiscala ITL008
» Cerere de compensare ITL058
» Cerere de restituire ITL059
» Cerere pentru certificat de atestare fiscala persoane juridice ITL015
» Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale ITL023
» Decizie de impunere ITL010
» Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local ITL060
» Declaratie fiscala ITL001
» Declaratie fiscala mijloace transport marfa ITL007
» Declaratie fiscala mijloace transport pe apa ITL006
» Declaratie fiscala mijloc de transport ITL005
» Declaratie fiscala pentru taxa firma ITL013
» Declaratie fiscala pentru taxa reclama si publicitate
» Declaratie fiscala pentu teren persoane juridice ITL011
» Declaratie fiscala teren ITL003
» Declaratie rectificativa taxa gunoi persoane fizice
» Declaratie rectificativa taxa gunoi persoane juridice
» Declaratie scoatere din evidenta a mijloacelor de transport ITL027
» Declaratie speciala de impunere ITL104
» Declaratie-decont pentru taxa hoteliera ITL028
» Decont impozit pe spectacole ITL029
Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
» Cerere eliberare autorizatie de construire
» Cerere eliberare certificat urbanism
» Instiintare inspectie» Instiintare primarie
» Panou identificare lucrare
» Prelungire autorizatie construire
» Prelungire certificat urbanism
» Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordare ajutorului social
» Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
» Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare , monoparentale
» Cerere pentru acordarea alocatiei pentru copilul nou nascut
» Cerere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului
» Cerere privind acordarea trusoului pentru copiii nou nascuti
» Solicitare suplimentara de informatii pentru alocatia de sta si indemnizatia de crestere a copilului
» Cerere ajutor de urgenta
» Cerere ajutor social alocatie pentru sustinere familii incalzire locuinta
» Cerere acordare cantina
» Adeverinta angajator
» Cerere alocatie de stat
» Cerere cont
» Cerere ICC
» Cerere supliment ICC
» Declaratie lahuzie
» Declaratie stimulent
» Formular E401
» Formular alocatie strainatate
» Formular E411
» ICC si Stimulente
Compartiment Transport Local Directia Politie Comunitara
» Cerere autorizatie transport
» Cerere eliberare autorizatie taxi
» Cerere prelungire autorizatie taxi
» Cerere preschimbare
» Cerere libera trecere
» Acte necesare inregistrarii vehiculelor
» Cerere inregistrare vehicule cu tractiune animala
» Cerere pentru inregistrarea vehiculelor pentru persoane fizice.pdf
» Cerere pentru inregistrarea vehiculelor pentru persoane juridice
» Cerere pentru radierea vehiculelor
Serviciul Relatii Publice, Cultura, Relatii Externe Compartiment Autorizare si Avizare
» Cerere privind solicitarea de informatie publica
» Formular pentru reclamatie administrativa ca nu a primit in termen legal raspuns
» Formular pentru reclamatie administrativa – raspuns negativ
» Model cerere Diploma fidelitate
» Cerere eliberare acord de functionare nou
» Cerere eliberare acord de functionare VIZARE
» Cerere eliberare acord de functionare pentru piata
» Declaratie clasificare unitate alimentatie publica
Birou Cadastru, Registru Agricol Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat
» Cerere pentru marcat lemn
» Certificat de producator-cerere-pv
» Proces verbal punere in posesie L247
» Cerere adeverinta domiciliu
» Cerere inregistrare in Registrul agricol
» Cerere adeverinta APIA
» Cerere adeverinta intra/extravilan
» Cerere adeverinta teren agricol
Biroul Concesiuni – Energetic
» Cerere autorizatie lucrari
» Formular adoptie – declaratie angajament
» Revendicare adoptie
» Model cerere adeverinte datorii la contractele de concesiune
» Transfer contract de concesiune – inchiriere persoana fizica
» Transfer contract de concesiune – inchiriere persoana juridica
Birou Juridic Legislatie Resurse Umane
» Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale » Adeverinta – Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 19217.01.2014
» Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188
» Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008
» Formular de inscriere pentru ocuparea unei functii publice HG 611 din 2008
» Formular de inscriere la concurs pentru ocuparea unui post
» Formular de inscriere la concurs pentru functiile cu regim contractual
» Formular de inscriere la concurs pentru functiile publice de executie si de conducere
Starea civila
» Cerere ajutor la constituirea familiei
» Cerere eliberare certificat deces
» Cerere certificat nastere
» Cerere inscriere mentiuni pe act traducere ortografie
» Cerere livret familie
» Cerere rectificare act
» Cerere schimbare nume monitor oficial
» Cerere schimbare nume
» Declaratie dosar casatorie
» Declaratie recunoastere copil
» Declaratie stabilire domiciliu copil
» Cerere ajutor la constituirea familiei

Comments are closed