In derulare

 

 

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS 119885, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1–Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS 119886, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1–Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS 119887, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1–Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS 117296, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1–Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

REABILITAREA CLĂDIRII MUZEULUI MINERITULUI ȘI AMENAJARE MUZEISTICĂ, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiție 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”

Comments are closed