Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 20 din 29-7-2013

şEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi 29 iulie 2013 , cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 1025/2013 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă doamna viceprimar – Dorina Veronica Niţă, domnul Secretar – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, ziarişti.
Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Grigoriu Lavinia, Iliaş Nicolae, Lăutaru Alexandru, Mârza Florin, Muntean Lucica, Stepan Nicu, Toma Ion.

DL.SECRETAR:
– Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi pe care avem patru proiecte de hotărâre:
-Cine este pentru? -10voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
DL.SECRETAR:
-Vă rog să faceţi propuneri.

D-NA VICEPRIMAR:
-Îl propun pe domnul consilier Drăgoescu.

DL.SECRETAR:
-Dacă mai sunt alte propuneri?
-Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea doamnei viceprimar:
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.239/2013.

În continuare va conduce şedinţa domnul consilier Drăgoescu.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi a instituţiilor publice locale, cu sau fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Îl rog pe domnul secretar să ne prezinte proiectul de hotărâre.

DL.SECRETAR:
– Prezintă proiectul de hotărâre.

DL.CONS.POSTOLACHE:
-Eu am o întrebare. Se spune aici în nota de fundamentare că la apariţia Ordonanţei Guvernului nr.77, erau vacante 55 de locuri, deci noi vom desfiinţa 24, celelalte care rămân sunt ocupate sau neocupate.
DL.SECRETAR:
-Rămân vacante, dar din nefericire procedura de ocupare este ca şi înainte, cu aprobarea Guvernului, prin Ministerul Dezvoltării…
-Pot să vă spun că de 4 luni am cerut aprobarera unui post la muzeu şi nu am primit nici un răspuns. Cred că va fi extrem de greu să mai ocupi un post, chiar unul la unul.
– Nu am găsit înţelegere la Bucureşti nici să înfiinţăm acea unitate de monitorizare a serviciilor. Dacă vă aduceţi aminte, am desfiinţat-o de la SPADPP pentru că ni s-a spuns să nu fie acolo, să fie în afară şi nu ne-au lăsat să înfiinţăm, va trebui la următoarea modificare să luăm un post vacant şi să îl transformăm. Nu ne-au lăsat să facem chiar nimic, au fost foarte stricţi, au interpretat în stilul lor ordonanţa. Am înţeles care este ideea lor de fapt, să desfiinţeze nu să transforme sau să înfiinţeze.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Aţi spus că s-a înfiinţat postul de arhitect şef, să înţeleg că va fi ocupat de un arhitect sau poate să îl ocupe şefa de la urbanism?

DL.SECRETAR:
-Numai de către un arhitect.

DL.CONS.BUTULESCU:
-Nu va fi ocupat niciodată în condiţiile astea. La ce salarii sunt, numai dacă prindeţi unul cu arcanul, numai atunci …

DL.SECRETAR:
Nu cred că îl vom ocupa, din păcate şefa serviciului, doamna Puiu, nu îndeplineşte condiţiile.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Aici am câteva neclarităţi, avem cumva transport public local?
-Avem firmă de transport public local?
D-NA VICEPRIMAR:
-Avem persoane care se ocupă de autorizare şi de urmărirea activităţii de transport public.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Da, aici văd că sunt patru persoane. Compartiment circulaţie şi drumuri publice …?

D-NA VICEPRIMAR:
-Sunt cei de la Poliţia locală, care pot merge în patrulă cu cei de la Poliţia rutieră.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Şi la locurile vacante văd că sunt câteva neinteresante şi neimportante, cum ar fi promovarea turistică şi atragerea investitorilor şi a investiţiilor.

D-NA VICEPRIMAR:
-Promovarea turistică şi atragerea investitorilor şi a investiţiilor a fost o iniţiativă a doamnei fost consilier din partea PSD , doamna Popescu Doina.

DL.SIPEŢAN:
-A fost aşa de important că acum se desfiinţează.

DL.SECRETAR:
-Este la excepţii.

D-NA NIŢĂ:
-Cel de promovare turistică, dacă aţi citit nota, este pentru că noi am depus un program european. Şi suntem acum în faza în care este la minister depus dar încă nu este semnat de ei, pentru că au avut reorganizări…

DL.CONS.SIPEŢAN:
-S-a făcut o întrebare acum două luni cu personalul contractual, atribuţii şi cam ce prestează fiecare, s-a făcut o cerere din partea …

DL.SECRETAR:
-Mai exact ce doriţi, Fişele posturilor?

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Nu fişele posturilor. Cam ce, cum, unde lucrează.

DL.SECRETAR:
-Păi scrie în fişa postului unde lucrează fiecare.

D-NA STĂNIŞEL:
-Scrie în statul de funcţii, se vede exact compartimentul şi funcţia pe care o ocupă.

DL.CONS.SIPEŢAN:
-Nu m-aţi înţeles ce am vrut să spun.

D-NA STĂNIŞEL:
-Fiecare are fişa postului în cadrul compartimentului în care lucrează. Muncitorii de la salubritate au fişa postului cu ce fac, muncitorii de la cimitir la fel. Fişa postului se face în funcţie de specificul activităţii pe care o desfăşoară în cadrul compartimentului.

DL. CONS.SIPEŢAN:
-Ştiu ce înseamnă dar nu sunt lămurit, mă rog … apar mult mai mulţi decât se văd, cam asta voiam să spun.

D-NA STĂNIŞEL:
-Posturile ocupate sunt cele care se văd, nu ai cum să plăteşti mai mult decât este pe statul de funcţii.

DL.CONS.CORNEA:
-Păi unii mai lucrează şi în schimburi şi nu se văd toţi odată.

D-NA VICEPRIMAR:
-Aici ei sunt împărţiţi pe două coloane, funcţii publice şi funcţii contractuale şi fiecare este cu numele şi postul pe care îl ocupă.

DL.SECRETAR:
-O să îi spun domnului Director interimar Vişan, pentru că bănuiesc că vă interesează cei de la SPADPP, nu cei din primărie să vă pregătească fişele posturilor.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.240/2013.

3.Proiect de hotărâre privind transformarea Serviciului public local de asistenţă socială în Direcţia de asistenţă socială Petroşani, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Doamna de la personal ne puteţi da detalii?

D-NA STĂNIŞEL:
-Acesta este proiectul de la doamna Mraz. Acolo s-a transformat din serviciu în direcţie. Practic este o reorganizare şi s-a înfiinţat un compartiment de contracte servicii sociale pentru că legea o obligă să aibă un astfel de compartiment. În rest totul a rămas la fel.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Deci prin efectul legii nu se poate numi serviciu, trebuie să se numească direcţie.

DL.SECRETAR:
-Da, şi au obligaţia să înfiinţeze acest compartiment de contractări servicii care să se ocupe de cantină, de tot ce înseamnă contracte încheiate de această direcţie.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Este vorba de forma de organizare.
-Dacă mai sunt alte discuţii?
-Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.241/2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Petroşani în calitate de membru afiliat cu Bursa Română de Mărfuri S.A

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
-Cine este pentru? -10 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.242/2013.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 29 iulie 2013.

Petroşani, 29 iulie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ, PETRU DRĂGOESCU SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed