Procesul Verbal al Sedintei Consiliului Local nr. 14 din 23-6-2011

SEDINTA DE INDATA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

încheiat azi 23 iunie 2011, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată
a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr.1280 /2011 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă: dl.viceprimar Claudiu Cornea, dl.secretar Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.
Lipsesc domnii consilieri : Boboc Florian, Damian Dana, Mârza Florin, Lupu Constantin.

Conform dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 108 din 31 martie 2011, preşedinte de şedinţă este dl consilier Drăgoescu Petru.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
Pe ordinea de zi avem patru proiecte de hotărâre.
-Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi cu rugămintea de a începe cu proiectul nr.2 de pe ordinea de zi pentru că proiectul nr.1 mai suportă câteva modificări:
-Cine este pentru? -unanimitate
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ei investiţiei „Extindere canalizare strada Maleia în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL. CONS. DRĂGOESCU:
-Prezintă proiectul de hotărâre.
-Având în vedere faptul că şedinţa de consiliu este de îndată, nu voi cere avizul comisiilor drept pentru care trecem la discuţii sau amendamente pe marginea proiectului de hotărâre.
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.176/2011

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în folosinţă gratuită către ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (prin Protocol) a terenului proprietate publică a municipiului Petroşani, aferent străzii Maleia pe durata realizării obictivului de investiţii în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii „Extindere canalizare strada Maleia”.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL. CONS. DRĂGOESCU:
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-La discuţii aş avea o întrebare, pentru drumul DN7A când se va face ceva.

DL.PRIMAR:
-Drumul DN 7A este la Ministerul Transporturilor, solicitarea este făcută deja, din câte ştiu eu, va trebui să fie licitaţie pentru lucrări.

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu vreau să ştiu dacă reprezentanţii Primăriei Petroşani au făcut demersuri…
DL.PRIMAR:
-Dar nu este legal.

DL.DIRECTOR DRAGOMIR:
-Nu este drumul nostru.

D-NA CONS.POPESCU:
-Eu am întrebat doar dacă reprezentanţii primăriei au făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării sau la Ministerul Transporturilor.

DL.PRIMAR:
-Ascultaţi-mă un pic, Maleia până la intersecţia cu Jieţul este DN 7A, care este pe programul de modernizare, de acolo mai departe intră Ministerul Transporturilor.

D-NA CONS.POPESCU:
-Întrebarea mea era, dacă sunt demersuri făcute.

DL.PRIMAR:
-Sigur., dar vă spun faza în care este acum acest drum.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Alte discuţii dacă sunt?
-Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.177/2011.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumei aprobate prin HCL 168/2011 cu suma de 6.000 lei pentru derularea proiectului „Jocuri pentru toţi „.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL. CONS. DRĂGOESCU:
-Din păcate s-a strecurat o eroare în Hotărârea nr.168 iar acum trebuie să suplimentăm suma cu 6.000 lei, drept pentru care a fost iniţiat acest proiect de hotărâre.
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Deci, valoarea acestei lucrări va fi 82.000 lei? Eu vreau să întreb dacă aceste lucrări sunt o prioritate acum pentru locuitorii municipiului Petroşani şi dacă valoarea de 76.000 nu ar fi fost suficientă şi să se încadreze realizarea proiectului la această sumă?

DL.PRIMAR:
-Lucrările sunt o prioritate pentru noi, sumele pe care le vedeţi … noi acest proiect îl facem în parteneriat cu grupurile de iniţiativă ale cetăţenilor, 600 de milioane au venit de la Agenţia de Dezvoltare a Zonelor Miniere, iar în completare trebuie să alocăm noi banii respectivi.
Întrebarea dumneavoastră a fost dacă nu puteam să facem cu 760 de milioane, iar vă spun că nu puteam.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai doriţi alte clarificări?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Popescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.178/2011

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL.PRIMAR:
-Prezintă Nota de fundamentare.

DL. CONS. DRĂGOESCU:
-Prezintă proiectul de hotărâre.
-Dacă sunt discuţii, amendamente, pe marginea proiectului de hotărâre?

D-NA CONS.POPESCU:
-Vreau să întreb ce bunuri, din vânzarea căror bunuri au rezultat aceste sume?

DL.DIRECTOR DRAGOMIR:
-După cum ştiţi consiliul local a aprobat acum două luni vânzări mai multe şi s-a vândut o parte din terenul de la CONPET, o singură vânzare s-a făcut şi s-a vândut terenul de la CONPET. Urmează şi vânzarea a doua pentru că acolo ştiţi că au fost două hotărâri, dar încă mai durează ca şi procedură.

D-NA CONS.POPESCU:
-Am solicitat de fiecare dată să fie Nota de fundamentare completă, să fie menţionat totul în Nota de fundamentare să nu tot pun întrebări.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-V-aş ruga ca în raportul pe care îl faceţi să menţionaţi modificările.

DL.DIRECTOR DRAGOMIR:
-Am înţeles.

DL.CONS.POP:
-Eu cred că asta a fost o oportunitate de a cîştiga nişte bani pe care îi putem investi.

D-NA CONS.POPESCU:
-Îmi cer scuze, dar când ni s-a adus prima dată a fost pentru 116 mii şi acum am văzut că la transporturi au fost alocate 2000.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă vă aduceţi aminte, am spus că pe linia de credit, printre sumele pe care le puteam trage de acolo erau şi lucrările aferente acestei străzi, nu vom accesa din linia de credit şi vom folosi bani sin surse proprii.

D-NA CONS.POPESCU:
-Păi atunci valoarea creditului va fi prezentat diminuat.

DL.PRIMAR:
-Valoarea rămâne aceeaşi deocamdată.

D-NA CONS.POPESCU:
-Dacă se alocă fonduri din bugetul local, normal ar fi să se diminueze creditul.

D-NA DIRECTOARE POPA:
-Noi nu am tras din credit, avem aprobare de la Comisia de Autorizare şi tragem pe măsură ce lucrăm, în momentul în care finalizăm intrăm din nou în consiliu şi suma netrasă va avea altă destinaţie tot prin hotărâre de consiliu local.

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -14 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? -1 abţinere (d-na cons.Popescu)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.179/2011

DL.CONS.DRĂGOESCU:
-Dacă mai aveţi alte discuţii, alte probleme?

-Dacă nu mai sunt alte probleme, declar închise lucrările şedinţei Consiliului Local din data de 23 iunie 2011.

Petroşani, 23 iunie 2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PETRU DRĂGOESCU CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed