Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 29 din 10-12-2010

PROCESUL VERBAL ÎNCHEIAT AZI 10 DECEMBRIE 2010, CU OCAZIA DESFĂşURĂRII şEDINŢEI EXTRAORDINARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

încheiat azi 10 decembrie 2010, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 2521/2010 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă dl. Primar, Florin Tiberiu Iacob Ridzi, dl.viceprimar Claudiu Cornea, fiind prezenţi şefii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Lipsesc domnii consilieri : Zvâncă Adrian şi Hortopan Ioan

În conformitate cu art.9 al.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, la propunerea a 1/3 din numărul consilierilor este propus preşedinte de şedinţă dl.consilier Muntean Ovidiu .

DL.CONS.MUNTEAN :
Înaintede a începe lucrările şedinţei, v-aş ruga frumos să păstrăm un moment de reculegere în memoria domnului Ghiţă Constantin, fost consilier local.
-Se păstrează moment de reculegere.

DL.CONS.MUNTEAN:
-Vă mulţumesc!
-Domnilor consilieri, vă aduc la cunoştinţă faptul că avem două proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Dl.CONS.HUMEL:
-Aş dori să includem şi „diverse”

DL.CONS.MUNTEAN:
-Da, cum să nu.
-Supun la vot proiectul ordinei de zi:

D-NA CONS.POPESCU:
-Vreau să spun şi eu ceva vis-a-vis de ordinea de zi.

DL.CONS.MUNTEAN:
-Vis-a-vis de ordinea de zi … în momentul de faţă este stabilită la două puncte. Dacă aveţi … după aceea putem să discutăm.

D-NA CONS.POPESCU:
-Voiam să spun că pe ordinea de zi putea fi inclus proiectul privind modernizarea şi dotarea cu aparatură a Spitalului Petroşani.

DL.CONS.MUNTEAN:
-Am înţeles…

D-NA CONS.POPESCU:
-Proiect care a fost luna trecută pe ordinea de zi, a avut număr de vot egal, deci paritate şi conform legii trebuia introdus din nou pe ordinea de zi. Consider că Spitalul Petroşani are prioritate, este un proiect important …

DL.CONS.MUNTEAN:
-Doamna Popescu, acest proiect de care spuneţi dumneavoastră va cuprins în şedinţa ordinară …

D-NA CONS.POPESCU:
-Da, va fi, dar trebuia inclus conform legii pe ordinea de zi de astăzi, domnul Muntean, este un proiect important pentru cetăţeni.

DL.CONS.MUNTEAN:
Aş vrea să citiţi să vedeţi ce prevede legea…

D-NA CONS.POPESCU:
-Domnul Muntean, proiectul a fost la paritate…

DL.CONS.MUNTEAN:
-În decursul … nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră. Proiectul de care dumneavoastră amintiţi, va intra probabil pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, care va avea loc la sfârşitul lunii.

D-NA CONS.POPESCU:
-Dar, îmi daţi voie şi mie două minute?

DL.CONS.MUNTEAN:
-Acum avem ordinea de zi, dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi …

D-NA CONS.POPESCU:
-Tocmai …

DL.CONS.MUNTEAN:
-Dacă nu sunteţi de acord cu ea, noi am supus la vot ordinea de zi, nu vreau să intrăm în polemică, vă rog mult.

D-NA CONS.POPESCU:
-Cum proiectul acela de credit este important pentru oameni şi spitalul este important şi trebuia să fie …

DL.CONS.MUNTEAN:
-Vă promit că la punctul de diverse o să discutăm …

D-NA CONS.POPESCU:
-Sănătatea oamenilor nu este la „diverse”, domnul Muntean. Este un proiect important pentru cetăţeni şi trebuia inclus alături de credit…

DL.CONS.MUNTEAN:
-Eu v-am înţeles, în condiţiile astea pe ordinea de zi nu este prins, iar motivul pentru care nu a fost prins o să îl discutăm ulterior după ce trece ordinea de zi.
Am supus la vot ordinea de zi:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere(d-na cons.Popescu)

1.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi Hunedoarei a terenului în suprafaţă de 3000 mp. notat în CF 3124 Petroşani, nr.topo 375/97/24/c/5/6/d/b/2/10/2/4/2/73.

-Înainte de a da cuvântul cuiva, aş da cuvântul domnului primar care doreşte să facă unele precizări pe marginea proiectului de hotărâre.

DL.PRIMAR:
-În calitate de iniţiator al acestui proiect, vreau să spun câteva cuvinte, aşa cum spun de fiecare dată când am ocazia,în orice comunitate fie locală, fie la nivel naţional doi piloni, din punctul meu de vedere sunt foarte importanţi pentru comunitate şi aceşti doi piloni sunt, dacă vreţi, credinţa şi educaţia. Din punct de vedere al educaţiei în municipiul Petroşani, noi ca şi administraţie publică locală am făcut toate eforturile şi tot ce ne-a stat în putinţă pentru a oferi cele mai bune condiţii, atât în şcoli cât şi în grădiniţe, pentru copii noştri şi pentru cei care îşi dedică viaţa educării tinerei generaţii, mă refer la profesori.
Cred că este momentul ca noi să facem un gest sau un minim efort, şi anume acela de a aproba acest teren pentru construcţia unei biserici, a unei catedrale în municipiul Petroşani. Din cel puţin două motive cred că este necesar acest lucru, unul din aceste motive este faptul că în tot judeţul Hunedoara în toate oraşele şi municipiile din judeţ de rangul pe care îl are Petroşaniul au o catedrală, fie că vorbim de Brad, Orăştie, Hunedoara, Deva, ş.a.m.d. Petroşaniul nu are aşa ceva şi cred că este momentul să punem umărul şi să facem acest lucru pentru noi toţi, pentru comunitate şi pentru oraşul nostru.
Un alt argument zic eu foarte important, este acela că bisericile ortodoxe pe care le avem în Petroşani, o parte dintre ele, într-o perioadă istorică au aparţinut altei confesiuni religioase şi cred că având în vedere dinamica evenimentelor socio-economice şi acestui fenomen de globalizare, să apară o situaţie care să nu fie plăcută, sau să nu fie o situaţie care să nu fie pe placul tuturor în ceea ce priveşte retrocedarea lăcaşelor de cult şi cred că şi din acest motiv este foarte important să avem şi să construim această biserică, această catedrală la Petroşani, într-un loc central, aşa cum se cuvine să fie o biserică într-o comunitate. Repet, pilonii de bază ai unei comunităţi care vrea să se dezvolte şi care vrea să aibă viitor şi nu numai trecut trebuie să fie credinţa şi educaţia.
Eu atât am vrut să spun şi sigur, sunt convins că lucrurile vor merge într-o direcţie favorabilă.

DL.CONS.MUNTEAN:
-Dacă dintre consilieri doreşte cineva să intervină pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu vreau să felicit reprezentanţii Episcopiei judeţului Hunedoara pentru acest proiect şi aş vrea, dacă sunt reprezentanţi aici să ne sprijine pentru realizarea unui cămin de bătrâni şi a unui orfelinat. Am primit de la consiliul local Petroşani, un teren de 7000 mp.era pe o durată de şapte luni, bineînţeles că nu am putut respecta termenul şi cu această ocazie, dacă se poate o colaborare cu o asociaţie nonguvernamentală, municipiul Petroşani şi Episcopia Devei şi Hunedoarei…

REPREZENTANT EPISCOPIE:
-Se poate face acest lucru, mai ales că din discuţia pe care domnul primar a avut-o cu preasfiinţitul, s-a menţionat că acest ansamblu bisericesc va avea şi un aşezământ social. De aceea m-a şi delegat să vin să aud toate propunerile legate de biserică, pentru că ne interesează acest lucru.

DL.CONS.MUNTEAN:
-Am să vă supun la vot proiectul de hotărâre:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere(d-na cons.Niţă)
Se transpune în Hotărârea Consiliului local nr.288/2010

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.

-Înainte de a trece la dezbaterea proiectului, voi da cuvântul domnului porimar pentru a facecâteva precizări pe marginea proiectului.

DL.PRIMAR:
-Aş vrea să fac doar câteva precizări în legătură cu acest proiect de împrumut, pentru că în săptămâna care a trecut de la primul termen de dezbatere, au apărut diferite teme de discuţie legate de acest împrumut. Aş vrea să lămuresc atât cât pot să lămuresc şi să fiu pe înţelesul tuturor, celor care sunt de bună credinţă bineînteles, pentru că cei care sunt de rea credinţă, indiferent de ce argumente ai aduce şi cât de logice ar fi ele, probabil că nu pot schimba o rea voinţă şi bună voinţă.
În primul rând acest proiect de împrumut nu face altceva decât să asigure parteade co-finanţare pentru proiectele cu finanţare europeană pe care le avem în municipiul Petroşani şi T.V.A.-ul care trebuieşte plătit pe lucrările executate. În acest sens contribuţia de 2 % pe care practic, comunitatea locală trebuie să o pună la proiectele cu finanţare europeană, la o sumă totală pe aceste patru proiecte care adunat însumează 8,3 milioane euro, înseamnă undeva … 250 miliarde lei vechi, noi comunitatea locală suntem obligaţi să punem o sumă de 8 miliarde lei vechi, diferenţa, 86 miliarde, reprezintă T.V.A.-ul pentru acest tip de lucrări. În momentul în care noi nu avem în bugetul local aceste sume, pentru a plăti T.V.A.-ul, practiclucrarea se blochează până la momentul în care poţi să achiţişi această sumă. Atunci, acest împrumut nu face altceva decât să ne asigure o continuitate a lucrărilor şi a plăţilor, în ceea ce înseamnă aceste investiţii. În momentul în care noi livrăm T.V.A.-ul, perioadă care se poate întinde între 2 şi 3 luni, aceşti bani vor fi direcţionaţi înapoi către acest împrumut, deci, practic acest împrumut este o linie de credit şi cei care lucraţi cu aşa ceva, ştiţi despre ce vorbesc. Avantajul este că noi nu vom plăti prin acest împrumut, dobânzi pe sumele neutilizate. Sunt mai multe argumente de detaliu, pe care cred că le-aţi primit la comisiile de specialitate, dacă este nevoie mai explicăm încă o dată.
Cealaltă componentă a împrumutului este în sumă de 51 de miliarde lei vechi şi este vorba de reabilitarea şi modernizarea a două străzi. Este vorba de strada Independenţei şi strada Aviatorilor. Raţionamentul pentru care am propus luarea acestor bani pentru cele două străzi este următorul : în municipiul Petroşani prin fonduri europene şi prin proiectele pe care municipalitatea le are şi fac o paranteză, vreau să le mulţumesc încă o dată celor de la compartimentul de programe europene pentru efortul pe care îl fac pentru a obţine aceşti bani şi nu sunt foarte uşor de obţinut, revin, am făcut şi avem finanţare europeană pe artera principală care înseamnă 1.Decembrie, Oituz, Unirii şi 1 Iunie. Avem proiect şi este foarte aproape de semnat de 40 de milioane de euro pe fonduri nerambursabile, de data aceasta pe Ministerul Mediului, careînseamnă canalizare şi extindere cu apă în zona Colonie şi în toate celelalte zone ale municipiului unde nu avem această utilitate. Există proiecte şi 99 % vom avea finanţare pe aceste lucrări, atunci am considerat că cele două străzi care nu au mai putut fi prinse în aceste programe, cetăţenii care locuiesc în aceste zone să beneficieze şi ei acum de confortul aceste investiţii. Acesta este rationamentul şi nimic altceva.
-Am auzit discuţii legate de sumele pentru aceste străzi, vreau să vă amintesc, că indicatorii tehnici şi studiile de fezabilitate pentru aceste două străzi au fost votatede către consiliul local în acest an, le-am aprobat.
-A mai fost o idee care spune că îndatorăm municipiul şi generaţiile viitoare vor trebui să plătească pentru noi ş.a.m.d. Vreau să vă spun următorul argument, deficitul financiar şi pe bugetul pe care îl execută de trei ani încoace, cel puţin trei ani, poate şi mai în spate, Primăria Petroşani pe indicatorii tehnico-economici pe care îi avem poate teoretic să împrumute 400 de miliarde lei vechi pe următorii 20 de ani. Prin acest împrumut nu face altceva decât să luăm sau să îndatorăm comunitatea în total 51 miliarde la străzi cu 8 miliarde contribuţie proprie, înseamnă 59 de miliarde vechi şi cu 30 de miliarde vechiul împrumut, înseamnă 89 miliarde de lei vechi. 89 miliarde de lei vechi din 400 de miliarde, înseamnă undeva sub o treime. Deci nu sunt un iresponsabil din acest punct de vedere şi vreau să ştiţi acest lucru. Pe de altă parte trebuie să mai ştim că în lumea în care trăim nu putem să rămânem închistaţi într-un mod de lucru învechit, şi anume, în a neutiliza aceste instrumente financiare puse la dispoziţia autorităţilor publice locale. Dacă veţi face şi aveţi posibilitatea să verificaţi municipalităţile din România o să vedeţi că sunt municipalităţi care s-au îndatorat foarte mult şi care s-au dezvoltat la maxim pentru a face şi a ridica gradul de confort pentru cetăţenii respectivelor comunităţi. Acest instrument pe care îl avem la dispoziţie, această linie de credit se va lua în condiţiile cele mai bune şi v-am spus de ce, exerciţiul financiar şi bugetul municipiului Petroşani permite luarea unor dobânzi mici şi bune, aşa cum avem şi la celălalt împrumut şi obţinerea unor condiţii de executare foarte bune, nu împovărătoare. Şi aş vrea să mai adaug un argument pentru ca să fim opoziţie cu opiniile pe care unii dintre lideri le-au făcut, lideri locali, mă refer, şi anume acela că Primăria Petroşani sau primarul în spetă, că de mine era vorba îndatorez oraşul şi în loc să fac învestiţii care să aducă profit bag banii în drumuri şi în alte utilităţi. Vreau să ştie aceşti domni că în general, nu numai aici, peste tot în lume administraţiile publice locale nu sunt S.R.L.-uri ele nu fac investiţii pentru profit, nici nu avem voie să desfăşurăm noi, ca autoritate publică locală activităţi aducătoare de profit. Putem în schimb să înfiinţăm anumite societăţi care pot să desfăşoare şi această activitate dar menirea principală a administraţiilor publice locală este aceea de a face investiţii în infrastructură şi de a creşte gradul de confort şi de viaţă a cetăţenilor respectivei comunităţi şi dacă se poate a cât mai multor oameni care să beneficieze de aceste investiţii, şi v-am spus mai înainte care este raţionamentul pentru care am băgat străzile Aviatorilor şi Independenţei în acest împrumut. Nu mi se pare corect ca majoritatea celorlalţi cetăţeni să beneficieze de aceste investiţii, iar cele două străzi să nu beneficieze, pe de altă parte nu uit nici străzile pe care le vom face pe bugetul local anul viitor, atât cât ne permite bugetul, dar trebuie să ai capacitatea ca administrator, ca primar, ca şi consiliu local să atragi resurse şi să faci dezvoltare. Şi dezvoltarea nu o poţi face decât în infrastructură, care înseamnă drumuri, apă, canal, parcuri, gaz, lumină, ş.a.m.d. şi sigur alte servicii care vin în beneficiul populaţiei.
-Încă o dată eu vă mulţumesc şi sigur, aştept cu interes punctele de vedere ale dumneavoastră.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Nu aş vrea să reiau discuţia de la şedinţa de comisii sau din plen de data trecută, nici cele pe care le-au purtat în săptămâna premergătoare, ci aş propune un amendament, şi anume aliminarea punctului „c” de la art.3.

DL.VICEPRIMAR:
-Eu vă propun să analizăm un pic mai atent, eventual, eu cred că dumneavoastră vă referiţi doar la partea care se referă la posibilitatea redirecţionării investiţiilor.
-Atunci eu vă propun să păstrăm litera „c”, dar până acolo unde spune „împrumutului prevăzut la art.1.” pentru că sumele disponibile pot merge către finanţarea sau rambursarea împrumutului prevăzut la art.1.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Da, corect!

DL.VICEPRIMAR:
-Deci, să nu dispară toată litera „c” ci doar de la „sau va fi redirecţionat” încolo.

DL.CONS.MUNTEAN:
-Am reţinut amendamentul dumneavoastră. Poftiţi doamna Popescu.

D-NA CONS.POPESCU:
-Ţinând cont că pe lista prezentată nu sunt proiecte privind serviciile medicale, privind sănătatea oamenilor din municipiul Petroşani, propun ca acest proiect să fie supus dezbaterii publice, propun amendamentul de amânare 30 de zile, să fie supus dezbaterii publice. Consider că este important pentru oraş şi dezvoltarea infrastructurii dar în infrastructură intră şi unităţile medicale. Aici în lista pentru obiectivele pe anul 2010 nu se prevede proiectul privind reabilitarea ambulatorului, proiectul ştiu că este aprobat, de asemenea proiectul privind reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură de specialitate a spitalului de uregenţă Petroşani, nu se face referire absolut deloc, nu vreau să se mai spună că suntem de rea credinţă, că nu participăm la dezvoltarea oraşului. Prin urmare, amendamentul meu este amânarea proiectului şi supunerea dezbaterii publice în timp de 30 de zile.

DL.CONS.MUNTEAN:
-Dacă mai doreşte cineva să face vreun amendament?
-Dacă nu, în ordinea în care au fost făcute, voi supune la vot amendamentul domenului consilier Drăgoescu:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Popescu)
Amendamentul a fost promovat.
-Supun la vot amendamentul doamnei consilier Popescu:
-Cine este pentru? -1 vot (d-na cons.Popescu)
-Împotrivă? -15 voturi
-Abţineri? –
Amendamentul nu a fost promovat.
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre amendat:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? -1 vot (d-na cons.Popescu)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.289/2010.
-La „Diverse”, dacă sunt discuţii?

DL.CONS.HUMEL:
-Două chestiuni foarte pe scurt, domnul primar a şi spus la început că ne bazăm pe doi piloni, credinţa şi educaţie, domeniu în care activez şi eu. Am o problemă legată de Şcoala din colonie, şcoala nr.2, la toate şcolile am văzut că sunt termopane, aici cred că am rămas puţin în urmă, aş vrea să ştiu dacă este luat în calcul aspectul acesta şi dacă se poate rezolva, şi a doua problemă şi mă bucur că sunt cetăţenii şi de pe strada Unirii aici, vreau să întreb de ce iluminat de sărbători nu a ajuns şi pe strada Unirii, sau poate că este doar o chestiune de timp? Îşi doresc şi oamenii aceştia să simtă că fac parte din oraş. Mulţumesc!

DL.PRIMAR:
-Vă răspund punctual, în legătură cu Şcoala 2, această şcoală a fost singura şcoală din Petroşani care a intrat în programul de modernizare finanţat de Banca Mondială undeva în anul 2005, proiectul a fost făcut de inspectorat, atunci nu a fost prevăzută schimbarea geamurilor şi atunci nu am putut să intervenim noi peste, la anul o să prindem, cred că este singura şcoală care nu are această tâmplărie, dar din motivul acesta nu am putut să intervenim, o să schimbăm anul viitor şi tâmplăria în termopan.
-Legat de iluminatul de pe strada Unirii, este o chestiune de timp şi vă rog să mă credeţi că mi-aş dori să punem aceste instalaţii pe toate străzile din municipiul Petroşani, din păcate din punct de vedere financiar nu ne-am putut permite anul acesta, sper ca anul viitor să ne permitem să facem şi mai mult. Pe de altă parte, sigur ne îndreptăm atenţia către toate cartierele din municipiul Petroşani, dar fiecare comunitate, fiecare oraş din lumea asta are un centru, un centru reprezentativ, dar asta nu înseamnă o discriminare între cei care stau în centru şi cei care stau în altă parte, sigur este ca şi într-o casă, nu le putem face pe toate dintr-o dată, dar vă asigur că anul viitor iluminatul va fi extins şi pe strada Unirii şi pe strada Independenţei.

DL.CONS.MUNTEAN:
-Dacă mai doreşte cineva vreo explicaţie?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local din data de 10 decembrie.2010.

Petroşani, 10 decembrie 2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
OVIDIU MUNTEAN SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed