Raport anual 2019_cf. L 350

R A P O R T cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general domenii finanțate: Culte; Sport și Tineret

Comments are closed