Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 23 din 19-10-2012

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 19 octombrie 2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1454/2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri: Lupu Constantin, Mârza Florin

DL.SECRETAR:
-Având în vedere faptul că domnul consilier Lupu lipseşte supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL CONS.POSTOLACHE:
-Îl propun pe domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.SECRETAR:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu propunerea ca domnul consilier Drăgoescu Petru să fie numit preşedinte de şedinţă:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.297/2012.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
2.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.57/2012 privind aprobarea Agendei cultural-artistice şi sportive pentru anul 2012.
-Nu am să cer avizul comisiilor deoarece nu s-au ţinut fiind şedinţă de în dată, drept pentru care vă invit la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Ce reprezintă modificarea sumelor respective?

D-NA WERSANSKI:
-Noi am întocmit agenda culturală la începutul anului 2012 şi a fost aprobată în primăvară. Au fost prevăzute nişte sume estimative pentru fiecare activitate în cadrul agendei. Având în vedere faptul că ne-am apucat de organizarea târgului acum câteva săptămâni am ajuns la concluzia că s-au anunţat mult mai mulţi comercianţi decât am prevăzut noi la începutul anului şi am văzut că târgul o sa aibă o mult mai mare amploare decât de-am fi aşteptat. În acest sens ne-am gândit să facem şi un spectacol care se va desfăşura la Casa de cultură, pe scena amplasată acolo, şi pentru aceasta am avut nevoie de o sumă mai mare de bani. De asemenea pentru ziua de 1 Decembrie, având în vedere că nu am organizat Ziua Armatei deoarece acel monument încă nu a putut fi terminat, suma prevăzută la Ziua Armatei, plus alte sume pe care le-am economist de la alte activităţi, urmează să le folosim pentru a organiza ziua de 1 Decembrie. Dorim să facem o activitate de mare amploare în parcul Carol Schreter, unde o să dăm mâncare, tradiţională să zicem, de 1 Decembrie, unde urmează să facem şi un spectacol şi în acest sens aceste sume, ne-am gândit că o sa fie necesare pentru a organiza acest eveniment.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Nu am înţeles atât de bine, dar există un raport, să spunem, pentru spectacol atâta .., pentru mai ştiu eu…

D-NA WERSANSKI:
-Un deviz?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Aveţi pregătit un deviz, un raport să ştim exact ce bani alocăm pentru o activitate, ce bani pentru alta …

D-NA WERSANSKI:
-Da, există.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Păi nu îl avem în material şi de accea am întrebat.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt alte intervenţii?

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Totuşi pentru Ziua Naţională a fost prevăzută suma de 10.000 lei, suplimentarea cu încă 25.000, sau 24.000 lei în primul rând nu se justifică prin Nota de fundamentare şi doi această zi cade în campania electorală şi nu aş dori să se interpreteze ca fiind un fel de pomană electorală cu care noi ne permitem să dăm cu banii în stânga şi în dreapta.

D-NA WERSANSKI:
-Anul trecut ziua de 1 Decembrie nu a fost în timpul campaniei electorale, probabil că şi dumneavoastră aţi participat atunci, a fost o acţiune foarte amplă la care au participat foarte mulţi locuitori din comunitatea noastră şi a fost tot aşa un lucru deosebit şi de aceea ne dorim să organizăm la fel această zi, pentru comunitate, să participe cât mai mulţi locuitori. Nu este legat de campanie, anul trecut a fost, să zicem, prima ediţie, când am organizat sărbătorirea acestei zile afară şi nu în cadrul primăriei.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Dar acum la acest târg de produse tradiţionale este o masă organizată de … nu ştiu câte porţii. Dacă se face aşa atunci facem în fiecare lună, şi luna viitoare şi …

D-NA WERSANKI:
-Târgul de produse tradiţionale, înseamnă şi mâncarea tradiţională care se dă… aţi văzut, peste tot în România se organizează astfel de târguri…

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Nu contest asta, fiecare îşi promovează marfa, dar la Ziua Naţională … Eu consider că nu este potrivit.

DL.CONS.CORNEA:
-Dacă Ziua Naţională cade în timpul campaniei electorale, eu nu cred că nu trebuie organizată aşa cum se cuvine, în plus sunt convins că acolo vor fi prezenţi toţi candaţii indiferent de culoarea politică, mai ales că unii dintrei ei sunt şi membrii ai consiliului local, iar din câte ştiu eu, domnul primar nu candidează, dumnealui fiind principalul organizator al acestui eveniment, aşa că nu văd o problemă să organizăm un astfel de eveniment în timpul campaniei electorale.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Nu s-a pus problema de ce organizăm aceste activităţi, ci de ce să suplimentăm acea sumă.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu mai sunt supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? -1 vot (dl.cons.Sipeţan)
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea consiliului local nr.298/2012.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Petroşani.

DL.CONS.RUS:
-Dacă proiectul dinainte, cel cu suplimentarea sumelor alocate îşi găseşte locul într-o şedinţă de îndată, acest proiect nu cred că trebuie discutat în regim de urgenţă, fără să treacă prin comisii. Nu putem să delegăm acest serviciu public pentru 10 ani fără să discutăm pe îndelete acest proiect. Rugămintea mea este să amânăm acest proiect de hotărâre până la şedinţa ordinară, să îl discutăm la comisii, şi nu în regim de urgenţă.

DL.PRIMAR:
-Eu cred că nu este nici un fel de problemă să lăsăm acest proiect pentru şedinţa ordinară. Ar fi bine să ne spuneţi acum dacă sunt aspecte care ar trebui modificate pentru a putea lucra pe proiect.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Să înţeleg că amendamentul dumneavoastră domnul consilier Rus este de amânare a proiectului de hotărâre pentru şedinţa ordinară.
-Supun la vot amendamentul domnului consilier Rus:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Amendamentul a fost votat, în concluzie proiectul de hotărâre este amânat pentru o altă şedinţă.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Canalizare menajeră străzile Micu Klein şi Radu Sapcă, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
-Amendamente, discuţii dacă aveţi pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea consiliului local nr.299/2012.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii” Branşare individuală la reţeaua de apă a apartamentelor din blocul social Pavilion D3, str.Tudor Vladimirescu în municipiul Petroşani”.
-Dacă sunt discuţii, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre:
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea consiliului local nr.300/2012.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii „Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă strada Gociu Nicuşor – Venus, în municipiu Petroşani” şi actualizarea Anexei nr.1 la HCL nr.93/2012 reprezentând Lista de investiţii pe anul 2012.
-Dacă sunt discuţii, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre:
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea consiliului local nr.300/2012.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei de îndată din data de 19.octombrie 2012.

Petroşani, 19 OCTOMBRIE 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
PETRU DRĂGOESCU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed