Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 4 din 31-2-2012

SEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 31 ianuarie 2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.51/2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob Ridzi, domnul Viceprimar, Claudiu Cornea, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Lipseşte domnul consilier Pop Vasile

Conform dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr.1/2012, preşedinte de şedinţă este dl consilier Blag Daniel Cantemir.

DL.CONS.BLAG:
-Pentru început, supun aprobării dumneavoastră procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din luna decembrie 2011.
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Cu unanimitate de voturi, procesele verbale ale şedinţelor anterioare au fost aprobate.
-Pe ordinea de zi sunt 30 proiecte de hotărâre şi aţi mai primit un proiect suplimentar.
-Supun la vot proiectul ordinei de zi :
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pentru trimestrul IV 2011.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.DURA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.9/2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Imprumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pentru trimestrul IV 2011.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.DURA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.10/2012.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Petroşani pe anul 2012
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru minorităţi:
-D-RA CONS.DURA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:

-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Acest proiect de hotărâre îl vom supune la vot pe articole.
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Doresc să fac un amendament, şi anume, să se introducă la capitolul „Sănătate”, Anexa 1.2. – fonduri pentru elaborarea unui Studiu de fezabilitate pentru un centru de reumatologie şi fizioterapie, pentru că anul trecut au fost retrase, la Capitolul 68.02 la Asistenţă socială, tot fonduri pentru un cămin de bătrâni şi un centru social de urgenţă care să cuprindă şi un centru maternal, cheltuieli de proiectare. Şi vreau să întreb dacă la capitolul asistenţă socială a fost cuprinsă suma de un miliard de lei, suma promisă anul trecut, pentru copii care se află în pericol de abandon şcolar.

DL.PRIMAR:
-Vis-a-vis de banii legaţi de studiile de fezabilitate pentru cele două obiective, o să putem să îi transferăm în interiorul capitolului, nu trebuie neaparat să modificăm acum bugetul, iar cu doamna directoare Mraz am vorbit, miliardul acela este prevăzut, este la capitolul general, dar el este prins.

D-NA CONS.POPESCU:
-Este bine să fie particularizat. Nu trebuie sa fie in capitolul general. Trebuie particularizat.

A venit d-ra cons.Dura Cristina şi dl.cons. Gherasim Paul.

DL.CONS.BLAG:
-Alte discuţii?

D-NA CONS.POPESCU:
-Aţi spus că pentru gaz metan, primăria nu mai suportă cheltuielile. In colonie …

DL.PRIMAR:
Nu, pentru gar metan primaria nu suportă cheltuieli.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-În ceea ce priveşte proiectul de buget aferent acestui an, l-am discutat de două săptămâni aproape în fiecare zi, atât pe comisii cât şi pe formaţiuni politice. Cred că este bine să se ştie că toate propunerile au fost cuprinse, am ţinut neaparat să mergem în continuare cu toate proiectele pe care le derulăm, şi aici nu pot spune altceva decât că, actualul consiliu a dat dovadă de maturitate politică în anul 2011, am finalizat un an greu, dar cu obiective măreţe şi cu realizări pe măsură şi asta datorită maturităţii politice, la fel vom proceda şi pentru anul 2012, suntem conştienţi că de noi depinde dezvoltarea acestei zone. Nu am sinţit şi nu sint un sprijin real din partea Guvernului din Valea Jiului şi aici nu vreau să fac referire doar la municipiul Petroşani. Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că ne află imediat în a XIV-a lună fără subvenţie, suntem într-o situaţie unică, foarte critică, este destul de greu să facem faţă cerinţelor pieţei. Suntem puşi în situaţia să vorbim la modul trecut de Universitatea Petroşani, universitate la care m-am şcolit, ne-am şcolit mulţi dintre noi şi generaţii întregi au ieşit de pe băncile acestei universităţi şi au făcut cinste acestor meleaguri. Din păcate Ministerul Invăţământului nu a înţeles ţelul acestei universităţi sau poate că l-a înţeles foarte bine şi în simbioză de colaborare cu Ministerul Economiei vor să reducă la tăcere mineritul din Valea Jiului.

DL.CONS.RUS:
-Inainte să încep cu discuţiile pe buget, având în vedere că oarecum suntem la sfârşit de mandat şi trebuie să recunoaştem că realizările pe care le avem se datoresc atât grupului de la putere, cât şi opoziţiei, foarte multe obiective s-au făcut cu acordul şi cu sprijinul nostru. Noi vom vota de această dată bugetul, chiar dacă nu chiar toate din promisiunile faţă de opoziţie au fost luate în considerare, sigur, anumite lucruri necesită fonduri, anumite lucruri necesită proiecte, dar anumite lucruri necesită bunăvoinţă. Şi aş vrea să încep cu un lucru foarte important şi anume, atunci când cobori în gara Petroşani, ar fi normal ca fiind zonă turistică să găseşti dacă nu pentru români, cel puţin pentru străini un panou de orientare a ceea ce este în Valea Jiului. Mi s-ar părea ca atunci când te duci în Petroşani şi cauţi o stradă să găseşti un indicator cu acea stradă, nu necesită eforturi deosebite. Mi-ar părea foarte bine, pentru că tot se apropie campania electorală şi aşa cum am tot discutat în anumite cercuri, să avem nişte panouri închise să lipim afişe electorale şi să nu ajungem din nou să le punem pe blocuri, pe stâlpi, şi pe alte obiective pe care nu îşi au rostul. În momentul de faţă suntem aproape convinşi de faptul că prin sondaje pe care le avem, aproximativ 80% din populaţie nu are locuri de muncă şi ar fi foarte bine dacă în acest scop am crea un compartiment, care măcar să ia în considerare această cerere a populaţiei.
Ne-am bucura astăzi, dacă am putea spune că avem o zonă de agrement apropiată, aşa cum avem la nivelul institutului în care oamenii să poată cel puţin să se plimbe. Lucrurile sunt mult mai multe, nu am vrea astăzi să spuneţi că anumite categorii sociale vor avea probleme cu salariile şi aşa mici, gândindu-mă la bugetari, dar cred că ar trebui să luăm în considerare toate punctele de vedere, şi ale puterii şi ale opoziţiei, atâta timp cât am dus o politică constructivă în acest consiliu şi dorim să o ducem în continuare.

D-NA CONS.POPESCU:
-Doar vreau să informez domnii consilieri că domnul primar a promis că în cursul lunii viitoare se va înfiinţa un compartiment pentru atragerea de investitori străini şi asigurarea de locuri de muncă, deci cel puţin un prim pas se va face.

DL.CONS.BLAG:
-Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre, pe articole şi alineate:
-Supun la vot articolul 1 alineatul 1:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot articolul 1 alineatul 2:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot articolul 1 alineatul 3:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot articolul 1 alineatul 4:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot articolul 1 alineatul 5:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot articolul 1 alineatul 6:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot articolul 2:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot articolul 3:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot articolul 4:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
-Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.11/2012.

DL.PRIMAR:
-Sigur că discuţiile pe care le-am avut în ultima perioadă despre buget, au fost constructive şi am reuşit până la urmă să ajungem la un numitor comun din multe puncte de vedere, dar până să trec la lucruri concrete legate de observaţiile pertinente pe care le-aţi făcut aş vrea să spun doar că acest guvern a alocat pentru Valea Jiului şi nu mă refer numai la Petroşani cele mai mari sume pentru investiţii în cele mai multe domenii şi dacă este să începem cu infrastructură, turism, sănătate, educaţie, s.a.m.d. Sigur, rămâne această problemă a C.N.H.-ului, care din informaţiile pe care le am eu la această oră vor fi rezolvate şi aceste lucruri, sigur sunt nişte reguli din partea Uniunii Europene şi trebuie să respectăm aceste reguli, pe de o parte, iar pe de altă parte, cred că pe viitor această activitate îşi va recăpăta condiţia pe care o are în economia naţională. Sunt lucruri care nu ţin de noi, de administraţia locală, dar nu putem să fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă la nivel naţional şi în special cu C.N.H.-ul, pentru că demersurile pe care le-am făcut au fost toate demersurile posibile care s-au putut face.
În ceea ce priveşte universitatea, aşa este, eu am avut o intervenţie publică, am avut acel punct de vedere din partea comunităţii asupra faptului că universitatea este un etalon asupra Petroşaniului şi Văii Jiului. De aici încolo, dacă ni se va cere sprijin, eu personal îi voi da curs, vom sprijini cu tot ceea ce noi putem să facem, însă universitatea este o instituţie autonomă, care cu siguranţă va avea capacitatea să îşi stabilească singură parcursul şi direcţia în care dumnealor doresc să meargă. Am încredere în cei de la universitate că vor reuşi să ducă mai departe această tradiţie, fiind singura Facultate de mine din România şi se pare că este printre puţinele care mai sunt active din acest punct de vedere din Europa. Sunt perspective bune şi pentru acest domeniu, repet, rămâne ca dumnealor să îşi încheie această perioadă în care îşi vor stabili conducerea şi îşi vor defini direcţia în care vor merge în continuare.
În ceea ce priveşte turismul, gara este prinsă în programul Ministerului transporturilor pentru reabilitare, cei de la minister au înţeles importanţa reabilitării Gării din Petroşani, facem demersuri de aproape 10 ani de zile, acum avem certitudinea că în acest an se va întâmpla acest lucru.
Cu zona turistică Brădet, ştiţi că suntem în derulare cu proiectul de reabilitare a centrului civic, care cuprinde şi zona Brădet, la primăvară, când zona ne va permite vom reîncepe lucrările şi ne dorim o zonă de agrement aşa cum a fost mai demult.
Cu indicatoarele turistice şi cele legate de străzi, vreau să vă spun că banii sunt prinşi şi vom începe în acest an şi această operaţiune de inscripţionarea străzilor, ş.a.m.d. Nu ştiu dacă vom reuşi să terminăm în acest an pentru că este destul de mult, dar de început vom începe în acest an.
Bugetul este unul a continuării investiţiilor făcute şi începerii de investiţii noi, toate având ca scop transformarea municipiului nostru în ceea ce ne dorim să fie un oraş modern, o staţiune turistică de interes naţional. Si închei prin a vă spune că în ultimele două săptămâni, ultimele două weekend-uri s-au înregistrat în Parâng, în urma investiţiei Ministerului turismului, pârtia B, cu zăpadă artificială, cu ratrak, cu tot ce trebuie, s-a înregistrat un număr record de turişti, ceea ce ne dă mari speranţe că acest proiect atunci când va fi finalizat îşi va îndeplini într-u totul scopul pentru care el a şi fost implementat.

DL.CONS.BLAG:

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe centre de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.12/2012.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2011 – 2012 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.13/2012.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei aflat în sold la data de 31.XII.2011 şi datorate de către persoanele fizice şi juridice.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu propun să se specifice şi vechimea creanţelor, deci, anularea creanţelor fiscale… care au o vechime de …

DL.CONS.HORTOPAN:
-Indiferent de vechime.

D-NA CONS.POPESCU:
-Nu se poate indiferent, trebuie să menţionăm, cele cu o vechime de …

DL.RAGEA:
-Nu este vorba de prescriere, aici este vorba că sumele cheltuite pentru recuperarea creanţelor sunt mai mari de 40 de lei.

D-NA CONS.POPESCU:
-Să se specifice şi vechimea. Poate persoana vine în timp de un an.

DL.VICEPRIMAR:
Să nu confundăm cu prescripţia pentru că dacă era vorba de prescripţie nu mai era vorba de hotărâre judecătorească.

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu propun ca amendament să se menţioneze la articolul I ” sumele care sunt mai vechi de un an”

DL.CONS.BLAG:
-Voi supune la vot amendamentul doamnei consilier Popescu:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? – 1 vot(d-na cons.Damian)
-Abţineri? –
Amendamentul a fost adoptat.
-Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? – 4 abţineri(domnii consilieri Hortopan Ioan, Rus Ioan, Niţă Dorina, Damian Dana)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.14/2012.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunicatră „APA VALEA JIULUI” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2012.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:

-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Aşa cum am spus şi anul trecut, aş vrea să văd un raport de activitate. Propun amânarea proiectului de hotărâre până se aduce un raport de activitate, suma mi se pare exagerată, raportat la activitatea pe care o desfăşoară această asociaţie.

DL.CONS.HORTOPAN:
-Vreau să vă aduc la cunoştinţă, că noi în Valea Jiului plătim aproape cea mai scumpă apă potabilă din ţară. Să vină acest domn director, să vină data viitoare la şedinţa de consiliu să ne ofere nişte lămuriri, să ne spună în ce constă acest preţ pe care noi îl plătim.

DL.CONS.BLAG:
-Am înţeles că este un amendament, acela al doamnei consilier Popescu, de amânare a proiectului de hotărâre.
-Supun la vot amendamentul doamnei consilier Popescu:
-Cine este pentru? -4 voturi
-Împotrivă? -10 voturi
-Abţineri? -4 abţineri
Amendamentul nu a trecut.
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? -1 vot (d-na cons.Popescu)
-Abţineri? -2 abţineri (d-nii cons.Boboc şi Niţă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.15/2012.

D-NA CONS.POPESCU:
-Îl rog pe domnul secretar să aducă la cunoştinţa Asociaţiei să prezinte un raport de activitate pentru anul trecut.

DL.CONS.BLAG:
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociaţi al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:

-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Aş dori şi eu un raport de activitate al Salvital-ului.

DL.CONS.BLAG:
-Dacă nu sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.16/2012.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea organizării unei manifestări dedicate „Zilei Indrăgostiţilor”

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:
Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.VICEPRIMAR:
-Am făcut un calcul şi mai este nevoie de 1.000 de lei pentru a avea o rezervă în caz de orice, drept pentru care propun majorarea sumei cu 1.000 lei, deci să avem alocati 21.000 lei.

DL.CONS.ZVÂNCĂ:
-Aş vrea să ştiu pe ce se cheltuiesc aceşti bani.

DL.VICEPRIMAR:
-Este vorba de onorariu trupei.

D-NA WERSANSKI:
-Este vorba de suma de aproximativ 17.000 lei, care este onorariu treupei, este vorba şi de sonorizare, este vorba de o prestaţie de o oră, absolut tot spectacolul, cu totul.

DL.CONS.ZVÂNCA:
-Eu vreau să fac un amendament şi anume să renunţăm la suma de 16.000 lei alocaţi pentru trupa „Proconsul”, având în vedere situaţia socială care este în Valea Jiului şi în restul ţării, şi să îi invităm să cânte gratis dacă le face plăcere să fie cu noi de „Ziua Indrăgostiţilor”.
Eu zic, că din moment ce în faţa Casei de cultură sunt oameni care protestează pentru că au probleme financiare, este un pic aşa… imoral.

DL.CONS.BLAG:
-În condiţiile astea, amendamentul dumneavoastră cum sună?

DL.CONS.ZVÂNCĂ:
-Alocarea sumei de 4.000 lei pentru organizarea evenimentului …

DL.CONS.BLAG:
-Supun la vot amendamentul domnului viceprimar, acela de a suplimenta suma cu 1.000 lei.
-Cine este pentru ? -11 voturi
-Împotrivă? -1 vot
-Abţineri? -6 abţineri
Amendamentul a fost votat. În aceste condiţii, nu mai supunem la vot amendamentul domnului consilier Zvâncă.
-Supun la vot proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -11 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -7 abţineri(domnii consilieri Zvâncă Adrian, Niţă Dorina, Boboc Florian, Popescu Doina, Rus Ioan, Humel Robert şi Hortopan Ioan)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.17/2012.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator a Cupei Telescaun Parâng – ediţia XXXI-a.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.18/2012.

11.Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru cultură:
-DL.CONS.BUTULESCU VALERIU:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:

-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.19/2012.

12.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune pentru serviciul public de transport pe cablu încheiat cu S.C. Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -17 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (dl.cons.Hortopan)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.20/2012.

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor”, în municipiul Petroşani.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.21/2012.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe sociale din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru sănătate:
-D-RA CONS.DURA:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.22/2012.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a două imobile din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport, în proprietatea publică a municipiului Petroşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Petroşani.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.23/2012.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului „Cabina Poartă” situată în strada Cărbunelui şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 521 mp.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.24/2012.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp, situată în strada Aviatorilor.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.25/2012.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2500 mp, situată în strada Cărbunelui.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.26/2012.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp, situată în strada Viitorului.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.27/2012.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11,0 mp, situată în strada Gen.V.Milea.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.28/2012.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17 mp, situată în strada Independenţei.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.29/2012.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în strada Dacia.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.30/2012.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 37,26 mp., situată în strada Stefan cel Mare.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Citind cu atenţie toate documentele am ajuns la concluzia că acest on a concesionat 15 mp. şi prin … nici nu ştiu cum să denumesc acest fapt, a construit pe 52, 76 mp. Cred că suntem în faza unei situaţii fără precedent, dacă am mai înţeles suplimentarea cu un 5, un 10, un 12 mp, dar de această dată cu 250 % mai mult este inadmisibil. Si aş da un exemplu cu ce s-a întâmplat la Constanţa şi nu era vorba de un garaj, era vorba de un hotel şi tot ce a fost construit în plus a venit administratorul şi a dărâmat. De aceea propun, ca să dăm un exemplu, să demolăm. Mai întâi trebuie mediatizat, atât pe posturile locale cât şi în presă, să se înţeleagă de acum încolo că toată lumea trebuie să respecte legea, drept pentru care nu sunt de acord cu acest proiect şi mai mult de atât propun demolarea lui.

D-NA DRĂGHICESCU:
-Este un garaj construit înainte de anul 2000, a fost băgat în legalitate la momentul respectiv în baza unei declaraţii pe care o dădea deţinătorul, o declaraţie în care fiecare îşi declara suprafaţa. A fost băgat în legalitate, fără să se verifice, cu 15 mp., în condiţiile în care garajul avea 50 şi … Este o declaraţie pe proprie răspundere se poate vedea…

DL.CONS.BLAG:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -1vot (d-na cons.Popescu)
-Împotrivă? -14 voturi
-Abţineri? -3abţineri (domnii consilieri Boboc F, Butulescu, Hortopan)
Proiectul de hotărâre nu a îndeplinit cvorumul necesar.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 32 mp., situat în strada Nicolae Bălcescu, nr.10.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.31/2012.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 25 mp., notat în CF nr.62688 nr.cad.62688 către doamna Bonţa Manuela.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.32/2012.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 935 mp., notat în CF 62081 Petroşani, situat în strada Nicolae Bălcescu, nr.10.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.DAMIAN:
-Eu propun amânarea acestui proiect de hotărâre. Am discutat şi la comisiile de specialitate şi mi se pare că nu este corect ca pe acelaşi amplasament să existe două tarife diferite. Am aprobat pe acelaşi amplasament o vânzare de 30 de Euro pe mp. şi acum apare la REALCOM, pe acelaşi amplasament tariful de 26,95 Euro. Este acelaşi amplasament, aceleaşi condiţii, nu cred că este corect. Este diferenţă de 4 Euro la mp., înmulţit cu 900 mp. este o diferenţă …

DL.CONS.RUS:
-Eu cred că pe suprafaţa de acolo se regăsesc şi spaţii de depozitare şi alte bunuri.

DL.CONS.BLAG:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot amendamentul doamnei consilier Damian, acela de amânare a proiectului de hotărâre:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -4 abţineri
În condiţiile acestea, nu mai este cazul să supunem la vot proiectul de hotărâre.

DL.PRIMAR:
-Vom ruga evaluatorul să ne dea nişte explicaţii în scris de ce există această diferenţă.

DL.CONS.BLAG:
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor aferente garajelor, către proprietarii acestor construcţii în baza dreptului de preempţiune.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.33/2012.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului situat în strada Voievodului, nr.12.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.34/2012.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 183,0 mp., situată în strada 22 Decembrie, nr.1.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -3 abţineri(d-nii cons.Niţă, Zvâncă şi Damian)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.35/2012.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 28 mp. a spaţiului deţinut de Organizaţia municipală Petroşani a Partidului Social Democrat, situat în strada 1.Decembrie 1918, nr.90.
DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:

Comisia buget – finanţe:
-DL.CONS. DRĂGOESCU:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru urbanism:
-DL.CONS.RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.36/2012.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social.

DL.PRIMAR:
-Prezintă nota de fundamentare.

DL.CONS.BLAG:
-Avizul comisiilor, vă rog:
-Comisia pentru sănătate:
-DL.CONS.BLAG:
-Aviz favorabil.
-Comisia pentru servicii publice:
-DL.CONS. RUS IOAN:
-Aviz favorabil
-Comisia juridică:
-DL.CONS.CORNEA :
-Aviz favorabil

DL.CONS.BLAG:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -18 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.37/2012.

DL.CONS.BLAG:
-Pe ordinea de zi mai avem următoarele rapoarte:
-Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pe anul 2011.
-Raport privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei conform Legii nr.34/1998 de către Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani, în anul 2011.
-Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2011.
-Raport statistic privind activitatea S.P.L.A.S. în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul al II-lea 2011.
-Dacă aveţi întrebări, discuţii, pe marginea acestor rapoarte?
-Dacă nu, rog să se consemneze că s-a luat la cunoştinţă de ele.
La punctul „DIVERSE”, dacă aveţi discuţii?

D-NA CONS.POPESCU:
-Vreau să îl întreb pe domnul primar, dacă având în vedere temperaturile foarte scăzute, se pot verifica persoanele vârstnice care au nevoie de pâine, lemne, în general în colonie …

DL.PRIMAR:
-Vreau să vă spun că am început această acţiune din momentul în care s-au emis avertizările de cod galben şi cod portocaliu, suntem în teren şi cu Poliţia locală şi cu Serviciul de asistenţă socială, în cazurile în care sunt constatate astfel de situaţii intervenim.

DL.CONS.BLAG:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt, declară închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 31 ianuarie 2012.

Petroşani, 31.01.2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
BLAG DANIEL CANTEMIR SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed