Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 28 din 26-11-2012

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 26 noiembrie 2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1816/2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri:

DL.SECRETAR:
-Avînd în vedere faptul că domnul consilier Lupu lipseste, voi da citire primului proiect de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Îl propun pe domnul consilier Drăgoescu.

DL.SECRETAR:
-Dacă mai aveţi alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun aprobării propunerea domnului consilier Postolache:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 361/2012.

In continuare va comduce şedinţa de consiliu, domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi completat cu cele două proiecte de hotărâre pe care le-am primit ulterior:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la al doilea proiect de pe ordinea zi, şi anume:

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

-Având în vedere faptul că nu s-au ţinut şedinţe pe comisii, supun dezbaterii proiectul de hotărâre.
-O să o invit pe doamna directoare Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu aveţi, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.362/2012.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea premierii echipei de salvatori minieri, câştigători ai fazei naţionale a „Concursului naţional de salvare subterană şi de suprafaţă”.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.363/2012.

4.Proiect de hotărâre privind implicarea Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de grupul de iniţiativă din cadrul Forumului Pro Urbis, al concursului „Alimentaţie sănătoasă cu ajutorul fructelor”.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.364/2012.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumei aprobate prin HCL 335/2012 cu suma de 6.500 lei.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.PRIMAR:
-Aici trebuie să fac o precizare şi anume, data trecută am aprobat 6.000 lei pentru transportul locomotivei, oricum anul acesta nu vom putea plăti decât jumătate din costurile pentru macara şi tot ce implică transportul acestei locomotive, anul viitor vom plăti şi restul sumei, cheltuielile cu macarau se ridică undeva la suma de 7.000 lei. Este foarte scump, pentru o singură zi… trebuie macara de 200 de tone. Consiliul Judeţean a plătit la Inspectorat 20.000 Euro, asta este partea care ne revine nouă.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai aveţi nevoie de alte lămuriri?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.365/2012.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei de îndată din data de 26 noiembrie 2012.

Petroşani, 26 noiembrie 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
DRĂGOESCU PETRU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed