In derulare

 

REABILITAREA CLĂDIRII MUZEULUI MINERITULUI ȘI AMENAJARE MUZEISTICĂ, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiție 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”

Comments are closed