Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 21 din 5-10-2012

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 05 octombrie 2012 , cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1414/2012 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul Primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, doamna Viceprimar Dorina Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 14 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri: Drăgoescu Petru, Grigoriu Lavinia, Mârza Florin, Nicolae Florin,

DL.SECRETAR:
-Voi da citire primului proiect de hotărâre:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
-Vă rog să faceţi propuneri.

D-NA VICEPRIMAR:
-Îl propun pe domnul consilier Lupu Constantin.

DL.SECRETAR:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu propunerea ca domnul consilier Lupu Constantin să fie numit preşedinte de şedinţă:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea consiliului local nr.290/2012.

In continuare va comduce şedinţa de consiliu, domnul consilier Constantin Lupu.

DL.CONS.LUPU:
-Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi completat cu cele două proiecte de hotărâre pe care le-am primit ulterior:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la al doilea proiect de pe ordinea zi, şi anume:

DL.CONS.LUPU:
-Vom trece la următorul proiect de pe de pe ordinea de zi, şi anume:

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

DL.CONS.LUPU:
-O rog pe doamna directoare Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOARE POPA:
– Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă aveţi întrebări pe marginea proiectului de hotărâre?

DL.CONS.SIPEŢAN:
-La unul din capitolele de cheltuieli, zice”Studiu de fezabilitate, proiect tehnic … Radu Sapcă şi Micu Klein… în valoare de 7.000 lei, este necesară realizarea canalizării pe o lungime de 30 m. Atât ne costă proiectul pentru 30 de m.de canalizare?

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Nu proiectul, este studiul.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Deci pentru 30 de m.?

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Da atât ne costă studiul, nu proiectul, de acolo o să vedem valoarea proiectului. Valoarea proiectului o să reiasă din studiu, deocamdată plătim cuiva să ne facă un studiu. De acolo o să rezulte valoarea proiectului pe care o să îl includem ulterior în bugetul local şi o să-l finanţăm.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Mi se pare cam mult sunt totuşi 30 de m.de canalizare. Asta este obiectul proiectului, canalizare pe stradă, nu, nu stiu ce studiu de impact.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Da, dar face şi proiectul tehnic şi detalii de execuţie şi studiu de fezabilitate in preţul ăsta.

DL.CON.LUPU:
-Dacă mai sunt şi alte întrebări referitor la acest proiect de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotriva? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.291/2012.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota – Ungaria, în perioada 12-5 octombrie 2012.

DL.PRIMAR:
-De fiecare dată când avem evenimente în comun participă primarul şi încă două persoane, eu îl deleg pe domnul Wersanski, dar mai trebuiesc încă doi consilieri. Cine doreste … în invitaţie sunt doi consilieri, dar poate foarte bine să meargă unul singur.

DL.CONS.STEPAN:
-Îl propun pe domnul consilier Pop Tiberiu, este şi în comisia comună, ştie şi limba…

DL.CONS.LUPU:
-Să stabilim prima dată, domnul primar acceptă varianta domnul Wersanski şi încă doi consilieri, sau varianta, domnul Wersanski şi un consilier.

DL.PRIMAR:
-Nu punem problema aşa, dacă mai vrea cineva…?

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai doreşte cineva să facă parte din această delegaţie?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu completarea ca domnul consilier Pop să facă parte din comisie:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.292/2012.
-Tinând cont de faptul că este şedinţă de îndată nu avem „diverse”, dar dacă totuşi aveţi alte probleme?

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Eu am discutat şi cu colegii, şi ţinând cont de faptul că se apropie „Ziua Armatei”, drapelul din parc ar trebui schimbat, este cam deteriorat.

DL.PRIMAR:
-Aveam de gând să îl schimbăm, avem altul deja pregătit şi va fi schimbat.
-Vreau să vă mai spun ca în perioada 20-21 octombrie va avea loc Târgul de produse tradiţionale, la care sunteţi invitaţi.

DL.CONS.LUPU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei de îndată din data de 05.octombrie 2012.

Petroşani, 05 OCTOMBRIE 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ,
CONSTANTIN LUPU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed