In derulare

 

 

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS 117296, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1–Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS 119885, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1–Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS 119886, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1–Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS 119887, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1–Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică, cod SMIS 116194, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1–Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

ePAS-eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primăria Municipiului Petroșani – cod SIPOCA/SMIS 642/127741 – finanțat prin Programul Operațional  Capacitate Administrativă 2014-2020 – Componenta 1 – CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate , Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Comments are closed