Fonduri structurale

  • CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL PETROȘANI, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” – Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora – – fișă proiect
  • REABILITARE, MODERNIZARE ŞI ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE PENTRU AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE URGENŢĂ PETROŞANI, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.1 – Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – fișă proiect
  • SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI PETROŞANI – proiect individual inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană: REVITALIZAREA CENTRULUI CIVIC AL MUNICIPIULUI PETROŞANI, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013; Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere; Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane – fișă proiect
  • REABILITARE STRĂZI ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI PETROŞANI – proiect individual inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană: REVITALIZAREA CENTRULUI CIVIC AL MUNICIPIULUI PETROŞANI, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013; Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere; Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane – fișă proiect
  • REABILITARE ZONĂ PIETONALĂ ŞI PARCURI ÎN CENTRUL MUNICIPIULUI PETROŞANI – proiect individual inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană: REVITALIZAREA CENTRULUI CIVIC AL MUNICIPIULUI PETROŞANI, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013; Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere; Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane– fișă proiect
  • O ŞCOALĂ PENTRU VIITOR, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013; Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4. – Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale, preuniversitare, universitare și infrastructurii pentru formare profesională continuă – fișă proiect
  • REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ARTEREI PRINCIPALE DIN MUNICIPIUL PETROŞANI, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013; Axa prioritară 2 . „Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport”, Domeniul major de intervenție 2.1. „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură” – fișă proiect

Comments are closed