Investiţii din bugetul local

 2014      2013    2012      2011      2010      2009      2008      2007
Bugetare participativa
Investiții din bugetul local / 2014
 • reabilitarea străzilor: Maleia, Lunca, Saşa, Măgurii, Uzinei, 1 Mai, Căprioarei, Pomilor, Muncii, Slătinioara, Ştefan cel Mare, Pârăieni, Şoimilor, Piscului, 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, 9 Mai, Independenţei, Oituz, Unirii, Aleea Poporului și străzi din cartierele Colonie și Aeroport;
 • finalizarea construirii telescaunului TS3 în masivul Parâng;
 • reabilitare reţele termice și aparatură aferentă de măsură și control la Spitalul de Urgență Petroșani;
 • modernizare reţele termice aferente PT 10 și reţele secundare aferente PT 1A;
 • reabilitare instalaţii de încălzire la Şcoala Dâlja Mare și Piaţa Centrală (grup sanitar și birouri);
 • amenajarea a 2 sensuri giratorii în intersecţiile str. 1 Decembrie 1918 cu str. Nicolae Titulescu și str. Mihai Viteazul cu str. Carol Schreter;
 • întreţinere sistem de iluminat public și instalare echipamente electrice noi pentru iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă;
 • înlocuirea coloanei de canalizare pe str. Muncii, 1 Mai, 6 August și Bazinului;
 • achiziţionare și montare ceas stradal în Piaţa Victoriei;
 • achiziţionarea și montarea a 7 filigorii pentru zona de agrement Brădet;
 • executare lucrări de reparaţii la scările de acces în următoarele locaţii: Colonie, str. Nicolae Bălcescu, Şcoala generală nr. 1, str. 1 Decembrie 1918, bl. 67-69, 61-63, 69-71 și 122-124, zona Târgului săptămânal;
 • executare lucrări de reparații și întreţinere la fântânile arteziene din oraş și efectuare reparaţii curente la coloanele de alimentare cu apă potabilă;
 • amenajarea a 18 puncte de colectare selectivă a deşeurilor cu pubele tip clopot;
 • executare lucrări de reparații, întreţinere și completare locuri de joacă pentru copii, achiziţionare mobilier urban și rastele pentru biciclete pentru dotarea parcurilor și a centrului civic;
 • întreţinere zonă verde din oraş, plantare pomi ornamentali, tuia și material dendrologic, cosmetizarea a peste 600 arbori|;
 • executare lucrări de reparaţii curente și de igienizare la toate instituţiile de învăţământ din municipiul Petroşani;
 • executare lucrări de reparaţii la acoperiş la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Şcoala Gimnazială I. G. Duca, Şcoala Gimnazială nr. 2, Grădinița PP3;
 • schimbare tarchet și zugrăvire la Sala de Sport a Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida;
 • reparații la tavan la Grădinița PN2, amenajare săli de sport la Grădinița PP2 și Grădinița PN2, montare măşti la calorifere din pal melaminat la Grădinița PN2.
Investiţii din bugetul local / 2013
 • reabilitarea străzilor Şt. O. Iosif, G-ral Dragalina, 6 August, 22 Decembrie și Slătinioara în lungime totală de 2015 m, str. Gociu Nicuşor și racord str. Aviatorilor în lungime de 1809 m;
 • amenajarea a 119 locuri de parcare pe str.: C. Mille, Tineretului, 1 Decembrie 1918, Carpați, Aleea Crângului, Slătinioara, Independenței și Gociu Nicușor;
 • reabilitare rețele termice secundare aferente PT 12 și PT 15, extindere rețele de termoficare secundare aferente PT 27- str. N. Titulescu, reabilitare rețele de termoficare, apă caldă de consum și recircuitare aferente PT 1 (bl. 66A și 64B str. Aviatorilor);
 • achiziționarea și montarea a 4 echipamente de fitness și 3 echipamente pentru locuri de joacă în Parcul Central Carol Schreter; reparații și întreținere la cele existente;
 • achiziționare și montare mobilier urban -70 de bănci și 30 de jardiniere în Centrul Civic;
 • executare lucrări de reparații a scărilor de pe domeniul public – scări acces Piața Centrală și scări care fac legătura între Cartierul Dimitrov și str. Lunca;
 • întreținere zonă verde din municipiu, plantare pomi ornamentali și material dendrologic, cosmetizarea a peste 800 arbori;
 • executare lucrări de reparații curente și de igienizare la toate instituțiile de învățământ din municipiul Petroșani.
Investiții din bugetul local / 2012
 • reabilitarea străzilor Viitorului, Saturn, Venus, 9 Mai, Al. Trandafirilor, Şt. O. Iosif – parţial, în lungime totală de 5.029 m;
 • amenajarea a 159 de noi locuri de parcare pe străzile A. Iancu, Al. Poporului, Al. Trandafirilor, Independenţei, Saturn, Venus și Aviatorilor;
 • executare lucrări de reparaţii conducte de alimentare cu apă pe strada Horea, lucrări de reabilitare și extindere reţea distribuţie apă și canalizare pe strada 1 Decembrie 1918, strada Zorilor – V. Milea, strada Universităţii, strada G. Nicuşor și lucrări de canalizare menajeră pe str. Micu Klein și Radu Şapcă precum și înlocuirea coloanei de canalizare pe strada Saturn;
 • executare lucrări de reparaţii curente exterioare la bl. 42-44, str. Funicularului, reparaţii faţade la bl. 9, 11 și 13 str. Saturn, înlocuire jgheaburi și burlane la bl. 11 și 13 str. Saturn și reabilitare acoperiş la bl. 10 str. Universităţii;
 • executare lucrări de reparaţii capitale la clădirea fostului Centru Militar;
 • reabilitare Piaţa Dacia;
 • schimbare conducte de termoficare care traversează str. Aviatorilor, Parângului și Al. Trandafirilor;
 • reabilitare și modernizare reţele termice de distribuţie și reţele termice secundare în municipiul Petroşani;
 • amenajare fântână arteziană și montare jocuri pentru copii în Centrul Civic;
 • achiziționare și montare mobilier urban (50 de bănci și 50 buc. coşuri de gunoi în Centrul Civic și 150 bănci în parcuri) și întreţinere mobilier existent;
 • executare lucrări de reparaţii la filigoria din Parcul Pensionarilor și montare 10 buc. mese de şah din beton;
 • întreţinere zonă verde din oraş prin cosmetizarea arborilor și a gardului viu, precum și prin plantarea de material dendrologic.
Investiții din bugetul local / 2011
 • asfaltarea drumului de acces din DN 66 spre Peștera Bolii, pe o lungime de 800 m;
 • executare lucrări de reparații curente la trotuare, scări și jardiniere pe str. 1 Decembrie 1918, în zona Mignon;
 • reabilitarea în totalitate a străzilor Independenței și Aviatorilor;
 • executare lucrări de reparații cu plombe pe străzile: Maleia, Viitorului, Gociu Nicuşor, DN 66, Aviatorilor, Dărăneşti, Nicolae Titulescu, Şt. O. Iosif, Tineretului, Aleea Trandafirilor, Cuza Vodă, G-ral Vasile Milea, Aleea Poporului, 9 Mai, Lunca + viaduct;
 • întreținere drumuri secundare, prin pietruire, pe străzile: Slătinioara, Aradului, Tudor Vladimirescu, Micul Klein, Radu Şapcă, Nedeii, Gh. Şincai, Vasile Lupu, Matei Basarab, Maleia, etc.;
 • pietruire drum din zona Saşa pe o lungime de 1,7 km.;
 • executare lucrări de reparaţii cu covor asfaltic pe străzile: Aviatorilor, V. Milea (zona Insemex), Nedeii, Gheorghe Şincai, Vasile Lupu, Matei Basarab, Nicolae Bălcescu, sens giratoriu – intersecţie DN 66 cu 1 Decembrie 1918, sens giratoriu – intersecţie DN 66 cu Mihai Viteazul, precum și drumul de acces la cimitirul din Aeroport;
 • aşternere covor asfaltic pe aleea de acces și aleea principală în Cimitirul Aeroport;
 • construirea a 3 noi alei în Parcul central „Carol Schreter”;
 • construirea unui pod nou peste pârâul Slătinioara și a unui zid de sprijin pe o lungime de 100 m; reparații la un alt pod, tot peste pârâul Slătinioara; construire podeţ pe str. Plopilor;
 • realizare iluminat arhitectural pentru Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae”, Biserica Catolică „Sf. Varvara”, Biserica Ortodoxa „Sfânta Maria”, precum și pentru Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu”;
 • realizare iluminat ornamental pe străzi, parcuri, în intersecții cu ocazia sărbătorilor de iarnă și „îmbrăcarea” în perdele de lumini a clădirii Primăriei;
 • înlocuirea în totalitate a lămpilor de iluminat de pe bulevardul 1 Decembrie 1918 și DN 66;
 • extinderea iluminatului public pentru străzile Gociu Nicuşor și Venus;
 • construirea unui pod peste pârâul Maleia din grinzi de lemn cu susținere și balustrăzi metalice;
 • amenajarea a două staționare moderne pentru transportul în comun;
 • construire scări de acces în Cartierul Colonie (zona Biserica Catolică);
 • reabilitare gard dintre DN 66 și calea ferată pe o lungime de 2 km.;
 • construire alee pietonală din beton și instalare bănci pe str. Unirii, la blocul 26;
 • executare lucrări de reparații curente la partea de construcții și reparații capitale la tâmplărie la Muzeului Mineritului;
 • amenajare corespunzător noilor norme de mediu a unui număr de 12 puncte gospodărești;
 • amenajarea și dotarea unui număr de 3 locuri de joacă pentru copii la Şcoala Dărăneşti, în parcul „Carol Schreter” și în parcul de pe str. Păcii;
 • executarea și amplasarea panourilor de promovare la intrarea și ieșirea din municipiul Petroșani;
 • achiziționare mobilier stradal (200 bănci și coșuri de gunoi).
Investiții din bugetul local / 2010
 • racordarea la reţeaua de gaz metan a 40 apartamente și extindere reţea de distribuţie pe o porţiune de 50 ml;
 • modernizarea și întreţinerea străzilor prin plombări cu mixtură stocabilă, împietruiri, plombări și covoare asfaltice;
 • amenajarea a 200 de locuri noi de parcare;
 • modernizare reţea termică aferentă PT 18 A, PT 18 B fiind schimbate și conductele de traversare a str. Oituz, Unirii, 1Iunie;
 • alimentare cu energie termică a consumatorilor de pe str. Enachiţă Văcărescu de la PT 23 și pe cei de pe str. N. Titulescu de la PT 27;
 • întreținere și modernizare rețea de iluminat public;
 • montarea unui număr de 100 buc. corpuri pentru iluminat public stradal pe următoarele străzi: Grivița Roșie, A. Iancu, Sarmizegetusa, T. Vladimirescu, V. Țepeș, E. Teodoroiu, Coasta, Uzinei, Căprioarei, Sașa, Ștefan cel Mare, 6 August, Gen. Dragalina, Părăieni, Unirii, Aviatorilor, Gh. Lazăr, Venus, Cuza Vodă, V. Alecsandri, Jiului, Maleia;
 • achiziționare mobilier urban și întreținere mobilier urban existent ;
 • achiziționare jocuri pentru copii în parcurile din municipiu;
 • întreținere zona verde prin producerea de material dendrologic și cosmetizarea arborilor și a gardurilor vii;
 • demararea lucrărilor de reabilitare a drumului spre Peștera Bolii.
Investiții din bugetul local / 2009
 • racordarea la rețeaua de gaz metan a 2 blocuri însumând un număr de 76 apartamente;
 • executare lucrări de plombare și covoare asfaltice (40.319 mp) pe str. 1 Decembrie 1918, Aviatorilor, Oituz, Păcii, Independenței, Venus, A. Iancu, 9 Mai, Cuza Vodă, M. Eminescu, Carpați, Al. Florilor, Titu Maiorescu, Şt. O. Iosif, Constructorul, Maleia, DN 66, Nicolae Bălcescu, C-tin Mille, Zorilor, Cuza Vodă, Anton Pann, Lunca;
 • executare lucrări de modernizare străzi – Gh. Lazăr, 6 August, Decebal, Gheorghe Barițiu, Venus, M. Klein, Oituz 3-5, Radu Șapcă, Vasile Alecsandri (9.787 mp);
 • modernizare trotuare prin asfaltare pe străzile Oituz, Carol Schreter;
 • realizare împietruiri (3.845 mc) pe drumurile nemodernizate pe str. Vișinilor, str. Circa Pompieri, str. 6 August, str. Gheorghe Lazăr, str. Şt. O. Iosif, str. Coasta, str. Izvorului, str. Sașa, str. Piscului, str. Radu Șapcă, str. Slătinioara, str. Anton Pann, Dâlja Mică, str. Eroilor, str. 16 Februarie, str. Plaiului, str. Poienilor, str. Plaiului, str. Uzinei, str. Sirenelor, Str. Coasta, str. Digului, drum cimitir Aeroport, str. Ștefan cel Mare;
 • realizare extindere alimentare cu energie termică str. Piscului;
 • reabilitare rețea termică exterioară aferentă PT 1 și extinderea acesteia cu consumatorii aferenți PT 1A;
 • contorizarea consumatorilor aferenți: PT 4, PT 5, PT 6, PT 8, PT 9C, PT 9B;
 • modernizarea rețelelor termice secundare aferente: PT 1A, PT 10, PT 11A, PT 12, PT 15A, PT 3A, PT 6, PT 9B, PT 13, PT17, PT 18A, PT 18B;
 • executare lucrări de reparații capitale, modernizare clădiri la: PT 2, PT 8, PT 18B, PT 23;
 • întreținere și modernizare rețea de iluminat public;
 • montarea a 200 corpuri pentru iluminat public stradal pe următoarele străzi: Grivița Roșie, Lunca, Dâlja Mare, Boţoni, Constructorul, Cuza Vodă, V. Alecsandri, Coasta, DN 66, Împăratul Traian, Aradului, Funicularului, 1 Dec.1918, Maleia, Progresului, Jiului, Eroilor, M. Klein, Dealului, 1 Mai, C. Mille, Sarmizegetusa, Dărăneşti, Sașa;
 • extindere iluminat public stradal în următoarele zone: teren de tenis aferent stadionului Jiul, parc din strada G. Nicușor, Aviatorilor, Casa Pensionarilor;
 • amenajarea unui număr de 277 locuri noi de parcare;
 • amenajarea a 15 puncte gospodărești: 6 în Cartierul Dimitrov, 7 în Cartierul Aeroport, 1 la PT 11A, 1 la Școala Avram Stanca;
 • amenajarea a 11 terenuri de minibaschet, pe str. Grivița Roșie, 9 Mai, Zorilor, Aviatorilor, Independenței și Parc Piața Centrală;
 • amenajare sens giratoriu în Piața Victoriei;
 • întreținere semafoare;
 • montare limitatoare de viteză precum și indicatoare rutiere;
 • întreținere mobilier urban, plantare flori în parcuri, plantare gard viu și amenajare scuaruri;
 • finalizarea lucrărilor la noul sediu al Cantinei Sociale;
 • împrejmuire gard Cimitir Central;
 • amenajare cancelarie nouă, bibliotecă nouă, și reabilitare instalație electrică în cadrul Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu”;
 • execuție instalație de termoficare la Sala de sport de la Școala Gen. Nr. 2;
 • reabilitare rețele termice pentru alimentarea sălii de sport de la Școala Gen. Carmen Sylva și Școala Generală Spiru Haret;
 • reabilitare instalații sanitare, instalație electrică, instalații pentru termoficare și execuție zugrăveli interioare la Grădinița Nr. 5, pentru spațiul cedat Asociației
 • Naționale a Copiilor și Adulților cu Autism – filiala Petroșani;reabilitare rețea termică la: Școala Gen nr. 2 Colonie, Grădinița PP3 – Dimitrov, Grupul Școlar Dimitrie Leonida și Grădinița PP2 Aeroport.
Investiții din bugetul local / 2008
 • racordarea la rețeaua de gaz metan a 28 blocuri, reprezentând un număr de 962 apartamente;
 • execuție lucrări de asfaltare (20.722 mp) pe străzile 1 Decembrie 1918, Aviatorilor, Oituz, Păcii, Independenței, Venus, A. Iancu, 9 Mai, Cuza Vodă, M. Eminescu;
 • modernizare străzi Ecaterina Teodoroiu, Gh. Lazăr, 6 August, Decebal, A. Saligny pe o suprafață de 4.768 mp, str. Venus, M. Klein, Oituz bl. 3-5, Radu Șapcă, V. Alecsandri însumând o suprafață de 6.194 mp;
 • modernizare trotuare pe str. Oituz, DN 66 pe o lungime de 388 ml;
 • modernizare puncte și rețele termice exterioare aferente PT1A, PT 10, PT 11A, PT12, PT15A;
 • reabilitare rețele termice la Grădinița PP3 Dimitrov, Grupul Școlar Dimitrie Leonida, Grădinița PP2 Aeroport;
 • extinderea rețelei termice în strada Piscului;
 • întreținerea și modernizarea rețelei de iluminat public;
 • amenajarea a 31 parcări auto, însumând 464 locuri de parcare;
 • efectuare lucrări de reparații la 22 de locuințe din fondul locativ de stat;
 • modernizarea fântânii arteziene din Piața Victoriei și placarea fântânii arteziene din Parcul Carol Schreter ;
 • construirea unui grup sanitar în Parcul Pensionarilor;
 • efectuarea de lucrări de hidroizolații la blocul nr.13 str. Saturn;
 • semaforizarea intersecției str. 1. Budai Deleanu cu str. Mihai Viteazu din municipiul Petroșani;
 • amenajare sens giratoriu DN 66 – str. Mihai Viteazu;
 • amenajarea filigoriei din Parcul Pensionarilor, cartierul Aeroport;
 • modernizarea Parcului Romtelecom;
 • executare marcaje rutiere în municipiul Petroșani;
 • consolidare maluri și curățarea albiei pârâurilor Staicului și Sălătruc;
 • achiziționare mobilier urban – 200 bănci;
 • achiziționare eurocontainere metalice – 40 buc;
 • plantare flori, arbori și arbuști în parcuri, precum și în spațiile verzi;
 • amenajare locuri de joacă pentru copii pe str. Vișinilor, Circa Pompieri, Aviatorilor – bl. 5, Independenței – bl. 1-3, bl. 22, bl. 35, Saturn – bl. 10, parcul de lângă Piața Centrală;
 • extindere iluminat prin montarea a 12 stâlpi, refacere gard pe o porțiune de 640 ml și asfaltare drum principal pe o lungime de 60 m, în Cimitirul Central;
 • alocare fonduri pentru lucrări de reabilitare a clădirilor școlilor și tuturor grădinițelor din municipiu;
 • reabilitarea termică a Grupului Școlar „Dimitrie Leonida”, Grădinițelor PP2 + PN2, PP3, Centrului de Excelență, Școlii Generale Carmen Sylva, Școlii Generale Spiru Haret.
Investiții din bugetul local / 2007
 • Reabilitare fântâna arteziană din Piața Victoriei;
 • modernizarea și întreținerea străzilor din municipiul Petroșani: amenajare 200 de noi locuri de parcare; plombări cu mixtura stocabilă, împietruiri (8280 mp), plombări și covoare asfaltice (25.367 mp) asfaltări trotuare, modernizare trotuare, borduri și asfalturi, etc.;
 • amenajare sens giratoriu în zona Viaduct;
 • amenajarea unui „Foișor în parcul de lângă teatru”; reparație gard Cimitir Central din municipiul Petroșani; amenajare zone verzi, prin plantarea a peste 1000 de pomi ornamentali, amenajând noi scuaruri, ronduri și alte spații verzi; s-au plantat peste 1 milion de răsaduri de flori și peste 5000 bucăți gard viu;
 • executarea lucrării de semaforizare în intersecția de la spital;
 • executarea lucrărilor de reparații la locuințele din fondul locativ de stat;
 • extindere iluminatul public; iluminatul celor 2 cimitire din oraș;
 • amenajare pistă de skateboard în Parcul „Carol Schreter;
 • susținerea lucrărilor de reparații la Spitalul de Urgență – secția ATI;
 • amenajarea a 12 noi locuri de joacă pentru copii pe raza municipiului;
 • amenajare trotuare noi pe str. Nicolae Bălcescu și str. 1 Decembrie 1918;
 • continuarea introducerii gazului metan. În anul 2007 au fost branșate la gaz un număr de 49 de blocuri, însumând 2124 de apartamente;
 • reabilitarea rețelelor de termoficare;
 • asigurarea fondurilor pentru reparaţii capitale la toate liceele și şcolile generale din municipiul Petroșani;
 • amenajare terenuri de sport cu gazon artificial la Liceul de Informatică, Școală Generală I.G.Duca și Școala Generală Carmen Sylva;
 • alocare fonduri de investiții pentru termoficare la Liceul de Informatică Petroșani, Grădinița cu program normal nr.2, Grădinița cu program prelungit nr.2;
 • realizare sistem de monitorizare video pentru siguranța copiilor din școli.

Comments are closed