Procesul Verbal al Sedintei CL nr. 14 din 10-6-2014

Incheiat azi 10 iunie 2014 , cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia nr. 819/2014 emisă de Primarul municipiului Petroşani.

La şedinţă participă domnul primar, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, domnul secretar al municipiului Petroşani – Adrian Negoe, fiind prezenţi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 15 consilieri.

Lipsesc domnii consilieri :Butulescu Valeriu, Grigoriu Lavinia, Mârza Florin

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.120/2014 preşedinte de şedinţă este domnul consilier FLORIN NICOLAE.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:

-Pe ordinea de zi avem cinci proiecte de hotărâre şi am mai primit un proiect de hotărâre ulterior , vă supun spre aprobare suplimentarea proiectului ordinei de zi:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

-Vă supun aprobării proiectul ordinei de zi completat:
Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, şi anume:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-O invit pe doamna director Popa să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOR POPA:
-Prezintă proiectul de hotărâre

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.175/2014.

2.Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de PROIECTUL Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de Intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-O invit pe doamna director Dragoş să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA DIRECTOR DRAGOŞ:
-Prezintă proiectul de hotărâre

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.176/2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 37.000 lei necesari organizării taberei de elevi în municipiul Petroşani, pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota – Ungaria, în perioada 22 iulie – 2 iulie 2014 şi deplasării elevilor din Petroşani la Varpalota în perioada 21 iulie – 2 iulie 2014.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-O invit pe doamna Wersanski să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA WERSANSKI:
-Prezintă proiectul de hotărâre

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.177/2014.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Ecnomic „Hermes” al Simpozionului Internaţional „ Sănătate prin alimentaţie” ediţia a VII – a în data de 14.0.2014.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-O invit pe doamna Wersanski să ne prezinte proiectul de hotărâre.

D-NA WERSANSKI:
-Prezintă proiectul de hotărâre

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.178/2014.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr.275/2013 privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.179/2014.

6.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării elevului Prcsina Fabiani gabriel Andrei şi a doamnei Vaşanheli Fabiolla la concursul internaţional de pian ce va avea loc în perioada 11 – 15 iunie la Milano, Italia.

DL.CONS.FLORIN NICOLAE:
-Dacă aveţi întrebări, amendamente pe marginea proiectului de hotărâre?
-Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv:
-Cine este pentru? -15 voturi
-Împotrivă? –
-Abţineri? –
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr.180/2014.

DL.CONS.NICOLAE FLORIN:
Dacă mai aveţi alte discuţii pe ordinea de zi?
-Dacă nu, declar închise lucrările şedinţei consiliului local, din data de 10 iunie 2014.

Petroşani, 10 iunie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
NICOLAE FLORIN SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed