Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 22 din 10-10-2012

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 10 octombrie 2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1429/2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri: Lupu Constantin, Mârza Florin şi Nicolae Florin.

DL.SECRETAR:
-Având în vedere faptul că domnul consilier Lupu lipseşte voi da citire primului proiect de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
-Vă rog să faceţi propuneri.

DL CONS.CORNEA:
-Îl propun pe domnul consilier Drăgoescu Petru.

DL.SECRETAR:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu propunerea ca domnul consilier Drăgoescu Petru să fie numit preşedinte de şedinţă:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea consiliului local nr.293/2012.

Au venit domnii consilieri Simota Alin şi Butulescu Valeriu.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Vom trece la următorul proiect de pe de pe ordinea de zi, şi anume:

2.Proiect de hotărâre privind redistribuirea sumelor reprezentând cheltuieli de personal, între unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul municipiului Petroşani, pentru plata salariilor aferente lunii septembrie.2012.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-O rog pe doamna directoare Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOARE POPA:
– Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Amendamente, discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotriva? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.294/2012.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co+finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-doamna directoare Popa vă rog să ne spuneţi câteva cuvinte despre proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOARE POPA:
– Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Deci dacă nu facem plata în continuare riscăm să pierdem finanţarea.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Da, riscăm să pierdem finanţarea, iar proiectul următor este legat de acest proiect, dacă dumneavoastră sunteţi de accord, atunci trebuie să rectificăm şi lista.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Aici unde aţi spus că s-a diminuat puţin, mie mi se pare …

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Nu am spus puţin, o parte, poate că nu era bună exprimarea.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-O parte… din 1.800.000 diminuăm 1.300.00 lei….

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Nu, totalul a fost 3.160.000, dacă imi aduc bine aminte …

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Pe lista obiectivelor de investiţii apare “reabilitare, modernizare echipamente pentru ambulatoriu 1.860.000”.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Da, atât va fi acum 1.860.000…

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Din care luăm 1.300.000…

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Nu, am luat 1.300.000 şi atât a mai rămas, 1.860.000. Atât a mai rămas.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Am înţeles.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.295/2012.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă aveţi discuţii, nelămuriri la proiectul de hotărâre?
-Am înţeles că rectificarea pe care o facem este legată de proiectul de hotărâre anterior pecare tocmai l-am votat.
-Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -16 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.296/2012.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Ordinea de zi fiind epuizată, dacă la capitolul “diverse” aveţi discuţii?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-În ultima perioadă în ziarele din Valea Jiului apar tot felul de interviuri a unor personae din cadrul primăriei, deşi ştim că primăria are purtător de cuvânt, şi nu sunt corecte.
În ziarele locale de astăzi apare faptul că noi consilierii ne-am fi opus la… domeniul schiabil … pentru a da unei societăţi, serviciile. Ceea ce nu este adevărat. Nu mi se pare normal ca să tot dai în nişte oameni nevinovaţi.
A mai apărut ceva legat de sistemul de termoficare. Noi nu am vorbit absolute nimic de sistemul de termoficare. Rugămintea este, doamna viceprimar, dacă nu este domnul primar, să luaţi legătura şi să vedeţi să nu se mai întâmple lucruri de genul acesta.

D-NA CONS.MUNTEAN:
-Cine a făcut aceste declaraţii?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Domnul Popescu în ziarul de astăzi.

DL.CONS.CORNEA:
-De termoficare nu a fost vorba.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Nu, s-a spus că s-a discutat cu consilierii şi … nu este corect.

DL.CONS.RUS:
-Eu cred că în condiţiile acestea ar trebui să numim noi un purtător de cuvânt care să ne reprezinte. Nu mi se pare normal ca cineva, chiar străin, în cazul în care noi vorbim sau nu vorbim să arunce tot pe consilierii locali. Nu cred că îi convine nici unui consilier să vadă în presă, că am discutat, am hotărât, şi de fapt noi suntem străini de acea problemă, nu mi se pare normal. Până la urmă este o chestiune de bun simţ.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei de îndată din data de 10.octombrie 2012.

Petroşani, 10 OCTOMBRIE 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
CONSTANTIN LUPU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed